Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Denne nye standarden er nødvendig for å gjøre bygninger smartere

Fix network switch in data center room .
Fix network switch in data center room .
Del

Ved oppføring av nye bygg, og vesentlig renovasjon av eksisterende bygg, være seg næringslokaler eller boliger, må alle de involverte i prosessen følge en rekke standarder. Det gjelder naturligvis også installasjoner som omfatter datakommunikasjon.

Brukere av dagens næringsbygg stiller stadig høyere krav til båndbredde og fleksible tilkoblingsmuligheter. Det innebærer også at byggene blir stadig smartere og mer avanserte. Det trengs mer stabile tilkoblinger og bedre hastighet, ikke minst nå som videomøter og webinarer er blitt mye mer utbredt. Tradisjonell wifi kan ikke alltid sørge for den samme stabiliteten eller sikkerheten.

Ekom er et område i stadig utvikling, og derfor kom NEK 700-standarden i ny utgave i fjor. Dette er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kommunikasjonsnett i alle typer bygg og utendørsområder. NEK 700 er verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at myndighetenes krav til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen.

Enklere å forholde seg til

Christer Varan, fagsjef i NEK.
Christer Varan, fagsjef i NEK.

– For å si det veldig enkelt, NEK 700 er en samling av standarder som beskriver hvordan man skal effektivt legge kommunikasjonskabler, i alle typer bygg, sier Christer Varan, fagsjef i NEK.

– Vi ble ferdige med å utarbeide NEK 700 før sommeren 2020, og grunnlaget er felleseuropeiske standarder som omfatter kommunikasjonskabling. Disse ble implementert i Norge allerede i 2018, og NEK 700 er den formelle, norske oversettelsen, forteller han.

Det som er en av de mest interessante nyhetene i den nye utgaven av standarden, er at den omfatter såkalt «power over ethernet». Det betyr rett og slett det at man kan sende nok strøm over kommunikasjonskabler til å drive en rekke forskjellige typer enheter i et kontorbygg, industrilokale eller hjem.

– Power over ethernet er et veldig kult tema. Når man har støtte for PoE, kan man begynne å gjøre ganske spennende og revolusjonerende installasjoner. Det blir kanskje ikke nødvendig å trekke strømledning til taket, fordi lampen kan ta imot strøm fra kommunikasjonsnettverket. Et LED-lys kan på denne måten styres via hjemmenettverket. Et wifi-punkt kan på samme vis få både strøm og nett gjennom én kabel.

Alt over én ledning

 

Dette er Norsk Elektroteknisk Komite

NEK, er en aktiv, selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som har ansvaret for norsk standardiseringsarbeid innen el- og ekom. NEK drifter rundt 100 standardiseringskomiteer med over 600 eksperter fra norsk næringsliv, forvaltning og myndigheter. NEK er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC, og den tilsvarende globale organisasjonen IEC.

Det er åpenbart at mulighetene er store. Christer viser til at en ethernet-kabel koblet til en switch åpner for mye potensiale til å styre enheter. Dette er snarveien til fullverdig tingenes internett for hjem eller kontorer som er bygd for å være smarte fra grunnen av.

– Det dukker stadig opp nye enheter som kan kontrolleres, styres og måles. Og som bare trenger én kabel for strøm og nett. Det kan være skjermer som ikke trenger en egen strømledning, bare høyhastighets nett med én tilkobling. Det er potensiale for å la alle sensorer, overvåkningskameraer, kommunikasjonsutstyr, lys, gardiner, og til og med enkle hvitevarer kan mates og styres over ethernet.

Resultatet er at det trengs færre kabler i veggene, og at enhetene i et bygg kan bli smartere og mer brukervennlige fra det øyeblikket bygget oppføres.

– NEK 700 beskriver hvordan all denne kablingen skal gjøres. Det er en myndighetskrav at man skal bruke standarder, men utfordringen er at ikke alle aktører følger disse. Når aktørene tar inn NEK 700 tidlig i planleggingsprosessen, vil standarden gjøre anbudsprosessene mer transparente, og det vil bli enklere å velge det riktige tilbudet. Når standarden er grunnlaget for kontrakten, vil konfliktnivået også bli lavere, blant annet fordi standardene gjør det vanskeligere å misforstå rutinene og kravene.

Viktig for de som installerer

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, Direktør for teknisk seksjon i Nelfo, er enig.

 
 

– Vi er de som er ansvarlige for utføringen og installasjonen. Vi har fokus på standarder, og vi forholder oss til standarder i hele elektrobransjen. NEK 700 beskriver den kompetansen. Det som er veldig viktig er at utbyggere og kunder spesifiserer tidlig hva man ønsker. Hvis noen tar et valg for kunden om å ikke ta med kablet nettverk i et bygg, er det vanskelig å endre i etterkant.

– Det er klart at kravene til båndbredde i huset er økende. Ikke minst når vi tenker på situasjonen vi er i nå, der vi trenger stabilt nett for å jobbe hjemmefra, eller for å se på underholdning. Det trengs mer båndbredde og stabilitet. Her er det mange beslutninger som må tas i en tidlig fase, slik at kunden ikke blir pådyttet en mangelfull løsning av utbygger, sier han.

Han synes i like stor grad som Christer at «power over ethernet» er en spennende utvikling. Det gir store muligheter å forsyne flere elementer med strøm på den måten. Som eksempler viser han til tynnklienter, altså enkle datamaskiner, LED-belysning eller sikkerhetsutstyr. 

– Det er mulig å ta ut rundt 100 watt på en sånn kurs. Så hvis man har 10 armaturer på 10 watt hver, betyr det en god del belysning som kan forsynes med strøm over ethernet. Du kan kjøre strøm og signal på samme kabel, og du kan styre komponenter på en helt annen måte. Du vil kunne kontrollere belysning med farge, temperatur eller dimming mye lettere enn før, for å vise til ett eksempel. Vi ser at dette er et voksende marked, også basert på trender i Europa, sier han.

Ikke minst har NEK 700 er grønt aspekt. Et smart næringsbygg vil bruke mindre energi, og brukerne vil ha mer kontroll over hva energien brukes til.

Smarte bygg er i skuddet, og for å stadfeste kravene for smarte bygg trengs det en tydelig standard. Det er Christer Varan klar på:

– Du får ikke et smart bygg hvis du ikke har infrastrukturen til det. Wifi er vel og bra, men ikke alt kan løses trådløst, og ofte klarer man heller ikke å få god nok trådløs dekning overalt, uten å sette opp flere aksesspunkter. Da må man trekke kabler, og dette krever som sagt at man må følge en standard. Og NEK 700 sørger for at du har en infrastruktur som møter minimumskravene i forskriftene, avslutter han.