Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Schneider Electric vinner byggautomasjonskontrakt for 130 millioner kroner

Livsvitenskapsbygget. Illustrasjon: Statsbygg.
Livsvitenskapsbygget. Illustrasjon: Statsbygg.
Del
Schneider Electrics formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energi og ressurser. Vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle og kaller dette Life Is On. Vårt oppdrag er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi driver digital transformasjon med innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for boliger, bygg, datasentre, infrastruktur og industri. Vi er det mest lokale av globale selskaper og vi jobber for åpne standarder og økosystemer av partnere. Dette er viktige drivere for våre felles formål og verdier, med hovedvekt på «inclusive» og «empowered». For mer informasjon: https://www.se.com/no

Schneider Electric signerte fredag 5. mai 2023 den prestisjefulle kontrakten for leveranse av byggautomasjon på Livsvitenskapsbygget, med Statsbygg som oppdragsgiver.

Unikt prosjekt

– Det er med ydmykhet og stolthet at vi i Schneider Electric inngår denne kontrakten etter over fire år intenst samarbeid med andre dyktige entreprenører, rådgivere og Statsbygg, uttaler Nariman Fakhraee, Vice President Digital Energy i Schneider Electric.

Ulike entreprenører, deriblant Schneider Electric, har samspilt helt fra første fase i planleggingen av prosjektet, med mulighet til å påvirke arbeidet og skape et sammenhengende design:

– Den innovative entreprisemodellen har som mål å optimalisere prosjekteringen for å utvikle et bygg som virkelig er nytenkende og bærekraftig. I en slik kontekst, har alle hatt og vil fortsette å ha fokus på den beste løsningen for bygget ─ ikke det som er best for den enkelte kontraktspart eller entreprenør. Veien har vært lang og til tider usikker, men med iherdig innsats fra alle parter og en målrettet og løsningsorientert oppdragsgiver, har vi klart å lykkes sammen, stadfester en fornøyd Fakhraee.

Samarbeid er forutsetningen

– Dette er en stor milepæl for prosjektet og et svært viktig skritt mot et ferdig bygg. Nå ligger alt til rette for et godt samarbeid med Schneider Electric og de andre entreprenørene for å ferdigstille dette viktige forskningsbygget, slik at vi kan bruke all energi på verdiskapende produksjon fremover, sier prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg.

 Nariman Fakhraee, Vice President Digital Energy og prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg signerer kontrakten for byggautomasjon på Livsvitenskapsbygget. Foto: Hans Thomas Holm/Statsbygg.
 Nariman Fakhraee, Vice President Digital Energy og prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg signerer kontrakten for byggautomasjon på Livsvitenskapsbygget. Foto: Hans Thomas Holm/Statsbygg.

Livsvitenskapsbygget vil være et høyteknologisk bygg; en innovativ arbeidsplass og læringssted for Norges og Europas fremste forskere.

Optimal planlegging og samarbeid i gjennomføringen av et så omfattende prosjekt med mange involverte aktører, er like essensielt fremover som i prosjekteringsfasen:

– Schneider Electric, som totalentreprenør for byggautomasjon, baserer store deler av sin prosjektering på underlag fra de andre entreprenørene. Vi er den minste aktøren i Livsvitenskapsbygget, men vi opererer som et edderkoppnett, med grensesnitt mot svært mange fag. Forståelse for standardisering og erfaringer fra utprøvde løsninger gjør at vi kan komme med anbefalinger til andre aktører og spille alle gode for prosjektets beste, sier Fakhraee.

Livsvitenskapsbygget er fra Schneider Electric sin side blitt håndtert av ett team med medarbeidere med ulike bakgrunner, som har jobbet med forskjellige deler av kontrakten. Spesialfokus på teamoppbygging og forståelse for roller har ført til at alle har fått komme med innspill og ideer. 

Høy kompetanse og digitale verktøy

Helhetstenkning, optimal arbeidsflyt og kontinuerlig forbedring er viktige prinsipper for prosjektets arbeidsmetodikk gjennom de ulike fasene i prosjektet.

Vis mer

Bruk av manuelle automasjonstabeller kan føre til mye feil og utdatert informasjon. Partene ble derfor enige om å ta i bruk verktøy for digital bygging, blant annet dRofus og BIM samt «Lean» prinsipper, som effektiviserer planlegging og databehandling i samarbeidet med ulike interessenter.

Schneider Electric skal bistå med kunnskap og ekspertise innen grønn teknologi og byggautomasjon:
– Våre fageksperter er noen av de fremste innenfor feltet. De har flere tiårs erfaring med komplekse bygg, som andre byggetrinn av Barne- og ungdomssykehuset i Bergen samt Prosjekt Nytt Sykehus Drammen. I tillegg vil dette prosjektet utgjøre viktig læring for neste generasjons byggautomatisering-personell i selskapet vårt, det være seg i utførelse, prosjektering, eller ledelse, avslutter Fakhraee.

Livsvitenskapsbygget skal stå ferdig i 2026.

Les flere artikler fra Schneider Electric