Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Må kutte 10TWh innen 2030

Jarle Andersen Aasness i Olav Thon Gruppens tekniske fagavdeling, flankert av Rikke Bjørnland og Luke Panton i AF Gruppen.
Jarle Andersen Aasness i Olav Thon Gruppens tekniske fagavdeling, flankert av Rikke Bjørnland og Luke Panton i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen/Eirik Førde/Catchlight
Share icon
Del

Vi vet det så godt: skal vi nå målene i Parisavtalen, må den totale energibruken ned. Ikke bare gjennom ny teknologi i nybygg. Potensialet for energireduksjon er minst like stort — om ikke større — i eksisterende bygningsmasse. 

Rikke Bjørnland er porteføljeleder i AF Energi & Miljøteknikk.  Foto: AF Gruppen/Eirik Førde/Catchlight

Urbanisering og mangel på tomter gjør at utnyttelse og vedlikehold av eksisterende bygg vil være minst like viktig som oppføring av nybygg, skal vi klare å nå de ambisiøse klimamålene Norge har satt seg. Når Stortinget samtidig har vedtatt et mål om å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030 må både leietakere og eiendomsforvaltere etter hvert ta sin del av ansvaret. 

AF Energi & Miljøteknikk har i snart 15 år utført prosjekter for både private og offentlige aktører der målet har vært blant annet å redusere energibruken. I årene 2010 til 2019 bidro selskapet til en besparelse på 140 GWh gjennom ulike energieffektiviseringsprosjekter.

– Vi opplever at energieffektivisering er mer i vinden enn noen gang, og når prognosene for eiendomsbransjen også viser en økende aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg, så håper vi å kunne bidra i dugnaden til å nå det viktige Paris-målet innen 2030, sier Rikke Bjørnland, porteføljeleder i AF Energi & Miljøteknikk. 

Betaler seg selv i løpet av få år

En av kundene som har sett muligheter i energirehabilitering er Olav Thon Gruppen. Å redusere energiforbruket med 37,5 prosent på ett år er ikke hverdagskost, men det har de klart på Senter Syd ved Mortensrud i Oslo. Det er ikke sikkert kundene tenker mye over det når de handler i butikkene på senteret – utover at temperaturen oppleves jevn og komfortabel. For Olav Thon Gruppen derimot, som eier og drifter kjøpesenteret, merkes det godt at energikostnadene er blitt avkortet med rundt en million kroner på ett år. 

Jarle Andersen Aasness fra Olav Thon Gruppens tekniske fagavdeling. Foto: AF Gruppen/Eirik Førde/Catchlight

– I tillegg til en økonomisk besparelse har vi fått en rekke andre bonuseffekter. Temperaturen i bygget og inneklimaet er mer stabilt. Alt utstyr er mer stillegående, og naboene våre slipper lyden fra støyende kjølemaskiner på taket. Vi har også redusert effektforbruket totalt sett. Investeringen vil trolig være nedbetalt i løpet av fire-fem år, noe som er unikt, forteller teknisk rådgiver Jarle Andersen Aasness i Olav Thon Gruppens tekniske fagavdeling, som har initiert og styrt prosjektet fra byggherrens side.

Enorm besparelse

I utgangspunktet så Olav Thon Gruppen for seg et rent vedlikeholdsprosjekt på Senter Syd, men det endret seg allerede gjennom tilbudsprosessen da AF Energi & Miljøteknikk kom med flere forslag til energisparende og økonomiske løsningsforslag.

– Kompetansen AF Energi & Miljøteknikk kom inn med i tidlig fase var avgjørende for det endelige resultatet, sier Aasness.

I første driftsår etter energirehabiliteringen, var senterets energiforbruk 1,6 GWh. Før rehabiliteringen var det normale årsforbruket 2,8 GWh. AF Energi & Miljøteknikk garanterte for en reduksjon på minimum 0,8 GWh ved kontraktsinngåelse, men fasiten ble altså et resultat som var nærmere 0,4 GWh bedre. 

– En faktisk besparelse på 37,5 prosent er helt enormt for et slikt prosjekt, sier Rikke Bjørnland, porteføljeleder i AF Energi & Miljøteknikk, og prosjektleder for Senter Syd-prosjektet. Hun skulle ønske flere eiendomsforvaltere tenkte som Olav Thon Gruppen og tok det samme eierskapet til rehabiliteringsprosessen slik de har gjort på Mortensrud. 

– Mange velger ofte bare overflateoppussing og lapper i stedet på sine gamle tekniske anlegg ved behov. Her vil investeringer som uansett må gjøres etter mange års drift kunne tjene seg inn med energi- og effektbesparelse dersom det i stedet gjøres riktig og noe mer omfattende fra starten. Det mest komplekse er rehabilitering av de tekniske installasjonene og samspillet mellom disse for å få til kombinasjonen av et lavt energiforbruk og et godt inneklima, men man kan spare mye på å hente inn denne ekspertisen tidlig. Mitt beste råd er derfor å kontakte energientreprenøren samtidig som man kontakter tømreren og maleren, sier Bjørnland, som også presiserer at man ikke må ha et omfattende rehabiliteringsprosjekt for å kunne oppnå energibesparelser:

– Vi har også kunder som kun ønsker at vi bidrar med kompetansen vår til rene energispareprosjekt for energibesparelsen sin del, som vil kunne ha både mindre og moderate besparelser med relativt sett små tiltakspakker. 

Verdistigning og økt interesse

Energieffektivisering og -rehabilitering går kort fortalt ut på å kartlegge og analysere hvor energibesparelsene i bygget kan oppnås. Eksempler på energibesparende tiltak er installasjon av varmepumper, oppgradering av ventilasjonssystemer, etterisolering av bygningskroppen eller utskiftning og styring av belysningen, tiltak det vil kunne være svært lønnsomt å se på samtidig som man uansett skal legge bygget under kniven.

Noen ganger vil det kunne være behov for små eller store fysiske inngrep i anleggene til bygget, mens andre ganger vil det ligge store besparelser i rett og slett se på endringer av driften.

Gjennom tiltakene som gjennomføres og den påfølgende oppfølgingen av drift og vedlikehold, kan AF Energi & Miljøteknikk garantere eiendomsforvalteren en besparelse i energiregnskapet, en besparelsene som vil kunne finansiere de nødvendige investeringene på få år.

Bjørnland anbefaler å kontakte energientreprenøren samtidig med tømreren og maleren. Foto: AF Gruppen/Eirik Førde/Catchlight

Det innebærer at etter en rehabilitering vil beboerne og leietagere kunne oppnå lavere utgifter, og eiendomsforvalteren får lavere vedlikeholds- og driftskostnader enn ved løpende reparasjon av gamle anlegg i bygg med allerede høyt energiforbruk og utgiftsnivå. Og ikke minst, tiltakene vil bidra til at byggets verdi øker. Fordelene med energirehabilitering begynner nå å bli så store at Bjørnland og kollegene hennes ser et taktskifte i markedet:

– Stadig flere private byggherrer får øynene opp for betydningen av å eie et klima- og miljøriktig bygg. De innser at å investere i energivennlige løsninger – enten vi snakker om nybygg eller eksisterende bygg – øker verdien på bygget, bokstavelig talt, samtidig som det styrker omdømmet til byggherren. Det å kunne tilby et klima- og miljøriktig bygg har blitt et mer fremtredende salgsargument for byggherrer som ser at leietakere etterspør dette i større grad enn tidligere. 

Jakter på sparegrisene

De største energibesparelsene i et bygg avdekkes gjennom en grundig analyse. AF Energi & Miljøteknikk har spesialisert seg på å identifisere de største energislukene samt de mest effektive løsningene for å stagge disse. Gjennom en energianalyse får du kartlagt energiflyten i bygget, samt tilstanden på eksisterende tekniske installasjoner. Dette resulterer i en rapport med oversikt over anbefalte tiltak for å oppnå en størst mulig reduksjon i energiforbruk, men også tiltak for en mer generell oppgradering av bygget. Analysen inneholder også den potensielle energi- og effektbesparelsen man kan oppnå med tilhørende nåverdiberegninger og nedbetalingstid for de ulike tiltakene. 

– For å optimalisere energibruken i et bygg samt ivareta et tilfredsstillende inneklima er det helt nødvendig å se alle de tekniske fagene i sammenheng, forklarer Bjørnland, som oppfordrer enhver forvalter av eksisterende bygg til å ta kontakt for å se hvor stor besparelsen kan bli for nettopp dem:

– En ting er sikkert, dersom vi skal nå både nasjonale og internasjonale klimamål, har vi alle et ansvar for å tenke energibesparelser der vi kan. Vi er til for å finne løsninger som synes rett på bunnlinja til våre kunder, samtidig som det bidrar positivt på miljøet og er til glede for brukerne av byggene som kan glede seg over god komfort og godt inneklima. Ta kontakt med oss i dag, jeg kan garantere at det vil være verdt praten med meg eller en av mine kolleger.