Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette stillaset ble detaljplanlagt i 3D på forhånd. Det reduserer kostnader og risikoen for feil

På Helsfyr i Oslo bygger Scandic Hotell et nytt tilbygg. Det store stillaset ble prosjektert i 3D før det ble satt opp.
På Helsfyr i Oslo bygger Scandic Hotell et nytt tilbygg. Det store stillaset ble prosjektert i 3D før det ble satt opp.
Del

Dette stillaset på den nye delen av Scandic Hotell på Helsfyr i Oslo er ikke helt som alle andre stillaser du ser på byggeplasser rundt deg. Det ble nemlig prosjektert i BIM-programmet Revit før det ble satt opp, og det gir stillasentreprenøren MB Stillas AS en rekke fordeler.

MB Stillas har levert stillasene til byggingen av den nye delen av Scandic Hotell på Helsfyr i Oslo.
MB Stillas har levert stillasene til byggingen av den nye delen av Scandic Hotell på Helsfyr i Oslo.

— Før ble det veldig ad-hoc. Man gjorde bare en grov beregning på hva man trengte av utstyr, så lastet man utstyret opp på lastebilene og kjørte det ut. Så ble det litt opp til hver enkelt montør hvordan man løste ting. Man kunne kanskje lage noen helt enkle 2D-skisser og prøve å beregne ut fra det, men det var i grunnen lite planlegging, sier Kristian Borud, daglig leder i MB Stillas.

Dette er typisk ved stillasbransjen. Samtidig har byggebransjen ellers kommet langt med BIM, detaljerte 3D-modeller som følger hele prosessen fra prosjektering og bygging, og etter hvert også over i driftsfasen. 

Stillas-BIM er helt nytt

— Midlertidige konstruksjoner har i stor grad imidlertid uteblitt fra hele BIM-konseptet. Stillaser planlegges i svært liten grad, og det kan få alvorlige konsekvenser, sier Jan-Ove Lytomt.

Lytomt er løsningsingeniør i NTI, som er en av Europas ledende leverandører av informasjonstjenester for aktører innen bygg, design og industri.

— Selv om alle nye bygg har stillaser, er stillasbygging sjelden tatt hensyn til under prosjekteringen. Stillasene bestilles først når byggingen er i gang, og blir ofte tegnet på et papir samme uken som byggingen skal starte. Selv erfarne stillasbyggere vil da kunne gjøre feil, sier han.

NTI Scaffplanner er åpen for alle stillasprodusenter og ivaretar alle BIM-krav.
NTI Scaffplanner er åpen for alle stillasprodusenter og ivaretar alle BIM-krav.

Med bakgrunn fra stillasbransjen, og med en bacheloroppgave om stillasplanlegging i bagasjen, fikk han derfor i oppgave å lage et BIM-kompatibelt planleggingsverktøy for stillaser da han kom til NTI. Resultatet heter NTI Scaffplanner, og er en plugin til Autodesk Revit, som lisensieres i Norge av nettopp NTI.

Scaffpanner er et verktøy som er åpent for alle stillasprodusenter, og det er et fullintegrert BIM-verktøy for stillasplanlegging og ivaretar alle BIM-krav.

Rundt 20 prosent tidsbesparelse

For MB Stillas, som har jobbet med Scaffplanner i et års tid, er den største endringen at verktøyet genererer nøyaktige lister ned til hver minste stillasdel.

— Vi får ut eksakte pakklister på hva vi trenger på de ulike byggeplassene, slik at vi kan pakke akkurat det vi trenger. Da slipper vi å supplere med nye deler. Vi får fylt bilene riktig og vi får valgt riktig transport. Det blir heller ikke noe returtransport av overflødige deler, sier Borud.

Resultatet er mye mindre kjøring, og ikke minst at montørene blir ferdig med stillasene raskere. Borud anslår at den totale tidsbesparelsen for stillasentreprenøren ligger et sted rundt 20 prosent.

Færre ombygginger

I tillegg til at stillasentreprenøren blir mer effektiv og mer miljøvennlig, ved man velger riktig kjøretøy og får redusert kjøringen, har Scaffplanner en rekke fordeler for byggherren.

Hos NTI, som årlig utdanner over 10.000 personer innen CAD og BIM, er det lagt stor vekt på at Scaffplanner skal være åpen, slik at alle stillasprodusenter kan levere fullstendige BIM-biblioteker. Verktøyet skal legge til rette for tverrfaglig samhandling, og dermed involvere stillasentreprenøren tidligere i prosessen enn det som har vært vanlig til nå.

Ombygging av stillaser underveis i byggeprosessen er svært vanlig. Planlegging med NTI Scaffplanner sørger for at det ikke blir nødvendig.
Ombygging av stillaser underveis i byggeprosessen er svært vanlig. Planlegging med NTI Scaffplanner sørger for at det ikke blir nødvendig.

— Stillasentreprenøren får en tidlig forståelse av prosjektets omfang og innhold, i et format som gir strukturert og forenklet tilgang på prosjektinformasjon av høy kvalitet, sier Lytomt.

Det stemmer godt med erfaringene til Borud i MB Stillas:

— Nå kan vi komme inn på et mye tidligere stadium og blir anerkjent som underleverandør på linje med murerfag, tømrerfag, blikkenslager etc. Vi har tverrfaglig oppstartsmøte der vi får gått gjennom modellen og hensyntatt de viktigste fagene i stillasplanleggingen, sier han.

Når det ferdige stillaset passer for både for mureren, tømreren og blikkenslageren, slipper man også kostbare ombygginger av stillasene. 

— Ombygginger av stillaser har vært svært vanlig, og noen ganger gjør dette at regningen fra stillasentreprenøren blir doblet. Jeg har sett eksempler på stillaser som har måtte tas helt ned for å bygges opp igjen. Slikt tar tid og koster penger, sier Lytomt.

For MB Stillas, som var tidlig ute med å ta i bruk Scaffplanner, er slike ombygginger nå historie.

— Vi får kjørt kollisjonstester for å se at stillaset ikke kommer i konflikt med andre ting, som for eksempel at det er balkonger som skal monteres senere i prosessen. Denne kvalitetssikringen gir byggherren trygghet for at stillaset er tilpasset hele byggeprosessen, sier Borud.

Full dokumentasjon i alle ledd

Kristian Borud i MB Stillas forteller om erfaringene med NTI Scaffplanner.

Borud forteller at hvert arbeidslag av stillasmontører bruker et nettbrett der de kan se modellen i 3D. Dersom de gjør endringer, meldes det tilbake til prosjektleder. Dermed får man full dokumentasjon i alle ledd, og sikrere stillaser.

— Fallulykker er de mest alvorlige ulykkene på norske byggeplasser, og statistisk utgjør de en femtedel av alle arbeidsulykker i Norge. Liv kan spares ved hjelp av dette verktøyet, som gjør stillas tryggere, sier Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI.

En stor fordel med NTI Scaffplanner er 3D-visualiseringen og tilretteleggingen for tverrfaglig samhandling. Man kan finne løsninger som ivaretar sikkerheten til alle på byggeplassen. Man slipper episoder der f.eks. en murer har fjernet et feste for å gjøre en jobb, men glemt å sette det på plass igjen. Det er også funksjoner i Scaffplanner for å gå virtuelle vernerunder.

— Ved å bruke NTI Scaffplanner kan du redusere kostnadene og unngå feil, og viktigst av alt, så øker sikkerheten på arbeidspassen også, avslutter Jensen.

Les flere artikler fra NTI