Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Et teknologinettverk for Norges mest ambisiøse selskaper på bærekraft

Bærekraftsleder i Accenture Norge, Louise Berge forteller at Accenture lenge har jobbet proaktivt med bærekraft, og at de derfor har mye å bidra med i S-HUB. Foto: privat
Bærekraftsleder i Accenture Norge, Louise Berge forteller at Accenture lenge har jobbet proaktivt med bærekraft, og at de derfor har mye å bidra med i S-HUB. Foto: privat
Del

Da Accenture i høst ble partner i S-HUB-nettverket, var det for å skape synergier som kan gi det grønne skiftet vind i seilene.

– Samarbeid på tvers av bransjer, med fokus på muligheter gjennom bruken av teknologi, er avgjørende for å løse vår tids største utfordringer.

Dette sier bærekraftsleder i Accenture Norge, Louise Berge.

Hun forteller at Accenture lenge har jobbet proaktivt med bærekraft, og at de derfor har mye å bidra med.

– I samarbeid med S-HUB kan vi drive fram utvikling her i Norge, samtidig som vi trekker på Accentures globale kompetanse innen bærekraft.

Louise Berge i Accenture mener samarbeid på tvers av bransjer er avgjørende for å løse vår tids største utfordringer.  <i>Foto:  Studio Firma</i>
Louise Berge i Accenture mener samarbeid på tvers av bransjer er avgjørende for å løse vår tids største utfordringer.  Foto:  Studio Firma

Visjonen til S-HUB – Sustainability Hub Norway – er “Build a better future for all, through business”. De sikter mot å være et businessnettverk for Norges mest ambisiøse selskaper på bærekraft.

Siden starten i 2017 har non-profit nettverket etablert fire forskjellige grener med ulike innfallsvinkler: et nettverk for økonomidirektører (S-CFO), et nettverk med bærekraftig mat som fellesnevner (S-FOOD), et CPO-nettverk med søkelyset rettet mot innkjøp og leverandørkjede (S-CPO) og et nettverk for bærekraftsrapportering.

Tanken er at medlemmene selv skal stå fram som ressurser i nettverket og løfte hverandre mot et felles mål. Og i et større perspektiv; at Norge som et av verdens rikeste land kan være en spydspiss i arbeidet mot en bærekraftig framtid.

Et kompetansegap som må fylles

Director of Partnerships i S-HUB, Marc Jourdan mener det kan sette fart på utviklingen at folk under pandemien har lært seg å jobbe på nye måter.

– Vi ser mer bærekraftige løsninger vokse frem raskere enn før. Dette skjer samtidig som teknologien gjør det enklere å ta disse i bruk.

Jourdan understreker viktigheten av å kombinere strategisk tenkning og teknologisk innovasjon med praktisk gjennomføringskraft.

– Hvilken verdi kan vi tilføre hverandre? Det er et sentralt spørsmål i S-HUB. Det gjelder å forstå både hva medlemmene trenger og hva de selv kan bidra med.

Director of Partnerships i S-HUB, Marc Jourdan, framhever at det er mange fordeler ved å delta i bærekraftnettverket. Foto: privat
Director of Partnerships i S-HUB, Marc Jourdan, framhever at det er mange fordeler ved å delta i bærekraftnettverket. Foto: privat

S-HUB arbeider for å integrere bærekraft i kjernen av forretningsstrategiene over hele det norske forretningslandskapet. 

– Vi sikter mot å skape en løsningsorientert arena for de som søker praktisk innsikt og kunnskapsoverføring på områder innen bærekraft som er spesielt relevant for deres roller. Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter som webinarer, rundebordsmøter og konferanser, sier Jourdan. 

Berge mener det har åpnet seg et stort kompetansegap som må fylles, i næringslivet så vel som i offentlig sektor. Dette støttes av resultatene fra fjorårets State of Sustainability-kartlegging, som viste en gjennomgående mangel på kompetanse og helhetlig tilnærming til bærekraft. 

– Både nye og eksisterende kunder etterspør løsninger som kan bringe dem videre i en mer bærekraftig retning. Og det handler ikke bare om å kutte utslipp, også den etiske og sosiale dimensjonen vektlegges. 

Da Accenture gikk inn i S-HUB var det med et ønske om å nå bredere ut, enten det er med konkret kompetanse eller ved å dele eksempler til inspirasjon.

– Det er mange løsninger som kan gjenbrukes. Vi vil ha en åpen diskusjon om hvordan bærekraftutfordringer kan angripes. Det må dyrkes fram et miljø der man er komfortabel med å utfordre og berike, sier Berge.

Deler erfaringer og innsikt  

Teknologi og bærekraft var tema under S-HUB og Accentures første event 2. november. Der ble selskaper som jobber med innovative løsninger løftet fram; Ducky, Aker Solutions, Otiga Group, Doconomy og Desert Control.

Desert Control benytter nyutviklet nanoleire til å forandre ørken til fruktbar jord på rekordtid. Det norske selskapet presenterte løsningen sin under S-HUB-eventet 2. november. Foto: Desert Control
Desert Control benytter nyutviklet nanoleire til å forandre ørken til fruktbar jord på rekordtid. Det norske selskapet presenterte løsningen sin under S-HUB-eventet 2. november. Foto: Desert Control

I kjølvannet av dette blir det to nye eventer 27. januar og 10. mars, i tillegg til et større arrangement i mai. 

– Ved disse samlingene får du anledning til å høre teknologidirektører og andre ledere fortelle om sine erfaringer. De vil belyse hva som kan gi grobunn for nye ideer, og hvilke tankesett og tilnærminger som trengs når teknologi skal brukes for å støtte en bærekraftig utvikling. Ved å dele innsikt og ta imot innspill og tilbakemeldinger er det enklere å unngå tunnelsyn, sier Jourdan.

Både han og Berge mener at nysgjerrighet og åpenhet er viktige suksessfaktorer.

– Ambisjonsnivået til medlemmene i S-HUB vil være forskjellig. Men med et åpent sinn og en felles agenda er det gode muligheter for å lykkes, sier Berge.

Hun poengterer at bærekraftbølgen har nådd et punkt der det gjelder å trå til for å utnytte momentumet.

– For flere virksomheter virker bærekraft stort og overveldende. Eksperter kan bidra med mye, men også råd fra likesinnede kan gjøre det lettere å finne riktig løsning.

Store muligheter for verdiskaping 

Jourdan tror at stadig flere skjønner verdien av å dele kunnskap på tross av at de kanskje er konkurrenter.

Marc Jourdan og teknologidirektør i Accenture Norge, Torbjørn Eik-Nes under S-HUB-eventet 2. november. Eik-Nes poengterte at teknologien på den ene siden må være bærekraftig i seg selv, på den andre siden trenger vi teknologi for en bærekraftig utvikling. 
Marc Jourdan og teknologidirektør i Accenture Norge, Torbjørn Eik-Nes under S-HUB-eventet 2. november. Eik-Nes poengterte at teknologien på den ene siden må være bærekraftig i seg selv, på den andre siden trenger vi teknologi for en bærekraftig utvikling. 

– Selv om man henvender seg til de samme kundene, har apetitten på bærekraftig forandring gjort det lettere å åpne opp der man før holdt kortene tettere til brystet. Stikkordene er tillit og vilje.

– I S-HUB kan vi møte konkurrenter, kunder og partnere på like premisser, og de positive ringvirkningene er større enn kostnadene og risikoen knyttet til åpenheten, mener Berge.

Jourdan understreker at aktiv deltakelse er en forutsetning for å få nettverket til å blomstre.

– Det er viktig å bruke og spille hverandre gode, ta del i diskusjonen og utveksle erfaringer. Medlemmene får mye igjen for å engasjere seg.

– Vi er i en omstillingsfase der mye vil skje i nærmeste framtid. Bedrifter vil måtte forholde seg til nye krav og retningslinjer knyttet til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. Samtidig ligger det åpenbart store muligheter for verdiskaping i det grønne skiftet, sier Berge.

Les flere artikler fra Accenture