BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

På tide å frigjøre industriell automasjon med åpne standarder?


Flemming Stordal Hansen i Schneider Electric har over 20 års erfaring innen industriell automasjon og digitalisering.
Flemming Stordal Hansen i Schneider Electric har over 20 års erfaring innen industriell automasjon og digitalisering.
Innhold fra annonsør


Dersom bedrifter i maskin- og prosessindustrien vil bli konkurransedyktige, må de fremover ta i bruk nye teknologier. Schneider Electric tror på åpne standarder basert på IEC-standard 61499, som har et enormt potensial for – endelig – å realisere Industry 4.0 fullt ut.

Mangelen på åpenhet i produsentenes og maskinbyggernes tilnærming til automasjon står i veien for innovative og fremtidsrettede løsninger for industriell automatisering.

–  IEC 61499-standarden, som vi i Schneider Electric mener vil være en avgjørende faktor for hvordan vi designer fremtidens automasjonsløsninger, er sentral i denne konteksten, sier Flemming Stordal Hansen.

Han har over 20 års erfaring innen industriell automasjon og digitalisering. De siste 14 årene har han hjulpet kundene til Schneider Electric med å bli mer digitale, blant annet med rådgivning for å redusere driftsomkostninger.

–  Vi tror på åpne standarder som drivkraften i en utvikling som – folkelig sagt – vil sette industriell automasjon fri og skape nye forretningsmuligheter for alle i verdikjeden: fra maskinvareprodusent til programvareutvikler, maskinbygger og sluttkunde, sier Hansen.

Derfor er det på tide å se nærmere på IEC 61499-standarden og forklare hvorfor vi mener at den kan åpne opp en verden av nye muligheter. En ny verden hvor vi endelig kan realisere Industry 4.0.

– IEC 61499 definerer et overordnet språk for design av distribuerte informasjons- og kontrollsystemer, og i Schneider Electric ser vi fem områder generelt hvor IEC 61499 vil skape avgjørende endring i fremtidens automasjonsløsninger:

Funksjonsblokker som «black box» programvarekomponenter:

Applikasjonsutviklere kan bruke deres foretrukne programmeringsspråk, og selge programvarekomponentene sine, samtidig som de beskytter deres immaterielle rettigheter.

Portabilitet i kode:

IEC 61499 tar sikte på en applikasjonsmodell som er uavhengig av underliggende enheter i systemet. Det vil si at koder kan overføres på tvers av plattformer og utviklerverktøy.

Eller med andre ord: En applikasjon som er bygget for å kjøre på systemet til en spesifikk leverandør, kan også kjøre på systemet til en annen leverandør, såfremt at dette systemet også understøtter den nye standarden. Slik blir brukerens investering i programvare beskyttet og fremtidssikker.

Dette er nøkkelen til suksess i fremtiden: Innovasjon i fremtidens Industry 4.0-løsninger drives av programvare i stedet for maskinvare.

Hendelsesdrevet design:

I utgangspunktet er IEC 61499 hendelsesdrevet og ikke sekvensbasert (eller syklisk), som hittil har vært normen innen industriell automasjon. Det er nå mulig å oppnå konvergens mellom IT og OT (operativteknologi, det vil si driftsteknologi), slik at sanntidsfunksjoner i driftssystemene spiller sammen med «riktig tid»-funksjoner i IT-systemene.

Og når IT og OT møtes i én sammenhengende applikasjon, gir det helt nye muligheter. For eksempel kan en funksjonsblokk som styrer en pumpe, nå også lage en arbeidsordre for pumpevedlikehold – basert på prediktive analyseverktøy.

Informasjon og kontroll vil bli distribuert:

IEC 61499 foreslår en system-/enhetsmodell for distribusjon av applikasjoner på tvers av vidt forskjellige enheter; fra målere og aktuatorer, til kontrollere, datamaskiner og servere. Dermed er døren åpen for, med et minimum av utviklingsarbeid, å få fullt utbytte av effektive applikasjoner som krever mye datakraft – for eksempel kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

«Plug & Produce» = ekte industri 4.0

Til sammen utgjør de fire nevnte ytelsene en femte ytelse, som vi kan kalle «Plug and Produce».

Vi har Plug and Produce-løsninger når velprøvde programvarekomponenter kombinerer sanntids- og «rett-tid»-funksjoner, og kobles sammen i nye innovative applikasjoner.

Uavhengig av om applikasjonen er et prosessanlegg eller en produksjonslinje, er resultatet kortere utviklingstid, mer innovasjon, enklere og mindre tidkrevende feilsøking og service – og dermed økt oppetid.

På bakgrunn av dette tar vi i Schneider Electric skrittet med å bryte ned grensene mellom maskinvare og programvare, ved å bruke åpne standarder under rammeverket laget av IEC 61499. Og det er derfor vi ser frem til å introdusere vår åpne automatiseringsplattform, EcoStruxure Automation Expert.

Les mer om EcoStruxure Automation Expert »