Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Tredjepartskontroll av bruanlegg gir redusert risiko

Del

Tredjepartskontroll av bruanlegg er avgjørende for å redusere risiko for avvik og sette søkelys på sikkerhet. Kiwa leverer tjenester som sørger for en sikker og kostnadseffektiv byggeprosess og hjelper prosjekterende og byggherre med å sikre oppnåelse av  kvalitet og sikkerhet.

– Ved nye bru- og veiprosjekter er det vesentlig at KIWA involveres så tidlig som mulig for å redusere risikoen for avvik under produksjon og montasje samt riktig prising i anbudsfasen. Avvik medfører ofte høyere kostnader og at prosjektene tar lenger tid, derfor er alle tjent med at avvik ikke oppstår, forklarer Per Nossen, forretningsutvikler i Kiwa.

I tillegg til alle nasjonale (NS) og internasjonale (ISO) standarder som gjelder ved broprosjekter har Kiwa god oversikt og inngående kjennskap til tilleggskravene i håndbøkene fra Statens Vegvesen.

– Det er viktig at så vel prosjekterende som byggherre er innforstått med alle disse tilleggskravene. Dette bidrar til at prosjektene blir gjennomført i henhold til spesifikasjonene på en sikker og kostnadseffektiv måte, tilføyer Nossen og legger til:

– Dette kan være spesielt avgjørende i prosjekter med mange internasjonale aktører. Derfor er det en ekstra trygghet å benytte Kiwas tjenester tidlig i prosjektet for å sikre at leverandøren følger håndbøkene og prosesskodene i prosjektet.

Tredjepartskontroll og inspeksjon

Brueier, som gjerne enten er kommuner, fylkeskommuner, Staten eller Bane NOR, er pålagt å gjennomføre årlige inspeksjoner og hovedinspeksjoner hvert femte år. Jevnlige inspeksjoner vil danne grunnlaget for vedlikeholdsplaner slik at vedlikeholdet kan tas fortløpende og før det oppstår farer.

– Selv om det for ikke lenge siden har skjedd en ny brukollaps, er det heldigvis sjelden det forekommer ulykker knyttet til konstruksjonen på norske bruer. Men det er sannsynligvis et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange anlegg, forteller Gry Eian, Leder for inspeksjon Øst i Kiwa og fortsetter:

– Utover krav til egenkontroll kan byggherre for større bruprosjekter kreve tredjepartsvurdering av en uavhengig instans. Kiwa utfører inspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betong, stål, armering, overflatebehandling, korrosjon, sveis og sammenføyninger. Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt. En slik vurdering danner grunnlaget for gode og kostnadseffektive vedlikeholdsplaner, siden det kan bli veldig dyrt å stenge bruer i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold.

Inspeksjon av overflatebehandling

Kiwa har mange inspektører som er FROSIO-sertifiserte på Level III i kombinasjon med stål- og sveisinspeksjon.

– Typiske arbeidsområder for en FROSIO-inspektør er kontroll og oppfølging av overflatebehandling. Det foretas inspeksjoner og kontroller i hele prosessforløpet, fra mottak, gjennom forbehandlingsprosessene, klargjøring av overflate før belegning, belegningsprosess og sluttkontroll, forklarer Eian.

Skadeanalyse og materialtesting

Eian forteller videre at Kiwa utfører skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader. Hun utdyper:

– Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre analyser og tester av en rekke materialer. På eksisterende bruanlegg er oppdragene ofte relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan bidra til å verifisere at brua fortsatt har den bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak. Og fortsetter:

– Våre laboratorier benyttes også for å verifisere materialkvalitet der man er i tvil eller hvor det mangler underliggende dokumentasjon eller materialsertifikater.

Ultralydtesting av betong

Ultralydtesting av betong er en metode som ofte benyttes til flere formål ved inspeksjon av brukonstruksjoner.

– Med avansert ultralydtesting kan vi avdekke hulrom og skader uhyre effektivt og presist uten å åpne eller skade betongstrukturen, forklarer Bjørnar Meland, direktør for Inspeksjon i Kiwa, og legger til:

Kiwa foretar inspeksjon av etterspent armering i betongbruer ved hjelp av ulike avanserte NDT-metoder i henhold til krav fra Statens vegvesen. Statens vegvesen har gitt ut en instruks som krever at en hovedinspeksjon av slike bruanlegg skal omfatte følgende NDT-metoder:

Visuell inspeksjon for å merke ut og sjekke kritiske områder, Cover meter, GPR (Ground Penetrating Radar), Ultralydpulsekko (MIRA), Impact Echo og visuell inspeksjon / boring og bruk av endoskop.

- Kiwa er så langt jeg vet den eneste leverandøren som kan gjennomføre slike inspeksjoner med eget personell i Norge. Denne typen oppdrag er kompliserte og krever både lang erfaring i vurdering av betongkonstruksjoner og ferdigheter i å håndtere NDT-teknikker, programvare og utstyr, sier Meland og avslutter:

- Kiwa har kompetansen og utstyret som kreves, og kan tilby en komplett inspeksjon som oppfyller kravene Statens vegvesen stiller. 

Les mer om våre tjenester innen bygg og anlegg

Les flere artikler fra Kiwa Norge