Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Christian har grønn kompetanse vi trenger mer av for å lykkes

– Jeg er egentlig ganske privilegert som får lov til å ta PhD-utdanning gjennom jobben
– Jeg er egentlig ganske privilegert som får lov til å ta PhD-utdanning gjennom jobben Foto: Cowi
Del

Christian Rekve Bryn jobber med en doktorgrad innen bærekraftig utvikling og georessurser, har prosjektlederansvar, en markedslederrolle og er kontorleder lokalt på Voss. Det betyr at han sjelden har alenetid.

Bryn startet sin karriere i COWI etter å ha blitt inspirert av en gjesteforelesning på Høgskulen på Vestlandet (HVL) under arbeidet på en bachelorgrad. Etter å ha fullført mastergraden gjennom COWI, ble han fast ansatt i 2017. I løpet av de siste seks årene har han arbeidet med ulike prosjekter knyttet til geologi, vann, miljø og energi.

– Jeg har jobbet med ganske mye forskjellig gjennom årene og selv om bakgrunnen min er i geologi og hydrogeologi har jeg nå peilet meg mer inn mot energi og bærekraftig utvikling. Ut fra dette bestemte jeg meg for å lage et prosjekt med konsept om bærekraftig utvikling inn mot et spesifikt område lokalt på Voss, som ble starten på et forskningsprosjekt. 

Ønsker du å jobbe med Christian i et utviklende fagmiljø? Se ledige stillinger her »

Norges første plussbygd

Christian Rekve Bryn har bakgrunn i geologi og hydrogeologi.
Christian Rekve Bryn har bakgrunn i geologi og hydrogeologi.

Etter å ha solgt ideen inn til COWI, utbygger, et energiselskap, politikere og NTNU, fikk Christian støtte til å sette i gang med en PhD. Selv om han har jobbet med ulik tematikk i tiden sin i COWI innen flom, vannforsyning, forurenset grunn og grunnvann, er det Bømoen som er hjertebarnet hans. Prosjektet er også kjent som Norges potensielt første plussbygd.

– Bømoen har tilgang på mye grønn energi under bakken i form av grunnvann, samtidig som vi kan bruke bakken som et batteri for lagring av energi. Kompetanse på bærekraftige energikilder er mer ettertraktet enn noensinne, samtidig ser vi at vi mangler mye kompetanse for å imøtekomme behovene i det grønne skiftet, sier Bryn.

Christian er ikke alene i selskapet om å mene dette. Administrerende direktør, Birgit Farstad Larsen, forteller også at en av hennes hjertesaker er den manglende kompetansen i Norge vi trenger for å komme over i det grønne skiftet.

– Vi må utdanne både nye hoder og etterutdanne de som allerede er i arbeidslivet i et høyere tempo enn det vi gjør i dag. Fornybarnæringene krever store mengder kompetanse, og vi i næringslivet vil gjøre vårt for å heve kompetansen på våre egne, noe Christian er et glimrende eksempel på. Dette er åpenbart en vinn-vinn-situasjon, sier Farstad Larsen.

Anbefaler forskningslivet

Balanseringen mellom PhD-arbeidet og prosjektene i COWI har vært utfordrende, men Christian forteller at han har funnet en god rytme i arbeidshverdagen. Han deltar aktivt i prosjektplanlegging, økonomistyring, og har jevnlig kontakt med kunder og andre interessenter.

– Jeg er egentlig ganske privilegert som får lov til å ta en sånn utdanning gjennom jobben. Jeg setter veldig stor pris på muligheten, det gjør meg også mer lojal og glad i COWI.

Han anbefaler også andre som ønsker det å kombinere en forskningskarriere med en rådgiverkarriere.

– Å anbefale andre å ta en PhD gjennom jobben er noe jeg virkelig står for. Det handler om å balansere mellom store prosjekter og doktorgradsarbeid, ta seg tid til å fordype seg og unngå hyppige bytter mellom prosjekter og forskning. Da kan man fort bli sliten.

På spørsmål om han blir ensom av å sitte med doktorgradsarbeid svarer Christian et kontant nei.

– Jeg sitter på et kontor hvor jeg har kontakt med mange, og samtidig blir jeg brukt som en ressurs i diskusjoner om relevante temaer. Jeg føler meg absolutt ikke ensom. Av og til kunne jeg faktisk ønske å være mer alene, for å kunne fordype meg ytterligere. Med fire veiledere, kontakt med kunder, samarbeidspartnere, og en allsidig rolle i COWI, er arbeidshverdagen min veldig variert og ikke minst kjekk.

Prosjektet på Bømoen har også ledet til at Christian går inn i en markedslederrolle og blir kontorleder på Voss etter nyttår.

– Om man er litt frampå og benytter seg av de mulighetene COWI gir, er det veldig gode sjanser for både faglig og personlig utvikling med mange ulike karrierestiger.

Han er nå halvveis PhD-prosjektet og som om han ikke hadde nok å ta seg til, har han også veiledet masterstudenter og samarbeidet med forskere internasjonalt. Christian ser tydelige synergier mellom sitt akademiske arbeid og prosjektarbeidet i COWI.

– Rapportskriving for kunde og artikkelskriving i forbindelse med doktorgraden min er ikke så forskjellig i oppbygning. Du skal ha med en introduksjon, teori, metode, resultat, konklusjon og diskusjon. Forskjellen er naturlig nok at en forskningsartikkel er mer presis i form av dokumentasjon av arbeidet.

Optimist

Christian Rekve Bryn.
Christian Rekve Bryn.

I 2022 lanserte COWI sin nye strategi, FUTURE-NOW, hvor selskapet blant annet takker nei til å delta i prosjekter innen fossil energi og setter seg et mål om at 100 prosent av selskapets omsetning skal komme fra prosjekter som dytter verden i en mer bærekraftig retning. Christian er optimistisk med tanke på sitt bidrag til disse målene.

–  På Bømoen er det sendt inn forslag til område- og reguleringsplan, som jeg renger med blir godkjent i løpet av første halvår 2024. Området er godt egnet til lagring og uttak av grunnvarme, og vi ser at den kan støtte lokal industri og næring. Vi ser for eksempel på tettere samarbeid med bioparken som nå etableres på andre siden av elven.

Bryn sier at han ser på det grønne skiftet som en kompleks, men nødvendig reise. Han forteller at han er stolt av å kunne bidra til forskning og utvikling av mer helhetlige bærekraftige løsninger, og ser frem til å fortsette med å forme fremtiden.

– Det er mange veier til Rom, men alle er ikke like gode. Vi finner løsninger etter hvert som vi tråkker opp stien, og forskning passer godt inn i dette bildet. Utgangspunktet for prosjektbeskrivelsen på Bømoen har vært fokus på lokal bruk av ressurser, smarte løsninger og sirkulærøkonomi. Vi tror utslippsfrie sekundære energikilder og en helhetlig utviklingstankegang er helt avgjørende om vi skal nå ambisjonene om nullutslipp innen 2030. Det at vi har kunder og samarbeidspartnere som er såpass villige til å satse på dette har selvfølgelig også vært helt alfa og omega.

Se ledige stillinger her »

Les flere artikler fra Cowi