Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Disse teknotrendene kommer for fullt i 2019

Byene våre vil bli enda smartere, og selvkjørende biler vil fortsette å bli videreutviklet i 2019.
Byene våre vil bli enda smartere, og selvkjørende biler vil fortsette å bli videreutviklet i 2019.
Del

2018 går snart inn i historien, og året har brakt med seg mye spennende utvikling innen teknologi.

Nå er tempoet på utviklingen skyhøyt, og vi forventer også at det skjer mye spennende neste år. Kunstig intelligens, stadig høyere utbredelse av tingenes internett, smartere byer og samtidig skarpere fokus på personvern og privatliv, er noen av temaene som kommer til å fortsatt dominere 2019.

Arild Steen Birkelund deler sine forventninger for teknologiåret 2019. <i>Foto:  Delta V</i>
Arild Steen Birkelund deler sine forventninger for teknologiåret 2019. Foto:  Delta V

– Det som legges til grunn for digitalisering i 2019 er den digitale plattformen. En helhetlig tanke, der kundeopplevelse, økosystem (API-laget), tilkoblede ting, IT-systemer og analyseverktøy spiller sammen. På denne måten vil virksomheter kunne effektivisere og optimalisere hverdagen sin, utvikle nye forretningsmodeller og tjenester, sier Arild Steen Birkelund, IT-arkitekt og rådgiver hos Atea.

Han viser til et utvalg spesifikke trender som er utarbeidet av Gartner, og som han tror kommer til å prege mye av teknologiåret 2019.

– Mange av prognosene for neste år bygger på eksisterende konsepter og teknologier. Men det meste av dette kommer til å blir forsterket av kunstig intelligens og tingenes internett. Dette er konsepter som virkelig kommer til å bli tatt i bruk. Et annet aspekt virksomheter må ta innover seg, er viktigheten av å sikre at de ansatte er med på den digitale reisen vi er inne i. Det vil si å bygge kultur og kompetanse for digital transmisjon, sier Birkelund.

Ifølge Gartners analyser er det flere tydelige retninger digitaliseringen kommer til å bevege seg i.

1. Kunstig intelligens og autonomi

– Flere og flere prosjekter som blir igangsatt hos virksomheter vil i stadig større grad benytte former for AI. Det som er utfordringen for mange virksomheter er å vite hva slags nytte de vil ha av kunstig intelligens. De må ha kompetanse for å sette i gang. Har de ikke en klar visjon for hva de ønsker å få ut av AI, kan det bli vanskelig å komme i gang og oppnå ønsket resultat, sier Arild Steen Birkelund.

AI vil være et viktig element innenfor en rekke områder, som for eksempel innen beslutningsstøttesystemer, i å avdekke og redusere svindelforsøk, call center-assistanse, prosessoptimalisering, markedsanalyser, chatboter, støtte ved diagnose og kundebehandling, og lignende. Bruk av AI vil også kreve større prosesseringskraft i og med at det kan være store informasjonsmengder som skal analyseres. Det er svært viktig å kvalitetssikre datagrunnlaget og kilder som benyttes til formålet.

Noe som også kommer til å sette sitt preg på vår hverdag er stadig utvikling av selvkjørende biler, droner og andre fartøy. For å kunne fungere korrekt, trenger disse kunstig intelligens. 

2. Digitale tvillinger og VR

VR- og AR-løsninger vil bli mer moderne, og brukes mer til modellering og simulering.
VR- og AR-løsninger vil bli mer moderne, og brukes mer til modellering og simulering.

– Digital tvilling er et konsept som har tidligere vært brukt til simulasjoner av diverse objekter. Det nye som kommer, er at man vil bruke digitale tvillinger til å simulere virksomheter. Rett og slett lage en tvilling av en organisasjon. På denne måten vil man kunne analysere og overvåke rutiner og prosesser, se forretningen fungerer. Det vil dermed være mulig å oppdage eventuelle flaskehalser og potensielle forbedringsområder, forteller Birkelund.

Diverse former av simulering er noe som har fått stadig mer fotfeste, og denne trenden vil bare fortsette. Også teknologier som VR, AR og blandet virkelighet er noe som vil bli oftere tatt i bruk fremover, samtidig som VR- og AR-briller blir rimeligere og mer avanserte.

3. Smarte bygg og IOT

Tingenes internett og forskjellige sensorløsninger er også en teknologi som allerede eksisterer, men der vi først nå begynner å se nytten av. 

– Stadig flere sensorer fører til at det kommer mer og mer data. Det henger også sammen med nettsky og kunstig intelligens. 

Smarte bygninger har vi sett konturene av lenge, men igjen er det først den siste tiden at de virkelig gjennomtenkte, komplette løsningene har blitt ferdigstilt. Samtidig er trenden ikke bare flere sensorer, men også bærekraftig bruk av bygningene.

– Vi bruker byggene på smartere måte. Det er mer fokus på grønn bruk av løsningene, det skal være energieffektivt og miljøvennlig. Det er også noe vi vil se mer av i 2019, sier Arild Steen Birkelund.

4. Blockchain og personvern

Blockchain er en teknologi vi kommer til å høre mye mer om i 2019, sier Arild Steen Birkelund.
Blockchain er en teknologi vi kommer til å høre mye mer om i 2019, sier Arild Steen Birkelund.

– Blockchain er et veldig spennende tema. Flere og flere bedrifter ser på blockchain som en sikker måte å overvåke og gjennomføre transaksjoner på. Blockchain har mye potensiale, og kan blant annet brukes til å holde styr på komplisert logistikk. Det som er viktig å tenke på i forbindelse med Blockchain er personvern-aspektet. Brukes Blockchain feil, kan det bli lagt til personlige opplysninger, som aldri kan bli fjernet, noe som strider mot personvernet, forteller Birkelund.

Det er nettopp stadig større fokus på personvern Birkelund ser for seg blir enda viktigere i 2019. 

– Det er mye kontrovers rundt persondata, og det har vært fokus og arbeid rundt GDPR tidligere i år, men i det siste har det vært forholdsvis stille. Det er viktig at fokuset opprettholdes. Man må implementere rutiner og prosesser, og sørge for at kravene til personvern etterleves.

Det koker ned til det menneskelige aspektet av digitalisering. Personvern, kompetanse, bruk av AI og kultur er stikkordene ifølge Birkelund. Ingenting vil bli gjort uten at det involveres mennesker som er kompetente på sine felt, og uten at virksomhetene har en kultur for digitalisering.

Les flere artikler fra Atea