Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik vil datasentre kutte CO2-utslipp og støtte elektrifiseringen 

Erik Gjesdal, Segment Manager Cloud & Service Providers, Schneider Electric.
Erik Gjesdal, Segment Manager Cloud & Service Providers, Schneider Electric.
Del
Schneider Electrics formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energi og ressurser. Vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle og kaller dette Life Is On. Vårt oppdrag er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi driver digital transformasjon med innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for boliger, bygg, datasentre, infrastruktur og industri. Vi er det mest lokale av globale selskaper og vi jobber for åpne standarder og økosystemer av partnere. Dette er viktige drivere for våre felles formål og verdier, med hovedvekt på «inclusive» og «empowered». For mer informasjon: https://www.se.com/no

Med ny, innovativ teknologi og en mer holistisk tilnærming, kan datasenterindustrien bli et forbilde innen bærekraft og avlaste kraftnettet, sier ekspertene i Schneider Electric.

Det grønne skiftet er avhengig av datainnsamling og -behandling, dermed behovet for flere datasentre.

– Innen 2025 er det spådd at datagenerering globalt vil øke med så mye som 500 % sammenlignet med 2019. Paradokset er at den stadig voksende digitaliseringen i samfunnet fører til økt strømforbruk og karbonutslipp, sier Erik Gjesdal, datasenterekspert i Schneider Electric Norge.

Gjesdal er sivilingeniør innen energi og miljø. Han deltok som paneldebattant på BroadGroup Datacloud ESG Summit i Oslo, 25.-27. september, en konferanse som fokuserer på bærekraft i datasentre.

Lanserte utslippskalkulator

Scope 3-uslipp er kategorien av utslipp som er den minst rapporterte og forståtte. Det er også den største delen av utslippene relatert til datasentre.

Schneider Electric lanserte – i forbindelse med bærekraftkonferansen - en helt ny og gratis utslippskalkulator, den aller første i sitt slag. Den estimerer Scope 1-, 2- og 3-utslipp i datasentre.

Verktøyet heter "Data Center Lifecycle CO2e Calculator" TradeOff Tool og markerer det første omfattende forsøket på å kvantifisere detaljene som forårsaker Scope 3-utslipp i datasentre.

– Kvantifisering av Scope 3-utslipp er en av de viktigste problemene industrien står overfor. Med pålitelige kalkulatorer kan man kvantifisere Scope 3-utslipp og identifisere de største utslippskildene gjennom hele levetiden til datasentre, poengterer Erik Gjesdal.  

Her kan du laste ned innsiktsrapporten som utgjør rammeverket for kalkulatoren

Behov for mer innovativ tilnærming

– Systemer for håndtering av energi i datasenterinfrastruktur bør i dag være en selvfølge i alle datasentre. Men fremover vil det også bli behov for å se datasentre i et bredere, tverrfaglig perspektiv.

Datasentre kan være energibærere og spille en sentral rolle i elektrifiseringen. Med bruk av kunstig intelligens kan nye, tekniske løsninger bidra til en optimal, mer bærekraftig drift av datasentre- og samtidig stabilisere frekvensen i kraftnettet.

AI vil gi mer effektiv gjenbruk av restvarme

Kunstig intelligens fører til en markant økning i strømbruk i datasentre. Derfor må man benytte andre mer effektive kjølemetoder, væskekjøling fremfor mer tradisjonell luftkjøling.

– Væskekjøling gir en vesentlig høyere returtemperatur på kjølevannet og kan derfor mer effektivt benyttes til fjernvarme og andre industrielle prosesser. I tillegg gir væskekjøling høyere energieffektivitet, mindre fotavtrykk og lavere eierskapskostnader - alt med lite eller ingen støy, forklarer Erik Gjesdal i Schneider Electric.

Fleksibel energiforsyning og integrering av fornybare energikilder

Datasentre kan utgjøre en avlastning for strømnettet:
– Dette skjer ved at batteriene knyttet til datasenterets nødstrømsystem, kan kobles inn i korte perioder for å håndtere spenningsfall i strømnettet. Dette vil igjen gjøre det mulig å koble mer sol- og vindkraft inn i energimiksen, bedyrer Gjesdal.

Sirkularitet 

Reduksjon av både kvalitet og volumer av råvarer er også en del av bærekraftregnskapet. Det dreier seg om å tenke på hele livssyklusen til datasentre og forlenge produktenes levetid gjennom gjenbruk av komponenter og bruk av resirkulerte materialer:

– Flere eksempler på dette ble presentert på BroadGroup Datacloud ESG Summit i Oslo i år. Noen leverandører av avanserte datasenter-løsninger, som Schneider Electric, støtter resirkulering hos sluttbrukeren ved å koordinere med tredjeparts resirkuleringsinstanser, avslutter Gjesdal.