Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ny miljøbetong med resirkulert gravemasse setter ny bærekraftstandard 

Rimol Miljøpark i Trondheim startet i høst produksjon av høyverdig tilslag til betong, laget av resirkulert gravemasse. Foto: AF Gruppen
Rimol Miljøpark i Trondheim startet i høst produksjon av høyverdig tilslag til betong, laget av resirkulert gravemasse. Foto: AF Gruppen
Del

Da AF Gruppen var med å etablere den første miljøparken i 2011, var målet klart: Gjennom sortering, rensing og vasking å resirkulere minst 80 prosent av massene de tar imot. Dette reduserer behovet for å deponere avfall, og det gir nytt liv til sand, grus, betong og asfalt som allerede har gjort jobben én gang. Dermed oppnås en dobbel miljøeffekt.

AF Gruppens tre miljøparker har hittil i 2020 gjenvunnet 528 000 tonn masser med en gjenvinningsgrad på 86 prosent. Den nyskapende renseteknologien har fått stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, samtidig som AF Gruppen stadig sikter høyere.

 Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør i Miljøpark Rimol. Foto: AF Gruppen
 Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør i Miljøpark Rimol. Foto: AF Gruppen

Utfordringen har vært å gjøre de gjenvunnede massene til et fullverdig alternativer på ulike områder. Tidligere har miljøparkene lyktes med å vaske strøsand til gjenbruk, samt å produsere tilslag til asfalt av god kvalitet.

– Men den høythengende frukten har hele tiden vært betong.

Dette sier Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør i Miljøpark Rimol i Trondheim.

Som verdens mest brukte byggemateriale står betong for 5-7 prosent av de globale klimagassutslippene hvert år. Selv om Norge ligger på cirka halvparten, er det et stort miljøpotensiale i å redusere utslippene – særlig gjennom bruk av resirkulert gravemasse. Betong består av 70 prosent stein og sand.

Minner om vasking av gull

AF Gruppen har i flere år jobbet tett med Betong Øst, som er en av Norges største ferdigbetongprodusenter, for å oppnå en kvalitet på den resirkulerte sanden som er på høyde med natursand.

Vasking er en av prosessene som gjør det mulig å resirkulere forurensede masser til gjenbruk. <i>Foto:  Max Emanuelson</i>
Vasking er en av prosessene som gjør det mulig å resirkulere forurensede masser til gjenbruk. Foto:  Max Emanuelson

Selve prinsippet for vaskingen av sanden er enkelt: Oljeforbindelser og tungmetaller binder seg til de minste partiklene, med en diameter på 0,025 mm eller mindre. Dermed kan de forurensede partiklene skilles ut i en prosess som minner om gullvasking.

20 prosent av sanden vaskes ut og sendes til et ordinært deponi. Resterende 80 prosent kan brukes på ny.

– Det som er spesielt med dette produktet er at AF med sitt omfattende anlegg og produksjonsteknologi klarer å produsere et veldig stabilt tilslag. Egenskapene gir god og stabil betong med fenomenale støpelighetsegenskaper, sier daglig leder i Betong Øst, Øystein Bækkelien.

Teknologisjef i Betong Øst, Stefan Skjæret, har vært sterkt delaktig i utviklingen og samarbeidet med AF Gruppen. Skjæret forteller at det tradisjonelt har vært foretrukket å bruke natursand til betongformål, men natursand har blitt en knapphetsressurs både i Norge og på verdensbasis. 

– En revolusjon i byggenæringen 

Teknologisjef i Betong Øst, Stefan Skjæret. Foto: Betong Øst 
Teknologisjef i Betong Øst, Stefan Skjæret. Foto: Betong Øst 

– Dette er en utfordring hele ferdigbetongbransjen har tatt tak i, og det finnes gode eksempler på bærekraftige tiltak der knust maskinsand benyttes for å erstatte hele eller deler av natursanden i enkelte betongresepter. Men det er ingen selvfølge å få til god og støpelig betong med bruk av kun maskinsand, sier han.

– Vi kan nå, helt eller delvis, omgå denne problemstillingen i deler av vår ferdigbetongproduksjon, og med det bidra til mindre uttak av en knapphetsressurs. Samtidig vil massen som går til deponi reduseres med 80 prosent. På flere måter er dette en revolusjon i byggenæringen.

Miljøvennlige byggevarer kan i noen sammenhenger bety at enkelte egenskaper endrer seg, men ikke nødvendigvis til det positive.

– Betongen vi nå har utviklet endrer ingen egenskaper i negativ retning, og den tilfredsstiller alle krav på lik linje som betong produsert med natursand eller maskinsand. Her foreligger ytelseserklæring for tilslaget, og kvalitetskontrollen gir trygghet for at sluttproduktet blir av minst like høy kvalitet som tidligere, samtidig som det er langt mer bærekraftig, sier Skjæret.

 

Kraftig oppskalering av produksjonen

I første omgang er det bare miljøparken i Trondheim som er sertifisert til å produsere tilslag til betong. Siden produksjonen startet i høst, er de allerede i stand til å levere 1000 tonn i uka. 

Daglig leder i Betong Øst, Øystein Bækkelien. <i>Foto: Betong Øst</i>
Daglig leder i Betong Øst, Øystein Bækkelien. Foto: Betong Øst

– Dette vil oppskaleres gradvis. Målet er at vi i første kvartal 2022 skal ha to av de tre miljøparkene våre i gang, og så deretter etablere to nye innen siste kvartal 2024, sier Stedenfeldt.

Dermed vil fire av fem miljøparker til sammen kunne ta imot en million tonn gravemasse og levere 800.000 tonn tilslag til betong i året. Dette utgjør cirka 30 prosent av det totale behovet i Norge.

Regnestykket som gjør rensing og vasking bærekraftig også økonomisk, innebærer at miljøparkene først får betalt for å ta imot forurensede gravemasser, for deretter å selge resirkulert materiale.

– Nå gjelder det at byggherrer i enda større grad får øynene opp for hva vi kan levere. Ferdigbetongbransjen i Norge har gjort massive tiltak for å ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling. Det er mange som ikke vet hvor mye som gjøres for å lage en mer miljøvennlig betong når de tar avgjørelser om materialvalg, sier Bækkelien. 

Den mest bærekraftige betongen i verden

Produksjonen ved AF Gruppens miljøparker vil skaleres kraftig opp de neste par årene. <i>Foto:  Max Emanuelson</i>
Produksjonen ved AF Gruppens miljøparker vil skaleres kraftig opp de neste par årene. Foto:  Max Emanuelson

Målet er at betong i nær fremtid skal bli et nullutslippsprodukt. Et annet ledd i betongbransjens arbeid for å redusere CO2-avtrykket, er sementprodusenten Norcems store karbonfangstprosjekt som skal stå klart i 2024.

– Med bruk av neste generasjon sement fra Norcem i kombinasjon med tilslaget fra miljøparkene, er vi på god vei til å kunne produsere den mest bærekraftige betongen på verdensbasis, sier Skjæret.

Stedenfeldt poengterer at resultatene som er oppnådd skyldes AF Gruppens langsiktige bærekraftstrategi kombinert med Betong Østs ekspertise og vilje til å satse.

Skjæret, Bækkelien og Stedenfeldt er stolte av å ha utviklet en reell løsning på et reelt problem, som dessuten vil kunne gi et merkbart bidrag i byggebransjens miljøregnskapet.

– Vi kan etter en felles innsats levere en ny og mer bærekraftig betong til en konkurransedyktig pris. Nå gleder vi oss til å skalere opp produksjonen, forteller Stedenfeldt.

Les flere artikler fra AF Gruppen ASA