Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Norsk industri har bygget sitt kvalitetsrenomme på denne bedriften

Share icon
Del

Norsk kvalitet har en særegen posisjon internasjonalt. Men den har ikke kommet av seg selv, den er et resultat av nøye kvalitetssikring og urokkelig integritet. Nå, etter over hundre års historie med testing, inspeksjon og sertifisering, er endelig kompetansen samlet på ett sted. Det skjedde i 2015, da Teknologisk Institutt og Inspecta ble kjøpt opp av internasjonale Kiwa og samkjørt i 2016 under samme merkevare. Til sammen utgjør de en grunnpilar som norsk og internasjonal industri kan stole på når de trenger en uavhengig inspeksjon og kontroll.

Historie i veggene

Å sjekke at en sveis er korrekt utført innenfor spesifikasjonen kan redde liv og utallige verdier.

Når man går inn i Kiwas lokaler, er arven fra norsk industri tydelig. Et glassbord med jernspon, nennsomt frest ut fra en CNC-maskin, og man blir ønsket velkommen til en utrolig bred kompetanse fra de mange fagekspertene med lang erfaring.

En av dem er Dag Jørstad. Han kommer fra Teknologisk Institutt-delen av selskapet og er direktør for laboratorietjenestene i Kiwa Norge.

– Det har vært litt av en reise, fra den gangen vi var en del av Kongsberg Våpenfabrikk, til vi ble skilt ut og solgt til Teknologisk Institutt og ikke minst nå sammen til et nytt og sterkt fagmiljø under Kiwa, forklarer han.

For laboratoriene på Kongsberg dannet F16 Kampfly-prosjektet på 1970 et viktig utgangspunkt for dagens kompetanse og leveranser. Etter flere fisjoner og fusjoner endte det som var laboratoriene opp i Kiwa.

Fra F16 til F35

Med lang erfaring i bransjen har Jørstad og kollegene vært med på flere av Norges milepæler innen store ingeniørprosjekter. Akkurat nå står Kiwa med nytt kampflyprosjekt, F35-prosjektet på listen.

Det er veldig krevende godkjenningssystemer for å få lov til å utføre jobber for en slik flyprodusent. 

Dag Jørstad

– Vi har gjennom flere år levert tjenester til F35-programmet. Direkte til basen på Ørlandet, som underleverandør til Kongsberg Defense og Aerospace (KDA) og GKN, og nå som en av partnerne til drift av basen på Ørlandet. Selskapet har blant annet sett på forskjeller og likheter mellom norsk og amerikansk regelverk i forbindelse med kjemikalier, opprettelse av sikkerhetsdatablad, samt en del materialtesting, NDT og HMS-oppdrag i prosjektet.

– Vi har holdt på med dette prosjektet i over to år. Det er veldig krevende godkjenningssystemer for å få lov til å utføre jobber for en slik flyprodusent. 

– Fellesnevneren er at det er strenge krav til godkjenning av leverandører, materialene som leveres og prosessene rundt leveransen. Der kommer vi inn som en tredjepart – nåløyet for å komme inn er lite, sier Vibeke Strømme, CEO i Kiwa og ingeniør med lang fartstid i bransjen.

Materialene Strømme viser til er en del av gjenkjøpsavtalen som F35-prosjektet består av. Norske produsenter leverer forskjellig typer produkter til flyet, og testingen er like streng som man kan forestille seg for et jagerfly.

– For oss er ikke dette ett stort oppdrag. Det er mange små oppdrag for ulike leverandører og det viser hvor anvendbart nisjetjenestene som finnes i vår portefølje er for kunder, sier Strømme.

– For testingen på Kongsberg, er det begrenset hvor mange andre som er godkjent for denne type tjenester mot internasjonal flyindustri. Det er et resultat av mange tiårs opparbeidet kompetanse på spesielle prosesser, spesialmaterialer, spesielle metoder for overflatebehandling og sveising som det normalt ikke er så stor etterspørsel etter i Norge, supplerer Jørstad.

Nordsjøen er en streng læremester

Fra Betonglaboratoriet der betongkvalitet i norske bygg har blitt testet i flere.

De siste årene har oljebransjen seilt gjennom stormfylte farvann, men erfaringene som har blitt bygget opp har gitt varig verdi. Flere av selskapene som nå er samlet under Kiwa-merket har vært med på oljeeventyret fra starten av – nå tar de kunnskapen og den sterke merkevaren ut til resten av verden.

– Via oljen og gassen har vi opparbeidet oss mye kompetanse og blitt gode på å levere tjenester som samsvarer med kravene i bransjen. Det er krevende kunder man samarbeider med i oljesektoren. Aktørene som vi leverer testing til, jobber mot internasjonale kontrakter og det gjør oss, med vår erfaring, til en god og pålitelig samarbeidspartner, sier Bjørnar Meland, som leder avdelingen for ikke-destruktiv testing (NDT) i Kiwa Norge.

– Det at vi har vært en tjenesteleverandør til olje- og luftfartsindustrien i mange år, gjør at vi er godt kjent med de strenge kravene bransjene stiller. Vår leveranse er dermed bygget opp rundt dette, supplerer Strømme.

At standardene som bygges på erfaringer fra Nordsjøen, NORSOK-standardene, ofte tas opp som internasjonale standarder, er nok et tegn på kvalitetsarbeidet som norsk oljebransje er kjent for.

– Våre eksperter sitter jo i flere komiteer som utformer standarder, for eksempel på overflatebehandling og sveising, sier Jørstad.

Har bygget norske småbedrifter i hundre år

– Vi hadde til og med et eget plasttog. Det var et togsett som var på Norges-turné på 70-tallet, da plastbransjen var relativt ny

Dag Jørstad

I dag er de ulike bedriftene for testing, inspeksjon, kalibrering og sertifisering samlet under Kiwa-navnet og tilbyr et bredt spekter av tjenester. Men det ikke mange tenker over, er den kompetansen som gjennom hundre år har blitt bygget opp av selskapene i den norske delen av Kiwa. Tusenvis av småbedrifter, noen av dem etterhvert større, hadde for eksempel Teknologisk Institutt som sin læremester i faget.

– Om man skal trekke linjene litt bakover i historien, så hadde den delen som TI bragte inn til Kiwa en viktig rolle i kompetanseutviklingen for små og mellomstore bedrifter i Norge. Det var et kjerneprodukt, og TI utdannet av alt fra smeder, bakere, syersker og mer til, forklarer Strømme.

– Vi hadde til og med et eget plasttog. Det var et togsett som var på Norges-turné på 70-tallet, da plastbransjen var relativt ny og trengte en landsomfattende opplæring, sier Jørstad.

Etterhvert og etter flere oppkjøp av mindre selskap på veien ble Teknologisk Institutt og Inspecta kjøpt opp, slått sammen og til slutt samlet under merkevaren Kiwa.

– Under én merkevare kan vi bygge videre på mange års erfaringer og ikke minst fortsette med å gi våre kunder et solid, uavhengig fundament med høy faglig integritet og kompetanse, avrunder Strømme.