Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

På tide å frigjøre industriell automasjon med åpne standarder?

Flemming Stordal Hansen i Schneider Electric har over 20 års erfaring innen industriell automasjon og digitalisering.
Flemming Stordal Hansen i Schneider Electric har over 20 års erfaring innen industriell automasjon og digitalisering.
Del
Schneider Electrics formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energi og ressurser. Vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle og kaller dette Life Is On. Vårt oppdrag er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi driver digital transformasjon med innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for boliger, bygg, datasentre, infrastruktur og industri. Vi er det mest lokale av globale selskaper og vi jobber for åpne standarder og økosystemer av partnere. Dette er viktige drivere for våre felles formål og verdier, med hovedvekt på «inclusive» og «empowered». For mer informasjon: https://www.se.com/no

Dersom bedrifter i maskin- og prosessindustrien vil bli konkurransedyktige, må de fremover ta i bruk nye teknologier. Schneider Electric tror på åpne standarder basert på IEC-standard 61499, som har et enormt potensial for – endelig – å realisere Industry 4.0 fullt ut.

Mangelen på åpenhet i produsentenes og maskinbyggernes tilnærming til automasjon står i veien for innovative og fremtidsrettede løsninger for industriell automatisering.

–  IEC 61499-standarden, som vi i Schneider Electric mener vil være en avgjørende faktor for hvordan vi designer fremtidens automasjonsløsninger, er sentral i denne konteksten, sier Flemming Stordal Hansen.

Han har over 20 års erfaring innen industriell automasjon og digitalisering. De siste 14 årene har han hjulpet kundene til Schneider Electric med å bli mer digitale, blant annet med rådgivning for å redusere driftsomkostninger.

–  Vi tror på åpne standarder som drivkraften i en utvikling som – folkelig sagt – vil sette industriell automasjon fri og skape nye forretningsmuligheter for alle i verdikjeden: fra maskinvareprodusent til programvareutvikler, maskinbygger og sluttkunde, sier Hansen.

Derfor er det på tide å se nærmere på IEC 61499-standarden og forklare hvorfor vi mener at den kan åpne opp en verden av nye muligheter. En ny verden hvor vi endelig kan realisere Industry 4.0.

– IEC 61499 definerer et overordnet språk for design av distribuerte informasjons- og kontrollsystemer, og i Schneider Electric ser vi fem områder generelt hvor IEC 61499 vil skape avgjørende endring i fremtidens automasjonsløsninger:

Funksjonsblokker som «black box» programvarekomponenter:

Applikasjonsutviklere kan bruke deres foretrukne programmeringsspråk, og selge programvarekomponentene sine, samtidig som de beskytter deres immaterielle rettigheter.

Portabilitet i kode:

IEC 61499 tar sikte på en applikasjonsmodell som er uavhengig av underliggende enheter i systemet. Det vil si at koder kan overføres på tvers av plattformer og utviklerverktøy.

Eller med andre ord: En applikasjon som er bygget for å kjøre på systemet til en spesifikk leverandør, kan også kjøre på systemet til en annen leverandør, såfremt at dette systemet også understøtter den nye standarden. Slik blir brukerens investering i programvare beskyttet og fremtidssikker.

Dette er nøkkelen til suksess i fremtiden: Innovasjon i fremtidens Industry 4.0-løsninger drives av programvare i stedet for maskinvare.

Hendelsesdrevet design:

I utgangspunktet er IEC 61499 hendelsesdrevet og ikke sekvensbasert (eller syklisk), som hittil har vært normen innen industriell automasjon. Det er nå mulig å oppnå konvergens mellom IT og OT (operativteknologi, det vil si driftsteknologi), slik at sanntidsfunksjoner i driftssystemene spiller sammen med «riktig tid»-funksjoner i IT-systemene.

Og når IT og OT møtes i én sammenhengende applikasjon, gir det helt nye muligheter. For eksempel kan en funksjonsblokk som styrer en pumpe, nå også lage en arbeidsordre for pumpevedlikehold – basert på prediktive analyseverktøy.

Informasjon og kontroll vil bli distribuert:

IEC 61499 foreslår en system-/enhetsmodell for distribusjon av applikasjoner på tvers av vidt forskjellige enheter; fra målere og aktuatorer, til kontrollere, datamaskiner og servere. Dermed er døren åpen for, med et minimum av utviklingsarbeid, å få fullt utbytte av effektive applikasjoner som krever mye datakraft – for eksempel kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

«Plug & Produce» = ekte industri 4.0

Til sammen utgjør de fire nevnte ytelsene en femte ytelse, som vi kan kalle «Plug and Produce».

Vi har Plug and Produce-løsninger når velprøvde programvarekomponenter kombinerer sanntids- og «rett-tid»-funksjoner, og kobles sammen i nye innovative applikasjoner.

Uavhengig av om applikasjonen er et prosessanlegg eller en produksjonslinje, er resultatet kortere utviklingstid, mer innovasjon, enklere og mindre tidkrevende feilsøking og service – og dermed økt oppetid.

På bakgrunn av dette tar vi i Schneider Electric skrittet med å bryte ned grensene mellom maskinvare og programvare, ved å bruke åpne standarder under rammeverket laget av IEC 61499. Og det er derfor vi ser frem til å introdusere vår åpne automatiseringsplattform, EcoStruxure Automation Expert.

Les mer om EcoStruxure Automation Expert »