Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Svikt i strømforsyningen er en reell trussel. Er du forberedt? 

Markedssjef Torgeir Andersen er en forkjemper av digitalisering innen strømdistribusjon, med mål om å oppnå energieffektivisering, økt sikkerhet og bedre oppetid.
Markedssjef Torgeir Andersen er en forkjemper av digitalisering innen strømdistribusjon, med mål om å oppnå energieffektivisering, økt sikkerhet og bedre oppetid.
Del

Driftssikkerheten i elektriske anlegg har aldri vært mer utsatt.

I dag er både tertiærsektoren og industrien avhengig av teknologi og automatisering. Pålitelig strømforsyning er derfor blitt fundamentalt for å garantere driftskontinuitet. Sikker strømtilgang er rett og slett uunnværlig for å unngå tap av verdier eller liv.

Flere trusler

Ifølge Verdensbankens rapport om leveringskvalitet i strømforsyningen har strømleveransen i mange i-land stagnert eller blitt svekket. På grunn av geopolitiske utfordringer, klimaendringer, hyppigere ekstremvær-fenomener og økt elektrifisering, har strømbrudd økt i frekvens.

– For nærings- og industribygg er årsakene bak strømutfall blant annet knyttet til at den elektriske infrastrukturen blir stadig mer kompleks. Desentraliserte kraftkilder og mer kraftelektronikk forårsaker ytterligere forstyrrelser i spenningskvaliteten. Ordinær drift blir utsatt for en rekke skjulte risikoer som truer elektrisitetstilgjengeligheten.

Dette uttaler Torgeir Andersen, Marketing Manager for elektrisk distribusjon i Schneider Electric Norge.

Smart og effektiv systemdesign + selektivitet

Både driftssikkerhet og pålitelig strømtilgang er trolig hovedfokuset hos de fleste aktørene. Internasjonale og nasjonale standarder er grunnlaget for elektrisk anlegg og infrastruktur.

De har primært fokus på elsikkerhet for personer og utstyr. Nå er imidlertid også leveringspålitelighet og tilgjengelighet av elektrisitet en stor bekymring – og det må tas hensyn til ved valg av løsning og utstyr.

– Et godt designet elektrisk system er avgjørende for å sikre høy grad av tilgjengelighet. Men eksempelvis selektivitet (begrensning av konsekvenser fra feil ved hjelp av egenskaper mellom to eller flere vern) er også et must for å sikre høy tilgjengelighet, mener Andersen.

I henhold til IEC 60364-standardene og NEK 400 er bruk av selektivitet obligatorisk for

Et godt designet elektrisk system er avgjørende for å sikre høy grad av tilgjengelighet

Torgeir Andersen, Schneider Electric

sikkerhetsrelaterte laster knyttet til for eksempel brannslukkingssystemer og brann- og redningsheiser. Den kan forhindre at en feil på én av kretsene går ut over strømforsyningen til øvrige kretser.

Selektivitet kreves ofte i lokale forskrifter eller spesialiserte segmenter som helsevesenet, skipsinstallasjoner, høyhus og store offentlige bygninger.

Selektivitet anbefales også sterkt når kontinuitet i forsyningen er kritisk viktig, for eksempel for datasentre, transportinfrastruktur og kritisk prosessindustri, som produsenter av aluminium, ferrolegeringer og mineralgjødsel, kjemisk industri, mineralsk industri, raffinerier og treforedling.

Digitaliserte elektroanlegg

Nå som digitaliseringen har skutt fart for alvor, kan oppetiden for elektriske installasjoner få et enda større løft. Med EcoStruxure Power™ arkitekturen kan for eksempel lav- og mellomspenningssystemer for eldistribusjon digitaliseres og forenkles.

– EcoStruxure Power arkitekturen sørger for å samle nøkkeldata fra elanlegget og dermed hjelpe med å ta beslutninger, mener Andersen.

Resultatet er bedre beskyttelse av mennesker, sikring av eiendeler og ressurser, maks driftseffektivitet og forretningskontinuitet - i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

Kontinuerlig overvåking og innhenting av driftsdata gjør det slik at driftsoperatøren får forvarsler på begynnende feil og slitasje. Det gir også muligheten for korrigerende tiltak før total driftsstans inntreffer.

Et helt system må fungere

Mange faktorer kan påvirke påliteligheten til det elektriske systemet. Blant annet kvaliteten på systemets design, drifts- og omgivelsesforholdene, hvor godt utstyret og forholdene rundt anlegget overvåkes og - sist, men ikke minst - kvaliteten på vedlikeholdet.

– For å ha et system med høy grad av tilgjengelighet, må ikke bare selve komponentene i systemet være pålitelige. Systemet og komponentene må være kompatible både under drift og ved en eventuell feilsituasjon. Samtidig må systemet være utformet for å sikre at driften gjenopprettes raskt etter uventede hendelser, påpeker Andersen.

Ny veiledning

 
 

Schneider Electric har utarbeidet en veiledning som utdyper de fire grunnleggende aspektene som gjør et elektrisk anlegg driftssikkert og pålitelig:

  • Referansedesign for digitale systemer og kraftsystemer

  • Selektivitet for økt oppetid

  • Drift av elektrisk utstyr

  • Lokalisering av feil, rotårsak-analyse og gjenoppretting av strømforsyningen.

Her kan du laste ned veiledningen

Schneider Electric tilbyr et bredt utvalg av løsninger innen spesifikasjoner for og design av elektriske systemer - for praktisk talt alle bransjesegmenter og deres ulike bruksområder.

Du kan lese mer om temaet på se.com/no/driftssikkerhet

Les flere artikler fra Schneider Electric