Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Halverte tidsbruken – og det var bare begynnelsen

Del

Bare de siste 15 årene har den globale produksjonen av fisk økt med nærmere 50 prosent målt i tonn. Verden har en nær umettelig apetitt på fisk – og helst skal den være så fersk som mulig. Kjølesystemer må altså være på plass så tidlig som mulig i produksjonsløpet, uansett hvor fisken trekkes opp av vannet.

Dette er spesialområdet til FrioNordica. Industribedriften utenfor Molde leverer alt fra kompakte aggregater om bord fiskefartøy til store kjøleanlegg på land. Nedslagsfeltet er globalt, og utvalget rommer både beholdere for slurry-is, maskiner for å lage isflak, OEM-komponenter for andre kjøleleverandører, og mye mer.

Halvert tidsbruk per komponent

Varmepumper som denne er blant produktene FrioNordica leverer. <i>Foto:  FrioNordica</i>
Varmepumper som denne er blant produktene FrioNordica leverer. Foto:  FrioNordica

Industri 4.0

Industri 4.0 er et navn for den nåværende trenden med automatisering og datautveksling i produksjonsteknologi.

Les mer om Industri 4.0

Selv om de jobber innen en nisje var det ikke en spesielt særegen utfordring FrioNordica sto overfor for et par år siden. Tvert imot kan nok de fleste industribedrifter som lever av produktutvikling kjenne seg igjen i situasjonen: Det var mange typer behov som skulle dekkes, men et begrenset antall timer i døgnet. Siden det er vanskelig å gjøre noe med antallet timer per døgn ble løsningen å effektivisere prosessene sine kraftig.

– Hvis vi ser noen år tilbake hadde vi en mappebasert struktur når det kom til oppbygging av modeller og tegningssett. Noe var lagret lokalt, og noe eksternt. Dette gjorde at mange oppgaver tok fryktelig lang tid, forteller Steinar Dale, produksjonssjef i FrioNordica.

Med en målsetting om å kutte rutineoppgaver, automatisere tidkrevende prosesser og eliminere feilkilder gikk selskapet til verks. I samråd med NTI CADcenter ble tidstyver identifisert og eliminert, en etter en.

– I første omgang så vi på ren timebruk, hvor hver operasjon som tidligere krevde 10-15 klikk kunne reduseres dette til to-tre klikk. Ved å bruke metoder og verktøy fra NTI klarte vi å oppnå en hastighetsøkning, og dermed reduksjon i tidsbruk, på 50 til 60 prosent per del, forteller Dale.

Dette var likevel bare begynnelsen.

Kutter tidsbruk fra 30 timer – til én

Håvard Worren, kundeansvarlig i NTI CADcenter.
Håvard Worren, kundeansvarlig i NTI CADcenter.

– Det siste året har vi hatt en ekstrem utvikling internt med hjelp fra NTI. Ut fra råd og innspill vi har fått, kombinert med vår egen utvikling, har vi sett at vi har redusert timeantallet per tegning fra tidligere kanskje 30 timer, til i underkant av én time. Tiden vi har brukt på å bygge opp digitaliseringen og automatiseringen må jo fordeles på antall tegninger, men det er altså veldig stor inntjening på å digitalisere prosessene, forteller Dale.

Ved å jobbe systematisk for å strømlinjeforme prosesser, digitalisere og automatisere arbeidsoppgaver i tråd med prinsippene bak Industri 4.0 har FrioNordica oppnådd svært store besparelser så langt.

– For oss er dette en uhyre viktig utvikling. Vi er jo ikke en ekstremt stor bedrift, men likevel har vi veldig mye variasjon i produktene våre, slik at bare å holde det oppdatert har vært en stor oppgave. Hvis de daglige prosjektene tar all tiden kan utvikling falle litt bakpå.

– Nå kan vi bruke mer tid på innovasjon, fremfor å tegne opp igjen noe som er standardisert. Samtidig ønsker vi å ha «ferskvarefunksjonen» gjennom en konfigurator som hjelper oss på tegningsdelen, slik at vi kan lage akkurat det kunden ønsker på minst mulig tid. Vi ønsker jo å være til stede for våre kunder, slik at hvis de har spesifikke ønsker skal vi kunne innfri som om det de trengte sto i serieproduksjon, men likevel blir helt spesifikt tilpasset dem. Her har NTI gode innspill og løsninger, som vi vil ta tak i fremover, sier Dale.

– Sett dere ned og finn ut hva som er mulig

I utgangspunktet brukte FrioNordica bare NTI CADcenter som hovedleverandør for CAD-verktøy. Da prosessen med å effektivisere skulle gå i gang for et par år siden startet også det med programvare, da det viste seg at NTIs metoder og verktøy NTItools kunne spare dem for så mye tid at de ønsket å se nærmere på flere muligheter.

– Vi har en god kommunikasjon med NTI, og hver gang vi har lurt på noe har vi fått gode og konkrete råd. Eksempelvis var det enkelte funksjoner i verktøyene vi bruker som i utgangspunktet ikke eksisterte, men som ble lagt til basert på våre tilbakemeldinger. At de tar kundenes innspill så seriøst imponerte meg kraftig, sier Dale.

– Så har vi også hatt en utviklingsprosess hvor de har kommet inn som primus motor med veiledning om nye muligheter, og et slikt møte ble springbrettet for oss. Vi vil absolutt anbefale andre å bare ta et møte, sette seg ned, og finne ut hva som er mulig å få til, er hans råd.