Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Her investerer ekspertene akkurat nå

Del

COVID-19-pandemien har rystet produksjonsselskaper verden over, og sendt aksjemarkeder på tvers av bransjer til bunns. – En stabiliserende investeringsstrategi kan være å fokusere på post-pandemisk teknologi, mener styreleder i holdingselskapet Stenvik Power Group, Thommy Stenvik. 

Den svenske entreprenøren Thommy Stenvik eier holdingselskapet Stenvik Power Group, og har startet en rekke suksessrike selskaper i både Norge og Sverige. Sammenlagt omsatte selskapene hans for i overkant av 100 MNOK i 2019. Vi har tatt en prat med han, og spurt hvilke bransjer og teknologier det er verdt å investere i akkurat nå. 

Styreleder og entreprenør Thommy Stenvik deler gode investeringstips. <i>Foto:  Timo Opara</i>
Styreleder og entreprenør Thommy Stenvik deler gode investeringstips. Foto:  Timo Opara

Verden står midt i den andre bølgen av koronapandemien, og det er stor usikkerhet i den globale produksjonen i alle bransjer. Bedrifter har vært nødt til å tilpasse seg situasjonen med høy grad av smidighet og fleksibilitet. Noen virksomheter har klart å holde seg stabile, mens andre er hardt rammet og har stans i produksjonen. 

Gode investeringsmuligheter i løsninger

Utbruddet av COVID-19 forstyrret forsyningskjeder og kontinuitet i forretningsplaner verden over – spesielt for fabrikker og forsyningskjeder. Da pandemien førte til reiserestriksjoner, nedstengninger og krav til sosial distansering, skapte det en rekke utfordringer på tvers av bransjer. 

– I løsningen på disse utfordringene, ligger det spennende investeringsmuligheter, uttaler Thommy Stenvik. 

Tekgiganter som Facebook, Amazon og Google har utnyttet usikkerheten til å gjøre strategiske grep, og setter investeringsrekorder midt i pandemiens andre bølge. Selskapene har blant annet investert i den indiske teleoperatøren Reliance Jio, den digitale helsetjenesten Cityblock Health, og el-sparkesykkelselskapet Lime. 

Ifølge Stenvik finnes det gode muligheter for investering i en rekke bransjer og teknologier:

Høyteknologi

Google er blant tekgigantene som har satt investeringsrekorder i 2020.
Google er blant tekgigantene som har satt investeringsrekorder i 2020.

– Automatisering og annen høyteknologi som virtuell virkelighet, vil bli kritisk for produsenter som må sikre at retningslinjene for sosial distansering blir fulgt, uten at produksjonen blir påvirket negativt, sier Thommy Stenvik. 

Teknologi som kobler ansatte på stedet med eksterne eksperter, kan for eksempel bli den viktigste metoden for opplæring i fremtiden. Automatiseringsteknologi som krever minimalt med menneskelig assistanse, er ifølge Stenvik også et felt som vil bli viktigere på tvers av bransjer. 

Fleksible produsenter og leverandører

– Sterke partnerskap mellom produsenter og leverandører vil være avgjørende for å planlegge tilbud og etterspørsel, nå og i årene som kommer, mener Thommy Stenvik. 

Mange bedrifter har lykkes med å mobilisere raskt, og sette opp mekanismer for kortsiktig krisehåndtering. Etter hvert som pandemien drar ut, har det blitt mer og mer tydelig at bedriftene også må forberede seg på lengre sikt. 

– I dagens landskap er det gode investeringsmuligheter i bedrifter som klarer å opprettholde fleksible og transparente forsyningskjeder, samtidig som de har evnen til å tilpasse seg de nyeste kravene og påbudene raskt, uten brudd i produksjonen, mener Thommy Stenvik. 

Les også: Thommy Stenviks beste råd til å bygge en organisasjon

Digitale forsyningskjeder

Ved å ta i bruk AI-teknologi og maskinlæring kan forsyningskjeder bli mer effektive og tilpasningsdyktige.
Ved å ta i bruk AI-teknologi og maskinlæring kan forsyningskjeder bli mer effektive og tilpasningsdyktige.

Tradisjonelle forsyningskjeder er lineære og følger stort sett den samme statiske sekvensen for planlegging, produksjon, oppbevaring og leveranse. Disse forsyningskjedene viste seg å være svært sårbare for en global pandemi. Som følge av dette har flere industrier fått øynene opp for digitale forsyningskjeder. 

Digitale forsyningskjeder er dynamiske, og kommuniserer med hvert ledd i kjeden gjennom et digitalt forsyningsnettverk. Nettverket bruker AI-teknologi og maskinlæring i til å hente informasjon fra mange forskjellige kilder, for å sørge for at den fysiske distribusjonen foregår så kostnadseffektivt som mulig til enhver tid. 

– Dette er et lønnsomt marked å gå inn i, som trolig vil fortsette å vokse i svært lang tid, tipser Thommy Stenvik. 

Medisinske tjenester

Da COVID-19 spredde seg tidlig i 2020, ble det klart at verdens nasjoner ikke var rustet til å takle en pandemi i så utstrakt grad. Det var global mangel på både helsepersonell og medisinsk utstyr som munnbind, vernedrakter og tester, for ikke å snakke om manglende kapasitet på medisinske laboratorium. 

Stenvik tror det vil være annerledes i fremtiden:

– Det vil trolig være lønnsomt å investere i legemiddelindustrien og forskning, i tillegg til digitale helsetjenester som apper og andre helseportaler, sier han. 

Intelligente fabrikker

Intelligente fabrikker som krever minimalt med menneskelig tilsyn, kan bli den nye normalfabrikken i mange industrier.
Intelligente fabrikker som krever minimalt med menneskelig tilsyn, kan bli den nye normalfabrikken i mange industrier.

Mange bedrifter har tatt i bruk digitale løsninger for å holde det gående, som elektroniske møter i stedet for fysiske. Det er også mulig å ta i bruk digitalisering og AI-teknologi for å lage intelligente, selvstyrende fabrikker, eller smartfabrikker. 

Smartfabrikker er responsive og fleksible, i tillegg til å være fullt automatiserte. De krever minimalt med tilsyn fra mennesker ettersom de både produserer på egenhånd, overvåker utstyr og utfører nødvendig vedlikehold. Smartfabrikker har tidligere blitt installert på steder med vanskelig fremkommelighet, som på havbunnen. Her til lands var Equinor det første energiselskapet som installerte en helautomatisert fabrikk på Mikkel-feltet i 2015.

Slike fabrikker har potensialet til å bli den nye normalfabrikken: 

– Intelligente fabrikker løser mange av utfordringene skapt av COVID-19-pandemien, som retningslinjer for sosial distansering, i tillegg til å være svært tilpasningsdyktige når det er plutselig behov for justering i produksjonen, sier Thommy Stenvik. 

En annerledes fremtid

COVID-19 har ført til mye usikkerhet i hele verden, men en ting er de fleste eksperter enige om: Fremtiden vil være annerledes. Pandemien har ført til innovasjoner og nytenkning i mange bransjer, og i flere tilfeller har utviklingen vært positiv. Mange har for eksempel blitt tvunget til et høyere nivå av tekniske ferdigheter, og vi har sett nyttige digitale løsninger på alt fra legebesøk til bestilling på restauranter. 

– COVID-19 har ført til mye positiv utvikling, og for oss som investorer har det åpnet seg nye og spennende muligheter. Vi må også tenke annerledes enn før, og vi må være villig til å tilpasse oss og utnytte mulighetene i den nye normalen, avslutter Thommy Stenvik i Stenvik Power Group

Les flere artikler fra Stenvik Power Group