Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Nå er el-bransjen enda mer moderne

Brannsikkerhet i solcelle-anlegg er et viktig poeng i nye NEK 400
Brannsikkerhet i solcelle-anlegg er et viktig poeng i nye NEK 400
Del

Vår stadig mer elektrifiserte hverdag setter høye krav til elektriske installasjoner. Teknologien utvikler seg i rasende fart og det er økende behov for strøm. Da er det ekstra viktig med skikkelig standardisering av det tekniske rundt elektriske installasjoner.

NEK 400 er en standard som omhandler prosjektering og utførelse av lavspenningsinstallasjoner, altså selve ryggraden i de fleste bygg. Det er NEK 400 som er grunnlaget for daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og ingeniørvirksomheter.

Jevnlige oppdateringer

Tommy Lundekvam, Fagsjef lavspenning.
Tommy Lundekvam, Fagsjef lavspenning.

NEK 400 har ett hovedformål, og det er å rett og slett sørge for at folk, bygninger og verdier er sikret fra uhell forårsaket av elektrisitet. Standarden skal sørge for at det ikke blir brann eller berøringsfare.

– NEK 400 stammer opprinnelig fra 1998. Før dette hadde vi en samling av standarder gitt ut av myndighetene, men etter 1998 følger vi standardene satt av IEC-kommisjonen, sier Tommy Lundekvam, Fagsjef lavspenning i NEK.

Han forteller at NEK siden 1998 har kommet i en rekke revisjoner, og den nyeste versjonen blir lansert i disse dager. Det vil si at det vil være lov å prosjektere bygg basert på den forrige utgaven ut år 2022, men fra neste år må det prosjekteres etter den nye versjonen.

Solcelle-anlegg

Fagsjefen viser til at den nye standarden tar hensyn til mye av den utviklingen innenfor elektriske installasjoner som har foregått de siste årene, og som blir stadig mer relevant i dagens krevende energibilde.

For eksempel er det et kapittel i nye NEK 400 som omfatter installasjon av solcelleanlegg, noe som blir mer og mer aktuelt for mange rundt om i Norge.

– Det bygges mye av det, og det går under det grønne skiftet. IEC er veldig opptatt av å hjelpe til her. Kapittel 7.12 i den nye standarden er tilpasset å bygge solcelle-anlegg, og tar for seg brannsikkerhet der. Det settes krav til montering av kablene som går fra anlegget og ned til bygget. Det skal hindre at en potensiell brann sprer seg.

Batterier og elektrifisering

 

Dette er Norsk Elektroteknisk Komite

NEK, er en aktiv, selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som har ansvaret for norsk standardiseringsarbeid innen el- og ekom. NEK drifter rundt 100 standardiseringskomiteer med over 600 eksperter fra norsk næringsliv, forvaltning og myndigheter. NEK er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC, og den tilsvarende globale organisasjonen IEC.

Samtidig er det aktuelt for mange å installere batterier hjemme for å bufre strøm fra solcelleanlegg. I henhold til standarden er det nå et krav at batterier må merkes med riktig bruksområde.

– Hvis et batteri er ment til å brukes i en bil, kan du ikke bare gjenbruke det i en bolig. Det er ikke lov. Det må i så fall defineres på nytt av de som leverer batteripakken. Vi vil absolutt ikke anbefale at folk går på Finn og kjøper seg et batteri for å sette inn i huset, påpeker Lundekvam.

Et annet punkt som er relevant for både fagfolk og privatpersoner er bedre støtte for elbil-lading. NEK 400 inneholder nå flere punkter som angår installasjonen av dette.

– For å sikre oss en tryggere installasjon er det nå fjernet muligheten for å benytte schuko-kontakt for fast ladepunkt til elbil. For å hindre brann må man nå benytte en korrekt elbil-kontakt.

– Ikke minst skal nye bygg i større grad være ladeklare. Hvis et nytt bygg ikke får installert elbil-ladere med en gang, skal det uansett være klargjort for disse. Det skal være lagt frem føringsveier slik at det er uproblematisk å sette opp ladere når man trenger det, sier Tommy Lundekvam.

Han nevner også at det har kommet et kapittel i NEK 400 som tar for seg lading av elektriske fritidsbåter, noe som blir stadig mer aktuelt. Det finnes nå krav om at det skal være en mulighet for kjøpere av nybygde boliger å få montert USB-uttak i veggene, i tillegg til vanlige strømuttak.

Stadig bedre brannvern

Nye boliger skal bli enda bedre tilpasset hjemmelading av elbil. <i>Foto: Thomas Marynowski</i>
Nye boliger skal bli enda bedre tilpasset hjemmelading av elbil. Foto: Thomas Marynowski

Videre er det mange aspekter av den nye standarden som er relevante for arbeidsflyten og sikkerheten til utførende.

– Det er lagt inn flere krav for sikkerhetsinformasjon på elektiske anlegg, og krav for at overspenningsvern, der det er montert i tilknytningsskapet, skal gi akustisk eller visuelt signal til bruker når det ikke lenger gir beskyttelse. Det er også flere tiltak mot brannutvikling, for eksempel at rom der det sover folk eller oppbevares uerstattelige verdier (det kan være museer, historiske bygninger, biblioteker eller dokumentsentre), skal ha egne vern som oppdager om det skjer et brudd i en leder, forteller Tommy Lundekvam.

Den nyeste utgaven av NEK 400 er altså oppdatert til å gjenspeile de endringene samfunnet går gjennom, med tanke på elektrifisering og det grønne skiftet. Samtidig er det lagt enda mer vekt på sikkerhet og brannvern, både for fagfolk som jobber med elektriske anlegg og privatpersoner som bruker disse.