Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

– Avhengig av gode data for å nå målene våre

Del

Placepoint, Statskog og Coop er tre svært ulike virksomheter. Men felles for dem er at geografiske data og tjenester fra Geodata er viktig for at de skal nå sine mål og løse sine viktigste oppgaver.

Jarle Bjørnbeth i Placepoint forteller at geografiske data og tjenester fra Geodata er viktig i arbeidet med å utvikle en tjeneste for eiendomsutviklere.
Jarle Bjørnbeth i Placepoint forteller at geografiske data og tjenester fra Geodata er viktig i arbeidet med å utvikle en tjeneste for eiendomsutviklere.

– Det er rart å si det – men tjenestene fra Geodata er for oss nærmest som luft; vi tar det nesten for gitt, fordi kvaliteten er god og stabil, men likevel en råvare som er helt avgjørende for å bygge den businessen vi har i dag, forteller Jarle Bjørnbeth om Placepoints bruk av Geodatas datavarehus – Geodata Online.

Han er databaseansvarlig og medgründer av Placepoint, en relativt ny aktør på markedet, som tilbyr en kartbasert informasjon- og analysetjeneste for eiendomsutviklere. Målet er å øke tryggheten til investeringsbeslutninger i tidlig fase av eiendomsprosjekter.

Se den komplette oversikten over innholdet i Geodata Online her. »

Et komplett datavarehus for geografiske data

«Alle» trenger geografiske data, forteller produktdirektør i Geodata, Joachim Eckbo Juell.
«Alle» trenger geografiske data, forteller produktdirektør i Geodata, Joachim Eckbo Juell.

Datasettene og kartene Placepoint er avhengige av, er kontinuerlig utviklet og forbedret gjennom over 15 år av Geodata AS, og produktdirektør Joachim Eckbo Juell nøler ikke med å kalle Geodata Online for Norges største og mest komplette geografiske datavarehus. 

– I dag har vi over 2 000 datasett, basert på offentlige og kommersielle data. I tillegg lager vi egne, unike datasett. Ingen tilbyr geografiske data og analyser i det omfanget vi gjør i dag, sier Juell. 

Gitt omfanget og bruken av tjenestene fra Geodata Online, ser Juell at datavarehuset for mange aktører er et viktig bidrag inn i digitaliseringen av både offentlige og private virksomheter.

– De aller fleste trenger kart og data i en eller annen form eller omfang – om det er akutte behov eller langvarig bruk. Våre tjenester treffer virksomheter i alle størrelser – fra start-ups til store, statlige etater, forteller Juell.

Se den komplette oversikten over innholdet i Geodata Online her. »

Geodata AS er den norske distributøren av Esri-teknologi – en verdensledende utvikler av geografisk programvare. Det gir kapasitet og teknologi til å gjennomføre tunge GIS-analyser basert på en rekke offentlige datagrunnlag.
Geodata AS er den norske distributøren av Esri-teknologi – en verdensledende utvikler av geografisk programvare. Det gir kapasitet og teknologi til å gjennomføre tunge GIS-analyser basert på en rekke offentlige datagrunnlag.

– Viktig med gode data i et komplekst dagligvaremarked

Martin Taalesen, leder av avdeling for Etablering og Analyse i Coop.
Martin Taalesen, leder av avdeling for Etablering og Analyse i Coop.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør, og bruker geografiske data i sitt innsikts- og analysearbeid. For å sikre gode investeringer og riktig butikkportefølje bruker de egne data i sammenheng med innhold og tjenester fra Geodata Online. Dette er en viktig del av innsiktsarbeidet og håndteres av avdelingen for Etablering og Analyse, som ledes av Martin Taalesen. 

– Vi følger de fleste prosjekters gang – både på nyetableringer og utvikling av eksisterende portefølje, og vi bruker mye tid internt i organisasjonen på å fortelle hvor viktig det er å skjønne geografien rundt butikkene våre, forteller han, og legger til: 

– Det høres enkelt ut, men det er vanskelig. Vi må skjønne hele markedet rundt butikken. I vår bransje er det små marginer og tøff konkurranse og vi gjør store investeringer. Vi har ikke råd til å gjøre feiletableringer eller dårlige investeringer. Dermed er innsiktsarbeidet og data viktig, forteller Martin.

Se den komplette oversikten over innholdet i Geodata Online her. »

Bruker mye ressurser på kvalitetssikring

Kvalitet på data er svært viktig, og Joachim Eckbo Juell forteller at arbeidet med å kvalitetssikre dataene er ressurskrevende, men er avgjørende for å levere gode tjenester til brukerne.

– Dette er kanskje det viktigste arbeidet vi gjør. Vårt mål er at kunden skal oppleve tjenestene våre som sømløse og stabile – uavhengig av eventuelle endringer som skjer fra de ulike datatilbyderne. 

Endringer skjer fra tid til annen, som ulike standarder eller endringer i måten data struktureres på – av og til uten forvarsel.

– Vi har bygget opp gode rutiner for å fange opp dette. Vårt mål er at kundene skal oppleve minst mulig friksjon, både internt i egen verdikjede, men også overfor sine egne kunder og samarbeidspartnere.

I Geodata Online, får du en landsdekkende 3D-modell av terreng og bygninger, som gir deg nye måter å visualisere og analysere data på.
I Geodata Online, får du en landsdekkende 3D-modell av terreng og bygninger, som gir deg nye måter å visualisere og analysere data på.

Utvikler egne, unike datasett

Geodata AS er en IT-virksomhet, og norsk distributør av Esri-teknologi – en verdensledende utvikler av geografisk programvare. Med denne teknologien og kompetansen i ryggen gir det muligheter til å utvikle egne, komplekse datasett.

– Vi har kapasitet og teknologi til å gjennomføre tunge GIS-analyser basert på en rekke offentlige datagrunnlag. Blant annet er våre landsdekkende datasett på markfuktighet og dreneringslinjer unike og eksempler på at vi bygger nye datamodeller på offentlig tilgjengelige data.

– Om jeg skal trekke fram andre datasett, må jeg nevne våre landsdekkende 3D-modeller av terreng og bygninger, som gir deg nye måter å visualisere og analysere data på. Dette er 3D- og terrengtjenester basert på FKB-data, laserdata og terrengdata fra Kartverket. 

– Spesielt glad for matrikkel-tjenesten

Bård Hansen, fagsjef for IT/GIS i Statskog.
Bård Hansen, fagsjef for IT/GIS i Statskog.

Også for landets største grunneier, Statskog, er geografiske data og tjenester viktig.

– Vi forvalter en femtedel av Norge. Å drive med ressursforvaltning i vår størrelse betyr at vi er avhengige av geografiske tjenester hver dag, forteller fagsjef for IT/GIS, Bård Hansen. Han legger til at Statskog er opptatt av å drive kunnskapsbasert og bærekraftig, og at gode geografiske datatjenester definitivt faller inn under denne kategorien.

– Om jeg skal nevne en tjeneste som vi bruker mye, er det matrikkel-tjenesten med oppdaterte eiendomsdata fra Geodata. Hver natt vasker vi alle data om Statskogs eiendomsareal og rettigheter inn mot matrikkelen. Er det endringer i disse dataene, oppdateres det, og vi sparer enormt med tid og ressurser på å bruke denne tjenesten i stedet for å hente inn disse dataene selv.

Kartet ble sentralt for Placepoint  

Hos Placepoint forteller Jarle Bjørnbeth at de tidlig fant ut at kartet kom til å bli sentralt i tjenesten de utviklet.

– Vi kjente egentlig kun til Google Maps, men det holdt opplagt ikke til vår løsning, forteller han og forteller at de ønsket seg en leverandør som lot dem starte i det små og prøve ut datasettene og behovene i små steg.

– Vi falt for ArcGIS-plattformen og hvordan den er bygd opp med REST API og Javascript-biblioteker, og når vi skjønte at Geodata i tillegg leverte et godt dokumentert datagrunnlag, så var dette veien å gå for oss.

Geodata Online består av over 2 000 datasett, basert på offentlige og kommersielle data. Kartutsnittet viser kollektivdekning og skoler.
Geodata Online består av over 2 000 datasett, basert på offentlige og kommersielle data. Kartutsnittet viser kollektivdekning og skoler.

Tåler en trøkk

Geodata Online driftes på en Cloud Native-plattform, som også er utviklet av Geodata. Den består av mikrotjenester, som driftes i et Kubernetes-cluster i skyen, med tilhørende prosesseringsmiljøer og databaser.

– Dette gjør at plattformen vår er robust, effektiv og skalerbar – den tåler en trøkk, forteller Joachim, og avslutter:

– Suksessen vår måles jo i hvor tungt våre tjenester brukes av våre kunder. I en vanlig måned har vi over 1 milliard kall mot plattformen, og vi har kunder som har et enormt trøkk i kortere perioder. Det kan være på grunn av ekstremvær som Hans, eller at solen skinner og alle skal sjekke føremeldingen på iMarka-appen til Skiforeningen.

Se den komplette oversikten over innholdet i Geodata Online her. »

Les flere artikler fra Geodata