Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

– De aller beste IT-løsningene lager vi i tett samarbeid med kundene våre

 
  Foto: Delta V
Del

– Jeg har hørt om flere tilfeller der virksomheter har mistet sterke kandidater sent i rekrutteringsprosessen, fordi de har spurt om å få bruke Mac som arbeidsverktøy, men de digitale systemene til virksomheten tillater kun Windows, forteller seniorkonsulent Christoffer Besler Hansen, som vi møter på Ateas kontorer i Drammen.

Christoffer er avhengig av å ha alle tilganger utenfor kontoret, og fleksibiliteten til å veksle mellom ulike enheter. <i>Foto:   Delta V</i>
Christoffer er avhengig av å ha alle tilganger utenfor kontoret, og fleksibiliteten til å veksle mellom ulike enheter. Foto:   Delta V

Han mener det stilles helt nye krav til arbeidsgivere i dag enn for bare få år siden, og bruker seg selv som eksempel; som småbarnsfar har han innimellom behov for å arbeide hjemmefra. Derfor er han nødt til å ha alle tilgang til alle systemer også utenfor kontoret, og fleksibiliteten til å veksle mellom ulike enheter.

– Dagens unge arbeidstakere krever i større grad fleksibilitet til å jobbe eksternt, når det er praktisk mulig – enten det er snakk om hjemmekontor, togkontor eller kafékontor. Da er samhandlingssystemene deres nødt til å fungere sømløst, poengterer Christoffer. 

Tidlig involvering gir best løsninger

Tidlig involvering er avgjørende for et optimalt sluttprodukt, mener Jim Toft, som leder avdelingen for strategisk rådgivning i Atea region sør. 
Tidlig involvering er avgjørende for et optimalt sluttprodukt, mener Jim Toft, som leder avdelingen for strategisk rådgivning i Atea region sør. 

– Det er jo sånn at det er veldig varierende kunnskap og forståelse der ute, både på strategisk nivå og hvordan man implementerer i praksis. Det er ikke nok med løsninger, produkter, fine Power Points, og en tanke om hvordan man vil det skal bli – man må gjøre det i praksis og få med seg hele organisasjonen.

Det forteller Jim Toft som leder avdelingen for strategisk rådgivning i Atea region sør. Han legger til at den kanskje største utfordringen er å få med seg hele organisasjonen, slik at man unngår sårbare skyggeløsninger.

– Flere og flere innser verdien av å involvere IT-eksperter tidlig i prosessen, for å få en mest mulig skreddersydd løsning, og ikke minst effektiv og smertefri implementering. Vi møter daglig kunder som har opplevd dårlige prosesser med digitalisering, forteller Jim.

Noe av det mest spennende vi gjør er å jobbe med de ansatte for å kartlegge hvor man er, hvor man skal, hva man bør satse på, og hva som er strategisk viktig for virksomheten.

Han mener at brukernær utvikling er helt avgjørende for et optimalt sluttprodukt.   

– Noe av det mest spennende vi gjør er å jobbe sammen med de ansatte for å kartlegge hvor man er, hvor man skal, hva man bør satse på, og hva som er strategisk viktig for selskapet.

Jim forteller at erfaringsmessig blir sluttproduktet vesentlig bedre når vi involveres tidlig i prosessen.

– De aller beste IT-løsningene lager vi i tett samarbeid med kundene våre, slår han fast.  

Med sine drøye 1000 IT-konsulenter og eksperter innen alle tenkelige teknologier, plassert på kontorer som strekker seg fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, er Atea Norges bredeste teknologiselskap og største aktør innen IT-infrastruktur.

(Saken fortsetter under.)

Økt krav til verdiskapning endrer IT-sjefens rolle kraftig


– De siste årene har man har sett en utvikling fra den tradisjonelle IT-sjefen som hadde ansvar for drift og gjerne var veldig operativ, til at stadig flere store virksomheter nå tar teknologer med forretningsforståelse inn i toppledelsen, forteller Jim.

Han hevder at stadig flere IT-sjefers rolle dreier mot å ha en ekspertrolle med ansvar for å styre driften og leverandører.

– Nå ser vi i økende grad at noe av IT-driften, og noen steder hele driften, blir satt ut, forteller han.

Det er et økende behov og krav for å få forretningsverdier av ny teknologi og digitalisering.

– Det er et økende behov og krav for å få forretningsverdier av ny teknologi og digitalisering. Dermed innser stadig flere behovet for et bindeledd mellom forretning og teknologi. Ofte er det snakk om en teknolog eller IT-strateg, som til og med kanskje har forretningsmessig utdannelse og bakgrunn, men har et hjerte til teknologi, forteller Jim.

Ifølge Christoffer ligger det enormt mye urealisert verdi i digitaliseringen av Norge. De urealiserte verdiene kan være så mangt.

– Alt fra dårlig systematisering av data som er viktig for forretningen, til å effektivisere den daglige driften med digitale verktøy. Men også mer banale ting, som at virksomheten rett og slett sliter med å tiltrekke seg de riktige kandidatene fordi de fremstår som en gammeldags arbeidsplass for den yngre generasjonen, forteller Christoffer.

Sterke digitale fagmiljøer

  <i>Foto:   Delta V</i>
  Foto:   Delta V

– Jeg jobbet selv 60 prosent ute hos en stor kunde i et års tid. Jeg trivdes veldig godt med det, og det var en fin måte for både meg og kunden å bygge en relasjon og blir trygge på hverandre på. Jeg ble godt tatt imot av kunden og følte meg som en del av bedriften den tiden jeg var der, sier Christoffer.

IT-konsulentene deres fyller både rollen som rådgivere og utførende konsulenter, der mange jobber fast ute hos kundene.

– Med den gode relasjonen var det enklere å møte kundens behov og gi bedre oppfølging. Selv om jeg har en rådgivende rolle, velger jeg å bruke en ydmyk tilnærming. Dette mener jeg gjør meg til en god konsulent og gjør at jeg lettere sklir inn i bedriftens interne miljø.

Ateas kjernevirksomhet er IT, infrastruktur, nettverk, datasenter, sluttbruker og cybersikkerhet, og de bidrar i hele verdikjeden fra kartlegging av behov, design og utvikling, til implementering, drift og vedlikehold av IT-infrastrukturen.   

– Om det er noe jeg ikke sitter med svaret på der og da, så finner jeg raskt ut av det. Jeg har alltids en kollega som vet mer, og har tilgang på eksperthjelp fra partnerne og leverandørene våre, avslutter han. 
 

Les flere artikler fra Atea