Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Havvind blir til med geografisk teknologi i bunn

Del
 
 

Konsesjonsprosessen er i gang - norsk havvindsuksess er i emning. En sentral komponent er geografisk teknologi og innsikt. Denne gir kunnskap og verktøy for effektiv utbygging og bedre inntjening og bidrar til at natur- og dyreliv kan hensyntas.

Utbygging og drift av havvind krever tilgang til en rekke datasett og risikoanalyser må utføres. Vi trenger kunnskap om havbunnen, systemer for monitorering, beredskapsplaner og mye mer. De aller fleste av disse elementene har en geografisk komponent, og geografiske data og analyser er derfor en avgjørende faktor hele veien fra konsesjonssøknad til drift og leveranse av strøm. Det kan også være verktøy for å regne på prosjektkostnader, LCOE (Levelized Cost of Energy) etc.

I Geodata er vi spesialister på geografiske data og teknologi og vi har lang erfaring med å levere løsninger til olje og gass på norsk sokkel. Nå skal vi benytte den kunnskapen til å bidra til norsk havvindsuksess.

2. desember holder vi et webinar hvor vi forteller hvorfor geografisk innsikt er sentralt og hvordan vi kan bidra i alle faser.

Meld deg på webinaret her

Geografisk teknologi er med fra prekvalifisering til avvikling

For å bli kvalifisert og videre søke om konsesjon, kreves det detaljert kunnskap om blant annet grunnforhold som igjen påvirker prosjektplaner, konstruksjonsmetoder, lønnsomhet og helse og sikkerhet. Geodata har verktøyene som skal til for å kartlegge og analysere komplekse grunnforhold og minimere prosjektrisiko.

I neste fase er man godkjent for utbygging og installasjonsprosessen er i gang. Det er behov for systemer for å følge utviklingen av installasjonene samt ha kontroll på logistikk og levende data. Sensorteknologi og digitale tvillinger er sentralt i denne fasen. Det er viktig å gjøre denne prosessen mest mulig effektiv og forhindre påvirkning av natur og miljø.

Nå er det klart for produksjon av havvind med drift og etter hvert vedlikehold som løpende oppgaver. Monitorering av produksjon og beregninger og kontroll på vindhastighet krever operasjonelle dashboards som snakker med ulike systemer. Det gjør våre løsninger, som samtidig kan gi deg ett nødvendig bilde av vedlikeholdsbehov og planlegge optimal nedetid ved å ta hensyn til vær og vind, bølger, fuglemigrasjon osv.

Teknologien

Hva er det så vi kan tilby som gjør at vi kan bidra i alle faser? Først av alt så er vi Norges eneste leverandør av verdens mest brukte programvare for GIS (geografiske informasjonssystemer) - ArcGIS fra Esri. Esri benytter 30% av omsetningen på R&D. Det betyr at plattformen vi leverer til enhver tid utvikles slik at den kan benyttes i tråd med teknologiutviklingen.

 

Om behovet er å koble til sensordata, ta BIM-data inn i modellen din, drive maskinlæring eller bygge en digital tvilling så ligger mulighetene klare. Trenger du å koble sammen dine ulike data og få disse presentert i et dashboard kan du gjøre det med samme programvare som du kan benytte for å gjøre omfattende analyser av området du skal utforske.

I tillegg til dette sitter vi på et eget datavarehus der vi har tilrettelagt en rekke datasett for enkel bruk. I dette tilfellet kan det for eksempel være data om fisk og fugl i området. Vi sitter også på unik kompetanse på havbunnsdata og geologi takket være vårt søsterselskap Geocap. Og ikke minst, vi har over 100 konsulenter med spesialkompetanse på geografiske informasjonssystemer og teknologi.

Dette er bare litt - lær mer på webinar 2. desember

Dette var en liten innsikt i hvorfor geografisk innsikt og tilhørende verktøy med geografi som nav, vil være en viktig bidragsyter til den den norske havvindssuksessen. I et webinar 2. desember vil vi fortelle mer om dette og vise konkrete eksempler.

Gå til webinaret

Les flere artikler fra Geodata