Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Korona har endret arbeidet med standarder

Fleksibel tilgang til standarder er svært viktig i disse dager, når mange jobber hjemmefra.
Fleksibel tilgang til standarder er svært viktig i disse dager, når mange jobber hjemmefra. Foto: Norsk Energi
Del
  <i>Foto:  Norsk Energi/Lasse Hysvær</i>
  Foto:  Norsk Energi/Lasse Hysvær

Mens mange bransjer har møtt motgang under korona-tiden, har salget av nettbaserte standarder skutt i været.

En bedrift som kjenner veldig godt til betydningen av standarder som de kan referere til på tvers av landegrenser, kunder og partnere, er Norsk Energi, et konsulentselskap som i hovedsak jobber med termisk energiforsyning. Deres ekspertområde er damp, varme og kjøling, og de jobber også mye med miljø og sikkerhet knyttet til energi- og prosessanlegg.

– Vi har landets fremste ekspertise innen termisk energiforsyning. Vi både utreder nye løsninger, og videreutvikler eksisterende løsninger for etablering av en bedre, mer effektiv og miljøvennlig energiforsyning i mange sammenhenger, forteller Kjell Olav Nerland, sivilingeniør og kvalitetsleder i Norsk Energi.

Tilgang til standardene uansett hvor de er i verden, også hjemmefra

Norsk Energis tjenester omfatter alle faser fra konseptstudier og til mer detaljert prosjektering, samt byggeoppfølging, drift og optimalisering av anlegg. Og i alle faser er det en utstrakt bruk av standarder.

Totalt er det snakk om mer enn 500 standarder Norsk Energi trenger å ha tilgang til i ulike sammenhenger. For å gjøre hverdagen og tilgangen enklere, abonnerer de på en løsning hos Standard Norge som gir dem tilgang til alle de aktuelle standardene på nett. På denne måten kan de få tak i standardene fra hvor som helst og når som helst.

Det er blant annet veldig nyttig i disse hjemmekontor-tider. Nerland viser til at mange av deres ansatte i stor grad har brukt tilgangen til standardene hjemmefra under «lockdown», noe som gjorde arbeidet deres langt enklere, enn om de måtte dra til kontoret.

Etter tredje kvartal har vi en økning på nettbasert abonnement på hele 37 % sammenlignet med samme tid i fjor. Det er helt spesielt. Og vi vet det er fordi folk er på hjemmekontor mye mer enn før. Da trenger de større fleksibilitet og det får de med abonnement.

Bente Rusten, Standard Norge

– Tidligere måtte vi bestille standarder på papir og få dem i posten, noe som kunne oppleves som frustrerende fordi man trenger standarden der og da. Det er veldig enkelt og greit at standardene finnes på nettet, og vi kan skrive dem ut ved behov, sier Nerland.

Stort behov for standardisering

Nerland forklarer mer om hvor essensielle standarder er for arbeider deres:

– I vår hverdag forholder vi oss til veldig mange standarder, både nasjonale og internasjonale. Vi må være sikre på at vi bygger og kjøper sikkert utstyr til prosjekter. Det finnes standarder med tekniske krav både for utstyr og anlegg, trykkpåkjent utstyr, kjeler og tanker, varmepumper og varmevekslere, røranlegg og brennere. Vi forholder oss til energiforsyning, el-forsyning, gassforsyning og alle mulige tilkoblinger og sammenføyninger av anlegg. Alt dette følger vi standarder for. I tillegg jobber vi med sikkerhetssystemer og sikkerhetsutrustning, som også er standardisert, sier han.

Han viser til at det er forskrifter om at alt dette skal bygges i henhold til standarder, og at det er internasjonal enighet om at det skal være tilsvarende avtaler i de aller fleste land, og spesielt innenfor EU og EØS-området. Selv om Norge ikke er med i EU, har vi mye av de samme kravene.

– I vårt arbeid for kunder må vi følge lovkravene. Når vi ferdigstiller anlegg finnes det standarder for kontroll og testing. Under drift er det standarder for driftsstyring og vedlikeholdsstyring. Videre bruker vi mange standarder for blant annet klimaregnskap og rapportering, miljøundersøkelser, prøvetaking og analyse, sier kvalitetslederen.

Kan gjøre mer enn å bare lese standardene

  <i>Foto:  Norsk Energi/Lasse Hysvær</i>
  Foto:  Norsk Energi/Lasse Hysvær

I tillegg til abonnementsløsningen, har Norsk Energi også kjøpt det som kalles utvidet tilgang. Dette er en tjeneste som gir kundene rettigheter til å gjøre mer med standarder enn å bare laste ned en PDF.

– Med et vanlig abonnement får man tilgang til å lese samt mulighet for å skrive ut standarder. Med utvidet tilgang får kunden anledning til å benytte innholdet i standardene i egne systemer eller programvare. Enten gjennom en fil vi sender dem, eller gjennom en tredjeparts programvareleverandør, forklarer salgssjef Bente Rusten i Standard Norge.

– Vi har tegnet tjenesten utvidet tilgang på standarder vi bruker mest – de som vi har størst behov for å sitere fra. Det er jo regler for hvordan standarder skal brukes og hvordan man bruker innholdet. Med Utvidet tilgang kan vi enkelt referere til standarder når vi samarbeider med kunder og diskuterer et krav. Det er ofte snakk om omfattende og lange tekster og kompliserte beskrivelser, så det sparer oss for veldig mye ekstraarbeid å kunne bruke innholdet fra standarder fritt, sier Kjell Olav Nerland.

Han konkluderer med at en abonnementsløsning gjør det å håndtere svært mange standarder mye mer fleksibelt, og gjør jobben til Norsk Energi mye smidigere.

Les flere artikler fra Standard Norge