Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Jakter dem som skal forme fremtiden

Anja Gull i arbeid hos SINTEF Molab, en av bedriftene som nå skal rekruttere ny medarbeider. Bedriften er ute etter en utviklingssjef som skal drive forretningsutvikling i samarbeid med nye og gamle kunder.
Anja Gull i arbeid hos SINTEF Molab, en av bedriftene som nå skal rekruttere ny medarbeider. Bedriften er ute etter en utviklingssjef som skal drive forretningsutvikling i samarbeid med nye og gamle kunder.
Del
Vis mer

Aktiviteten i virksomhetene i Nordland har aldri vært større, det settes stadig omsetnings- og eksportrekorder. Og mens omsetningen i næringslivet i på Helgeland økte med hele 11,3 prosent fra 2015 til 2017, var økningen for landet som helhet til sammenligning 0,5 prosent.

Begrepet «Norges nye gullkyst» ble for et par år siden lansert om Nordland. Det er et begrep som fortsatt er dekkende. Fylket har den tredje største fiskeeksporten fra Norge, og eksporten av metaller, kjemiprodukter og bearbeidede varer nådde i fjor rekordnivået 12,8 milliarder kroner – en vekst på 14 prosent fra året før.

Grønt fortrinn i global konkurranse

I industriklyngen i Mo i Rana er det grønne skiftet godt i gang.
I industriklyngen i Mo i Rana er det grønne skiftet godt i gang.

Mo i Rana er vert for det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge, med drøyt 100 bedrifter og over 2000 arbeidsplasser plassert i Mo industripark. Industribedriftene er langt inne i det grønne skiftet allerede, med sirkulær økonomi i fokus. Avfallsstoffer fra den ene virksomheten blir en ressurs hos en annen. Ambisjonen er å utvikle grønn industri i verdensklasse.

Med etableringen av Campus Helgeland i 2013 og samlokaliseringen av utdanningstilbud, har byen fått et voksende kompetansemiljø med etablering av blant andre Nordlandsforskning og SINTEF Helgeland.

Disse to aktørene er blant dem som nå er ute etter nye medarbeidere. På en og samme tid er det elleve ledige kompetansejobber i Nord-Norges tredje største by. Flere av dem er nyopprettede.

– Her kan man bli del av et miljø som skal bygge fremtiden til industrien i Norge, sier Monica Ahyee, direktør i Innovasjon Norge i Nordland.

Innovasjon Norge oppretter en egen stilling som spesialrådgiver industri, med base på Helgeland.

– Prosessindustrien er en av de viktigste aktørene for eksport fra Nordland. Det er bedrifter som i stor grad benytter vannkraft som energikilde, noe som gir et grønt fortrinn ikke bare nasjonalt, men også i det globale markedet. Industriens eget arbeid for å sikre bærekraft har drevet dem fra lineære til sirkulære prosesser. Det er en unik mulighet til innovasjon, og vi ønsker å gi vårt bidrag til det grønne skiftet, sier hun.

SINTEF Helgeland ble etablert i 2016, og skal nå utvide med en forsker og en trainee. Jack Ødegård, styreleder i SINTEF Helgeland og til daglig forskningsdirektør i SINTEF Industri, snakker om en vekstimpuls i regionen som SINTEF vil være med å videreutvikle gjennom forskningsbaserte innovasjoner i og for næringslivet.

– Fra denne regionen eksporteres produkter til et globalt marked. Etterspørselen er voksende. Vi som region og nasjon har fortrinn som gjør at vi kan levere på en mye mer bærekraftig måte enn verden for øvrig er i stand til, sier han.

Skaper store verdier

Det er gode muligheter for et aktivt liv i fin natur i regionen. Rabothytta på 1200 meters høyde i nabokommunen Hemnes er et yndet turmål.
Det er gode muligheter for et aktivt liv i fin natur i regionen. Rabothytta på 1200 meters høyde i nabokommunen Hemnes er et yndet turmål.

– Helgeland er en av Norges viktigste næringsregioner. Det skapes store verdier hver dag. Det produseres mat, energi og mineraler og metaller som verden trenger. Det aller viktigste ved å jobbe her, er kanskje at man kan utgjøre en stor forskjell. Man får stor frihet og stort ansvar, sier Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, som er ute etter ny prosjektleder og ny trainee.

 – Gjennom jobben i Kunnskapsparken Helgeland vil man jobbe med å utvikle næringslivet og samfunnet videre.

UIT-Norges arktiske Universitet vil styrke ingeniørutdanningen i Mo i Rana ved å ansette to universitetslektorer. 

– Personene som tiltrer stillingene vil få en sentral rolle i utviklingen av ingeniørutdanningen vår her. I nært samspill med lokal og regional industri, næring og offentlig sektor skal vi forme morgendagens ingeniører, sier Wei Deng Solvang, instituttleder ved Institutt for industriell teknologi.

I Helgeland Sparebank er det to stillinger som skal fylles – driftsansvarlig IT eller IT-sikkerhet, og fagansvarlig for kort og betaling.

– Vi er en lokalt eid bank med 150 ansatte med mange spennende utviklingsstillinger. Våre ansatte er med å påvirke utviklingen av det nye Bank-Norge hver dag lokalt, i tett samarbeid med nasjonale aktører, sier markedssjef Majken Hauknes.

Dynamisk miljø 

Vakre Helgelandskysten som innbyr til for eksempel kajakkpadling er ikke langt unna når du bor i Mo i Rana.
Vakre Helgelandskysten som innbyr til for eksempel kajakkpadling er ikke langt unna når du bor i Mo i Rana.

SINTEF Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter. Nå oppretter de ny stilling som utviklingssjef for å utvikle de forretningsmuligheter som ligger i digitalisering og i det grønne skiftet. Her kan arbeidssted bli Mo i Rana, Oslo eller Porsgrunn. 

– Helgeland med sine industrimiljø i Mo i Rana og Mosjøen og de fantastiske omgivelsene, er en unik plass for å jobbe med industri og leverandører i verdensklasse. Den store bredden i industribedrifter og leverandører skaper et drivende og dynamiske miljø, sier adm. dir. Eigil Dåbakk.  

Nordlandsforskning ønsker å ta en tydelig rolle for en bærekraftig og kunnskapsbasert utvikling av hele regionen, og skal nå ansette en ny forsker med base i Mo i Rana.

– Utviklingen på Helgeland og Mo i Rana gir en rekke spennende muligheter for tverrfaglige forskningsprosjekter på det grønne skiftet i norsk økonomi. Vårt fokus som samfunnsfaglig institutt er å bringe inn faglige perspektiver som kobler sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, høy grad av brukermedvirkning og utstrakt forskningsformidling, sier adm.dir. Iselin Marstrander.