Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette tilsetningsmidlet gjør brannslukking med vann mange ganger mer effektivt

Brannen i parkeringshuset på Sola var en vekker på hvordan slike branner skal håndteres effektivt.
Brannen i parkeringshuset på Sola var en vekker på hvordan slike branner skal håndteres effektivt.
Del
Vis mer

Alvorlige ulykker som den siste tids branner i elektrisk ferge og parkeringsanlegg har satt fart på diskusjonen om brannsikkerhet i parkeringsanlegg samt egnede slukkemidler for litiumbatterier og elektrifiserte fartøy. I dag er vann det brukte slukkemiddelet for elbilbranner.

Men det finnes et mer effektivt slukkemiddel på markedet. 

Sikkerheten i parkeringsanlegg ikke god nok

Dagens parkeringskjellere er ikke bygget for tilstrekkelig sikkerhet når det gjelder ventilasjon, slukkesystemer, evakueringsmuligheter og redningsinnsats ved brann. Dette gjelder uavhengig av type drivstoff, konkluderer en rapport utført for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) allerede i 2016.

I kjølvannet av storulykken på ved Stavanger Lufthavn, påpekes behovet for å bedre brannsikkerheten både i parkeringskjellere og andre parkeringsanlegg. Flere etterlyser krav til sprinkleranlegg. Selv om sprinkling neppe vil kunne slukke et brennende el-kjøretøy, vil den kjølende effekten være viktig for å begrense spredning uansett om det brennende objektet er et litiumbatteri eller fossile kjøretøy.

Slukking av El-biler

Slukking av el-biler hvor batteripakken har tatt fyr er mer utfordrende enn slukking av fossilbiler. Slukkingen skjer i dag med vann. Vanskelig tilkomst til batteri, fare for reantenning og behov for store mengder vann gjør slukkingen spesielt utfordrende.  Tidligere tester har vist at slukking av el-bil krevde opptil 10 000 liter vann.

Over: Bildet viser Temperaturnedgang ved slukking av brann med F-500(blått) sammenlignet med Skum(beige).
Over: Bildet viser Temperaturnedgang ved slukking av brann med F-500(blått) sammenlignet med Skum(beige).

Hovedutfordringen med litiumbatterier er at det kan oppstå thermal runaway, en prosess der varmen øker ukontrollert på grunn av eksoterme reaksjoner.

Thermal runaway kan spre seg fra celle til celle og føre til at hele batteriet tar fyr.
Nedkjøling er den eneste måten å stoppe en thermal runaway og batteribrann. Utfordringen er derfor å få best mulig kjøling per vanndråpe brukt.

Ett tilsetningsmiddel endrer vannets egenskaper

F-500 er et slukkemiddel som tilsettes i vann for å øke kjøleeffekten. Konsentratet bryter ned vannets overflatespenning slik at hver vanndråpe dekker en overflate som er 6-10 ganger større enn med rent vann. F-500 reduserer vannforbruket med inntil 80 %. F-500 er egnet for brannbeskyttelse ved elektrifisering, sprinkling av garasjeanlegg og andre branner i klasse A+B samt litiumbatterier.

F-500 kan tilsettes vann med en innblander, og fungerer like bra i sprinkleranlegg som i strålerør.

Ett middel, én enkel løsning

Branner i elbil er en ny utfordring som må takles med nye metoder. F-500 kan enkelt tilsettes vann for drastisk bedret effekt.

Les mer om slukking med F-500 her »

Konsentratet kan lett bygges inn i eksisterende slukkeanlegg ved å bygge inn en enkel innblander som gir riktig mengde konsentrat i vannet. F-500 forandrer ikke viskositeten til vannet, og fungerer derfor med vanlige dyser beregnet for vann.

Løsningen er spesielt egnet på steder hvor det er stort behov for kjølende effekt, eller hvor man har begrenset tilgang til vann.

Trommel-løsning for parkeringsanlegg

Et sprinkleranlegg kan ha problemer med å nå frem ved brann i el-kjøretøy. For parkeringsanlegg, er det derfor også utviklet et spesielt skap med slangetrommel og innblander for F-500. Innsatspersonell kan da benytte brannslangen for å komme bedre til bilen.
For brannbiler kan man også tilsette F-500 med innblander og beholder for konsentrat.
Det råder liten tvil om at store deler av hydrokarbondrevet industri og fartøyer vil bli elektrifisert i årene som kommer. F-500 vil bidra til økt brannsikkerhet for litiumbatterier.

I Norge forhandles F-500 av Vestteknikk AS.

Les flere artikler fra Vestteknikk AS