Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Inngår partnerskap for mer effektiv produksjon av elbilbatterier

Et nytt partnerskap skal øke effektiviteten i produksjon av batterier for elektriske kjøretøy.
Et nytt partnerskap skal øke effektiviteten i produksjon av batterier for elektriske kjøretøy. Foto: Schneider Electric /IN-CORE Systèmes
Del

Schneider Electric ønsker å skape «Impact» ved å gjøre alle i stand til å få mest mulig ut av energi og ressurser, og bygge bro mellom fremgang og bærekraft. Vår misjon er å være den pålitelige partneren innen bærekraft og effektivitet. 

Vi er en global industriell teknologileder med verdensledende ekspertise innen elektrifisering, automasjon og digitalisering; og vi jobber for å bringe intelligente, motstandsdyktige, fremtidssikre og brukervennlige løsninger til industri, infrastruktur, datasentre, bygg og boliger.

Med forankring i vår dype domeneekspertise, leverer vi integrerte AI-baserte IoT-løsninger som dekker hele levetiden til anleggene – med en lønnsom vekst for våre kunder som resultat.

Schneider Electric og AVEVA samarbeider med In-CORE Systèmes for å effektivisere produksjon av elbil-batterier.

Schneider Electric, en leder innen digitalisering av energistyring og automasjon, og AVEVA, global leder innen industriell programvare, kunngjorde nylig et partnerskap med IN-CORE Systèmes, ledende teknologiselskap med ekspertise innenfor imaging-systemer og optiske metoder for komplett overflateinspeksjon av prosesser. Målet med partnerskapet er å øke effektiviteten i produksjon av batterier for elektriske kjøretøy.

Med et elbilmarked i vekst er batteriprodusentene under press. <i>Foto:  Schneider Electric /IN-CORE Systèmes</i>
Med et elbilmarked i vekst er batteriprodusentene under press. Foto:  Schneider Electric /IN-CORE Systèmes

Samarbeidet vil sørge for å koble data fra elektroder til analyse av celleytelse og dermed gi kunder en komplett dataoversikt for å optimalisere produksjonsprosesser, øke kvaliteten og effektivisere materialbruk.

Ettersom elbilmarkedet fortsetter å oppleve eksponentiell vekst, opplever batteriprodusenter stort press for å forbedre kvalitet, effektivitet og lønnsomhet. Produksjonsøkningen kan føre til nye problemer, som feilmodus og prosessvariasjoner. Det kan også lede til driftsineffektivitet og sløsing av materialer.

Energieffektiviserer elbilbatteri-produksjon

De siste årene har produksjonen av elbilbatterier opplevd at opptil 20 % av materialene er skrotet. Ineffektiv bruk av energi har også vært et problem: for å produsere 1 kWh elbilbattericelle er det nødvendig med 47 kWh energi. Disse utfordringene kan bare takles med bedre operasjonell innsikt.

Partnerskapet mellom Schneider Electric, AVEVA og IN-CORE vil gi bedre dataoversikt i produksjonsprosessen, med spesielt fokus på datasporbarhet på elektrodenivå.

Nye løsninger vil gi flere fordeler i produksjonen av bilbatterier.  <i>Foto:  Schneider Electric /IN-CORE Systèmes</i>
Nye løsninger vil gi flere fordeler i produksjonen av bilbatterier.  Foto:  Schneider Electric /IN-CORE Systèmes

IN-CORE- sporbarhetsløsningen vil i samarbeid med AVEVA System Platform koble kritiske parametere ved elektrodeproduksjon, sluttcelle- og pakkeytelse. Dette vil føre til innsamling av relevante data til rett tid og i riktig format for å sikre et fullstendig databilde. De positive følgene for kundene er blant annet:

  • Raskere feilsøking av problemer på feltet

  • Avfallsreduksjon

  • Produksjonseffektivisering

  • Materialoptimalisering

Viktig med en lønnsom masseproduksjon

Operasjonelle problemer er en hindring for en vellykket produksjon av elbilbatterier, sier Christel Galbrun, Segment President for Mobility hos Schneider Electric.

Når etterspørselen øker, må kvalitet og effektivitet forbedres, og samtidig må variasjon og skrot reduseres. Partnerskapet med IN-CORE vil resultere i nye nivåer av datatilkobling for elbil-batterimarkedet og hjelpe kundene med å etablere en komplett dataarkitektur på tvers av alle prosesser.

Ny teknologi gir bedre kvalitet og mer effektiv produksjon.  <i>Foto:  Schneider Electric /IN-CORE Systèmes</i>
Ny teknologi gir bedre kvalitet og mer effektiv produksjon.  Foto:  Schneider Electric /IN-CORE Systèmes

Vi gleder oss til å samarbeide med Schneider Electric for å løse en av hovedutfordringene i elbilmarkedet; datatilkobling på elektrodenivå, uttaler Michel POPOVIC ved IN-CORE Systèmes. – Sammen kan vi samle sporbarhetsdata, koble dem til resten av verdistrømmen og kontekstualisere dem for å gi kundene umiddelbar verdi.

Om IN-CORE Systèmes

IN-CORE-løsninger er kjent for sin fleksibilitet og skalerbarhet, sømløs integrering i komplekse miljøer og rask tilpasning til endringer. I tillegg eliminerer deres arkitektur siloeffekten ved å konsolidere data til et enkelt tilgangspunkt som deles av alle maskiner.

Denne tilnærmingen sikrer at data er lett tilgjengelige for analyse av kvalitetsproduksjon og automatiske prosesser, for eksempel skrotavvisning ved stablelinjen.

Ved å velge IN-CORE får produsentene enkel tilgang til kvalifiserte data for rask opptrapping, de får opprettholde høyt utbytte gjennom rask analyse av et enhetlig datasett, og redusere kostbare manuelle inngrep ved å automatisere defekte elektrode-behandlingsprosesser. 

Les flere artikler fra Schneider Electric