Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Livsfarlige eksplosjoner skjer også i norske bedrifter. De kan unngås ved å følge forskrifter og standarder

Del

Eksplosjon og påfølgende skade på materiell og mennesker er en reell fare for bedrifter og industri, både i Norge og utenlands. Uforsvarlig håndtering av brennbart materiale, dårlig vedlikehold eller svake rutiner kan føre til at en eksplosjon oppstår, som i verste fall fører til tap av liv.

Heldigvis finnes det forskrifter og standarder som – hvis de følges – skal sørge for at bedrifter flest kan sikres en trygg arbeidshverdag.

Ofte refereres det til «ATEX» når man snakker om eksplosjonssikkerhet og relaterte forskrifter og normer. Rent teknisk er ATEX to EU-direktiver som alle medlemslandene i EU og EØS har allerede innført.

Lær mer om direktivene på ATEX-konferansen »

Regler for å unngå fare

Kees van Wingerden, Vysus Group.
Kees van Wingerden, Vysus Group.

Kees van Wingerden har lang erfaring med eksplosjonssikkerhet, og jobber som risikokonsulent i Vysus Group. Han forklarer gjerne hva forskriftene går ut på:

– Det ene ATEX-direktivet går ut på risikoanalyse. Om bedriften håndterer stoffer eller gasser som kan eksplodere, er det nødvendig å gjøre en analyse på sannsynligheten for at noe kan skje. Og hvis det er en sjanse for at noe kan skje, hva kan bedriften gjøre for å redusere konsekvensene?

– Det andre direktivet handler om utstyr som brukes i områder der det er eksplosjonsfare. Enten det er motorer, instrumenter, PCer, lys, generelt sett alt som kan gå varmt eller avgi gnister, slik at gasser kan antennes og skape eksplosjon. Slikt utstyr må godkjennes i henhold til direktivet, forklarer van Wingerden.

Kan også skje i Norge

Han er samtidig ærlig på at det fortsatt er noen uklarheter og manglende kunnskap når det gjelder direktivene, og eksplosjonssikkerhet som helhet.

– Eksplosjoner skjer også i Norge, ikke bare i land som er langt unna. Vi har flere eksempler på det fra de siste årene. Vi ser at det er fortsatt behov for å dele kunnskap og erfaringer.

Et glimrende sted for utveksling av denne kunnskapen er ATEX-konferansen, som arrangeres i Bergen den 13. og 14. november.

– På konferansen kommer vi blant annet til å snakke om hendelser som har skjedd i Norge i det siste, og vi har invitert de som har vært involvert til å fortelle om sine erfaringer, sier han.

Flere eksempel å lære av

Van Wingerden viser til eksplosjonen på hydrogenstasjonen i Sandvika i 2019, tilløp til en hendelse hos Equinor, eller eksplosjonen i siloen ved Mowis fiskeforfabrikk i Trøndelag i fjor høst.

– Man skal ikke undervurdere hvor mange bransjer som er utsatt for eksplosjonsfare. Ved fiske-ensilasje kan brennbare gasser oppstå fra fisk som råtner, et bakeri bruker mel eller kanskje sukker, og alt dette kan føre til eksplosjoner. 

– 80 prosent av støvene som finnes er brennbare, og potensielt eksplosive. Bedrifter som jobber med metall eller møbelproduksjon er for eksempel også utsatt for uønskede hendelser, forteller van Wingerden.

Han viser til at forskriftene sier at utstyr og materialer må testes og godkjennes for å brukes i eksplosjonsfarlige områder.

– Bruker du brennbart materiale i prosesser, må alle aspekter være godkjent for bruk i utsatt område. Men ofte er de ikke det, og en konferanse som denne er ment til å belyse problematikken.

Slik kan eksplosjoner unngås

ATEX-konferansen foregår i Bergen 13. og 14. november.
ATEX-konferansen foregår i Bergen 13. og 14. november.

Kees van Wingerden forklarer mer om hvilke tiltak en bedrift bør vurdere for å redusere faren for eksplosjoner. En av de aller viktigste tingene er at utstyr som brukes i produksjon har en tendens til å ikke være helt tett.

– Støv kommer ut og legger seg på bakken, på annet utstyr, på bjelker i taket. Hvis det skulle oppstå en eksplosjon i utstyret, kommer det en trykkbølge ut, og deretter kommer flammen. Hvis trykkbølgen er sterk, vil støvet som ligger på bakken eller andre steder, kunne antenne. Det kan være livsfarlig.

Løsningen er naturligvis å ha så tett produksjonsutstyr som mulig, men også å støvsuge jevnlig. Støvet må vekk slik at om det skulle skje et uhell, blir faren for fullverdig eksplosjon redusert.

– Det er også viktig med overvåking av utstyret. Varme overflater kan antenne støvet eller andre elementer. Temperaturfølere, som kan slå av utstyret, er en god investering. Ikke minst er det viktig med gode filtre og barrierer som sperrer for flammer, da støvet kan ved en eksplosjon bevege seg fra utstyr til utstyr, over rør og andre flater, sier han.

Jeg vil anbefale å delta på ATEX-konferansen for å bli oppdatert både av myndigheter og brukere. Dessuten er dette en flott mulighet til å utvide fagnettverket!

Jens Gran, prosjektleder, Standard Norge

Standardisering sørger for sikkerhet

Det er en rekke normer og standarder for testing og godkjenning av relevant utstyr som brukes i områder der eksplosjonsfaren er tilstede. Kees van Wingerden forklarer at det finnes europeiske komiteer som utvikler standarder, og det finnes grupper som jobber spesifikt med bevegelig utstyr og elektrisk utstyr. Også Standard Norge er representert i disse tekniske komiteene.

Deltakerne på ATEX-konferansen får for øvrig 25 prosent rabatt på samlingene og standarden for eksplosjonsforebyggelse- og vern.

– Standardene sørger for at bedrifter jobber etter ATEX-direktivet. Og Standard Norge er interessert i å fremme kunnskapen rundt direktivet, da det fortsatt er en del som ikke kjenner til kravene. En slik konferanse er altså en meget god møteplass og diskusjonsforum for å forstå og lære mer, avslutter van Wingerden.

Les flere artikler fra Standard Norge