Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Trygg ladeinfrastruktur: vær på den sikre siden!

 Fredrik Aandal fra Schneider Electric leder NK 21/120, som fokuserer på energilagringssystemer og batteriinstallasjoner. Han sitter for øvrig i NK 64, NK 300 og NK 73.
Fredrik Aandal fra Schneider Electric leder NK 21/120, som fokuserer på energilagringssystemer og batteriinstallasjoner. Han sitter for øvrig i NK 64, NK 300 og NK 73.
Del
Schneider Electrics formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energi og ressurser. Vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle og kaller dette Life Is On. Vårt oppdrag er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi driver digital transformasjon med innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for boliger, bygg, datasentre, infrastruktur og industri. Vi er det mest lokale av globale selskaper og vi jobber for åpne standarder og økosystemer av partnere. Dette er viktige drivere for våre felles formål og verdier, med hovedvekt på «inclusive» og «empowered». For mer informasjon: https://www.se.com/no

Tradisjonelle elektriske anlegg i bygg og boliger blir utfordret av det grønne skiftet. I en serie artikler vil eksperter fra Schneider Electric prøve å hjelpe deg med veiledning for å finne trygge løsninger i samsvar med relevante standarder. 

Fredrik Aandal, Product Application Engineer i Schneider Electric har mer enn ti års erfaring fra bransjen som serviceingeniør og produktsjef. Han starter denne artikkelserien med et innlegg om sikkerhet ved elbillading.

 
<p class="western">Ladeinfrastrukturen omfatter alt fra eltavler med tilhørende vern til og selve laderen. I bildet ser du en ideell infrastruktur for smart lading med ekstra sikre løsninger for strømdistribusjon.</p>
 

Ladeinfrastrukturen omfatter alt fra eltavler med tilhørende vern til og selve laderen. I bildet ser du en ideell infrastruktur for smart lading med ekstra sikre løsninger for strømdistribusjon.

Elbillading utfordrer elsikkerheten 

Rundt 80 prosent av bilene som er blitt registrert i første kvartal 2023, er elbiler. Det antas at andelen vil øke noe i løpet av året, og nærme seg 90 prosent ved utgangen av 2023, ifølge elbil24.

Introduksjonen av elbillading, solcelleinstallasjoner, varmepumper, LED-belysning og frekvensstyrte belastninger - som induksjonstopper - utfordrer elsikkerheten i både boliger og større bygg.

Vis mer

Energieffektiviteten har blitt enormt mye bedre på kort tid med ny teknologi. Artikkelforfatterens enebolig på 239 kvadratmeter halverte energiforbruket etter en totalrehabilitering og modernisering i 2020, mens maksimalt effektuttak mer enn doblet seg!

I Norge bygges de aller fleste elektriske anlegg etter standarden NEK 400. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §10 viser til NEK 400 som minimum sikkerhetsnivå for å oppfylle sikkerhetskravene i forskriften. Det er ikke et krav å følge NEK 400, men den definerer minimumsnivået, og valgt løsning må dermed dokumenteres å være tilsvarende eller bedre.

Manglende fokus på elektrisk sikkerhet kan lede til brann eller elektrisk sjokk. Ytterste konsekvens kan være betydelige tap av liv og verdier. 

 
<p class="western">Acti 9 iID B type EV jordfeilbryter er spesifikt produsert for elbilladeinfrastruktur og passer perfekt for kommersielle bygninger med løsninger for kontroll og overvåking.</p>
 

Acti 9 iID B type EV jordfeilbryter er spesifikt produsert for elbilladeinfrastruktur og passer perfekt for kommersielle bygninger med løsninger for kontroll og overvåking.

Gjør bedre enn minimum, det koster lite

En kvalitetsløsning med et høyt sikkerhetsnivå og en god brukeropplevelse koster ofte svært lite mer enn minimumsløsningen. Gode råd og tilbud er i de fleste tilfeller gratis, så hvorfor ikke be om å tilby to eller flere alternativer?

NEK 400 beskriver som nevnt minimumskrav og vil aldri kunne ligge foran den teknologiske utviklingen. Derfor beskriver NEK 400 del 2 – 6 generelle forhold som gjelder uansett type installasjon eller bruk.

Vis mer

For spesielle installasjoner som boliger, eller del-installasjoner som solceller og elbillading, finnes spesielt skjerpede sikkerhetskrav i del 7 – 8. Disse kommer i tillegg til, eller erstatter kravene i del 2 – 6.

Det finnes for eksempel ingen spesielle krav i NEK 400:2022 til vindmøller som strømkilde til en enebolig, eller for lading av gravemaskiner.

NEK 400 gjelder dog i like stor grad for dette, men installatøren må legge de generelle kravene i del 2 – 6 til grunn, og vurdere bruk av relevante deler i del 7 – 8. Det vil være mange likheter mellom lading av elbil og gravemaskin.

Elbillading en ny utfordring – NEK 400-7-722

For få år siden representerte komfyr og platetopp - med en samlet effekt på typisk maksimalt 7 kilowatt - den største belastningen på elektroanlegg i boliger. I dag kan elbilen alene utgjøre en effekt opptil 22 kilowatt.

Summen av disse belastningene kommer ikke sjelden samtidig, rundt middagstider. Store effekter tas ut over få timer, og den høye belastningen fører til varmeutvikling i det elektriske anlegget.

Middagen lages på under én time, men elbilen kan stå i mange timer med samme belastning. Dette er ikke alt elektrisk utstyr laget for, og heller ikke måten vi tradisjonelt bygger elektriske anlegg på. Derfor er det nødvendig med skjerpede krav for lading av elbiler.

Ønsker du å utdype sikkerhetsspørsmålet rundt elbillading, les denne korte veiledningen om "Beskyttelsestiltak for lading av elbiler". Den er blitt utviklet av eksperter innen energidistribusjon og -styring i Schneider Electric.

 

Les flere artikler fra Schneider Electric