Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hvordan kan luft erstatte en av verdens farligste klimagasser?

En klimafarlig industrigass benyttes i titalls millioner høyspent- og bryteranlegg over hele verden. Schneider Electric erstatter nå denne gassen med med ren luft.
En klimafarlig industrigass benyttes i titalls millioner høyspent- og bryteranlegg over hele verden. Schneider Electric erstatter nå denne gassen med med ren luft.
Del

Den er 23 000 ganger mer ødeleggende for kloden enn CO2, allikevel finner man industrigassen SF6 (Svovelheksafluorid) i elektriske anlegg over hele verden. I boligfelt rundt om i Norge bygges det fremdeles nettstasjoner som benytter seg av det som regnes som verdens mest klimafarlige gass. 

Vis mer

– SF6 er en industrigass som gir svært effektiv isolasjon og beskyttelse mot kortslutning for å forhindre elektriske ulykker. Men om uhellet skulle være ute og gassen lekkes ut, kan det være katastrofalt for miljøet. Tall fra Sintef viser at det ble rapportert 799 kilo med utslipp av SF6 i atmosfæren i 2020, noe som tilsvarer 91 552 flyreiser tur/retur Trondheim – Oslo. Man kan faktisk ikke undervurdere hvor potensielt farlig SF6 er –og hvor viktig det er at vi finner bærekraftige alternativer til den, sier Ronny Micaelsen, Salgsdirektør for Power Systems i Schneider Electric Norge.  

Hva vet du om SF6-gass? Spill Quiz »

SF6 er brukt i titalls millioner høyspent- og bryteranlegg over hele verden. Schneider Electric erstatter den skadelige klimagassen med luft, og ambisjonen er å få alle bryterporteføljer for mellomspenning SF6-fritt før 2025. Dette omfatter primæranlegg for høyere ytelser til industrien samt modulære- og kompaktanlegg for lettere applikasjoner, som for eksempel nettstasjoner i boligfelt.

Man kan faktisk ikke undervurdere hvor potensielt farlig SF<sub>6</sub> er – og hvor viktig det er at vi finner bærekraftige alternativer til den, sier Ronny Micaelsen i Schneider Electric Norge.
Man kan faktisk ikke undervurdere hvor potensielt farlig SF6 er – og hvor viktig det er at vi finner bærekraftige alternativer til den, sier Ronny Micaelsen i Schneider Electric Norge.

Modulær- og kompaktanlegg begynner allerede å bli klart, og Schneider Electric kommer til å rulle ut disse applikasjonene fortløpende de neste kvartalene. I løpet av 2022 er planen å ha en komplett AirSeT-range med kompaktanlegg isolert med ren luft, både for effektbrytere, sikringer og lastbrytere. 

– Å isolere MV-anlegg med ren luft og samtidig kunne opprettholde det kompakte, tror vi våre kunder vil sette pris på. Bærekraft, sikkerhet og effektivitet er rettesnorer vi jobber etter, og effektivitet i denne sammenhengen betyr brukervennlighet og modulbasert digitalt innhold etter behov. Vi er svært stolte av de nye løsningene og kan nesten ikke vente med å lansere, sier Micaelsen.

Løsningen er like enkel som den er genial – og ikke minst 100 prosent bærekraftig; den potente klimagassen SF6 er erstattet med ren luft og vakuum. Løsningen – SM AirSeT – består av nærmere 100 patenter, og er et banebrytende alternativ til dagens SF6-teknkologi. 

– SF6-frie bryteranlegg opprettholder det kompakte fotavtrykket som tradisjonelt SF6-basert utstyr, og fungerer på samme måte som tidligere løsninger. Det trengs ingen ytterligere opplæring av teknikere, og derfor kan SF6-fri teknologi fra Schneider erstatte dagens løsninger med det samme, forteller Ronny Micaelsen. 

Viktig for en grønnere planet

Se video av hvordan SF6-fri løsning fungerer.

Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge, var nylig, som en av få toppledere fra norsk næringsliv, til stede under COP26-konferansen i Glasgow. Hun sier utviklingen av SF6-fri teknologi er et langt steg i riktig retning mot en grønnere planet. 

– SF6 har spilt en viktig rolle i utviklingen av dagens energi- og kraft-infrastruktur, men gassens potensielle klimaavtrykk er altfor stort til at vi kan fortsette å bruke den. Vi ser på det som vårt ansvar og mandat å tilrettelegge for bærekraftige løsninger, og vi vil fortsette å forske på – og utvikle – ny teknologi som gjør verden grønnere, uten at vi inngår kompromisser på kvalitet, sier Nystrøm.

  • Visste du? Schneider Electric ble tidligere i 2021 kåret til verdens mest bærekraftige selskap av den anerkjente Global 100 Index-en.

Hva er spesielt med Schneiders SF6-frie teknologi?

Schneider Electric sine utviklingsteam innenfor mellomspenning har brukt over 10 år på å utvikle den smarte kombinasjonen av ren luft og vakuumteknologi, kalt Shunt Vacuum Interruption (SVI) ™. 

Karoline Nystrøm er administrerende direktør i Schneider Electric Norge. Nylig var hun til stede under COP26-konferansen i Glasgow.
Karoline Nystrøm er administrerende direktør i Schneider Electric Norge. Nylig var hun til stede under COP26-konferansen i Glasgow.

Bruken er beregnet til industrielle og kommersielle bygninger og infrastrukturer. Da Schneider Electric startet utviklingen av SF6-fri teknologi, ble det satt to viktige prioriteringer;

  1. Holde det samme sikkerhetsnivået som tidligere anlegg hadde.
  2. Sørge for at den nye løsningen ble like kompakt.

– Uten SF6-gassen, som gjør løsningen mer kompakt, vil man i utgangspunktet ha behov for større anlegg. Spenningsteknologi i bygninger og strukturer er elementer som ikke kan re-designes, og derfor var det helt essensielt at vi klarte å utvikle en løsning som var like kompakt, sier Ronny Micaelsen.

Les mer om SM Airset System her »