Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Banebrytende forenkling innen fast gassdeteksjon

Del

International Gas Detectors Tocsin 750-serie er nok det nærmeste man kommer en plug'n play-løsning innen fastmontert gassdeteksjon. Kun en kabel knytter sammen alle enhetene i anlegget. Hver sensor kan enkelt skiftes ut ved behov, selv mens anlegget er i drift. Dette gir enklere montering og helt nye muligheter for skalerbarhet og fleksibilitet.

 
 

Selve nøkkelen til den elegante løsningen er en to-leder polaritetsuavhengig kabel.

Minimerer behovet for kabling

Fra sentralen, knyttes alle målepunkter, alarmer og andre enheter sammen via denne to-leder-kabelen. Dette kan gi besparelser på 80-70 % i redusert kabling og monteringsarbeid.

Tradisjonelt settes et stasjonært gassdetekssjonssystem opp med en terminal fra hvor det trekkes en strøm- og signalkabel ut til hvert målepunkt. Et tidkrevende arbeid som krever to kabler til hvert målepunkt.

Fra en IGD terminal legger man en kabelgate gjennom alle de områder der man ønsker gassdeteksjon. Alle målepunkt/detektornoder knyttes til denne kabelveien og får automatisk sin plass og adresse i systemet.

Fleksibilitet uten hodebry

Alle målepunkter, alarmpunkter og andre enheter kan enkelt flyttes ved behov eller nye kan legges til. Begge deler via eksisterende kabel.

Ved behov for å legge til en ny enhet, kan den enkelt kobles til nærmeste eksisterende enhet via 2-leder kabelen. Man slipper altså å legge opp nye kabler for strøm og signal til sentral.

Adresserbar teknologi

Vis mer

De kjemiske risikoene i et område kan endre seg etter at deteksjonsanlegget er montert. Nye kjemikalier tas i bruk, produksjonslinjer endres og gir fare for at man blir utsatt for andre typer gasser enn tidligere.

Med det adresserbare systemet fra IDG er endrede behov ikke et problem. Man skifter ganske enkelt ut selve sensoren i det enkelte målepunktet. Ved å bytte til en annen type gass-sensor vil systemet automatisk gjenkjenne og oppdatere byttet i terminalen på gitt adresse. Dette er svært enkelt å utføre, og kan til og med gjøres mens anlegget er i drift.

Fleksibilitet uten hodebry

Tocsin 750 er skalerbart fra enkeltstående detektorer til store anlegg. Hver sentral har 4 utganger for 2-leder kabel med 32 plasser eller adresser. På hver av disse plassene kan man koble en detektornode som igjen har 7 tilknytningspunkter. Tilknytningspunktene kan benyttes til ytterligere detektornoder, en annen type detektor, lokal varsling, magnetventiler for styring av gassflow. Initiering av ventilasjon, intiering av nødstoppbryter eller andre funksjoner.

Avhengig av terminaltype kan man legge flere kabelgater fra denne til f. eks andre etasjer eller områder. Hver av disse har på samme måte 32 adresser.

Bredt bruksområde

IGD har produsert adresserbare gassdeteksjonssystemer i over 15 år, og er markedsledende på teknologi. Anleggene brukes i utallige installasjoner som laboratorier, vannrenseanlegg, parkeringskjellere, prosessindustri, kommersielle kjøkken, naturgass kjøleanlegg m.m.

Les flere artikler fra Vestteknikk AS