Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Er dette veien å gå for elbillading?

– E-mobilitet er så mye mer enn bare ladere, det er like mye å ha en ladeinfrastruktur som er driftssikker og energieffektiv, sier Siri Damsleth, ansvarlig for eMobility i Schneider Electric. Foto: Stefania R. Nilsen
– E-mobilitet er så mye mer enn bare ladere, det er like mye å ha en ladeinfrastruktur som er driftssikker og energieffektiv, sier Siri Damsleth, ansvarlig for eMobility i Schneider Electric. Foto: Stefania R. Nilsen
Del
Schneider Electrics formål er å legge til rette for at hver og en av oss skal få mest mulig ut av energi og ressurser. Vi ønsker å være en brobygger for fremgang og bærekraft for alle og kaller dette Life Is On. Vårt oppdrag er å være din digitale partner for bærekraft og effektivitet. Vi driver digital transformasjon med innovativ teknologi, sanntidsovervåking, programvare og tjenester i integrerte løsninger for boliger, bygg, datasentre, infrastruktur og industri. Vi er det mest lokale av globale selskaper og vi jobber for åpne standarder og økosystemer av partnere. Dette er viktige drivere for våre felles formål og verdier, med hovedvekt på «inclusive» og «empowered». For mer informasjon: https://www.se.com/no

I løpet av det neste tiåret vil 70 prosent av elbilladingen skje i nærings-, industribygg og borettslag. Dette skjer samtidig som det globale markedet for e-mobilitet tidobler seg. Det vil kreve helt nye løsninger for bygg.

Elektrisitet er i ferd med å bli en knapp ressurs. Allerede nå er anlegg for energidistribusjon i ferd med å bli sprengt. Elbiler har de siste årene begynt å utfordre elektroanlegg og -nett. De er blant de mest effektkrevende lastene i nærings- og boligbygg.
Schneider Electric mener derfor at tilnærmingen til elbillading bør løses på en mer helhetlig og smartere måte, for å unngå skader på mennesker og verdier. Driftssikkerhet og energieffektivisering bør rett og slett få mer oppmerksomhet enn i dag:

– Energiutfordringene vi har både i Norge og resten av Europa, gjør det slik at vi må bruke elektrisitet mer effektivt. Samtidig som vi globalt må frigjøre oss fra energiløsninger som forårsaker store CO2-utslipp, fører elektrifisering til at behovet for strøm øker eksponentielt; det presser frem behovet for utvikling av mer gjennomtenkte løsninger, sier Siri Damsleth, ansvarlig for e-mobilitet i Schneider Electric Norge.

Trenger et helt nytt system 

 
<p><span><span><span lang="nb-NO">Løsningen for elbillading fra Schneider Electric er komplett og omfatter alt fra smarte elektrotavler og energistyring-software til vern, strømskinner, og ekstra sikre elbilladere. Foto: Stefania R. Nilsen </span></span></span></p>
 

Løsningen for elbillading fra Schneider Electric er komplett og omfatter alt fra smarte elektrotavler og energistyring-software til vern, strømskinner, og ekstra sikre elbilladere. Foto: Stefania R. Nilsen 

Verden står foran en revolusjon og trenger en mer holistisk tilnærming til elbillading, mener Schneider Electric. Fremtidens elbillading må nødvendigvis omfatte også energiøkonomisering, i form av energiovervåking, -styring og -effektivisering:

– Sikkerhet, digitale kontrollsystemer og effektiv bruk av strøm er sentrale elementer i vår nye strategi, som vi kaller EcoStruxure for eMobility. Vi ønsker å utvide horisontene utover selve laderne, sier Damsleth.

– Det vi mener er at elbillading for bygg trenger et helt nytt system som tar hensyn til utfordringene bygninger står overfor: begrenset tilgang på elektrisitet fra strømnettet i forhold til behovene og – i de fleste tilfellene – eksisterende bygg som ikke har et elektroanlegg av riktige dimensjoner, fortsetter hun. 

Den nye løsningen sikter til å tilfredsstille både byggeiernes, brukernes og ladeoperatørenes individuelle behov. Den bidrar til å spare kostnader, samtidig som behovet for elektrisitet øker.

Ønsker du å vite mer og få rådgivning? »

Norge i fokus

- Bygg er i ferd med å bli produsenter av energi og trenger smarte løsninger for å bruke elektrisitet mest mulig effektivt, sier Siri Damsleth.

Det er ingen tilfeldighet at den globale lanseringen av EcoStruxure for eMobility fant sted på EVS35 på Lillestrøm i juni 2022: Norge har passert en halv million el-biler og har kommet lengst i verden når det gjelder bruk av el-kjøretøy.

Hva består løsningen av? 

EcoStruxure for eMobility inkluderer tre hovedelementer:

  1. EV Link Pro AC, en sikker, bærekraftig og tilkoblet lader som er rask å installere. Den er enkel å betjene og vedlikeholde og perfekt for å minimere kostnader og nedetid.

  2. EcoStruxure EV Charging Expert, et laststyringssystem «on site», som dynamisk distribuerer tilgjengelig sanntidsstrøm i bygningen for å lade elbiler, unngå strømtopper i rushtiden og integrere fornybar energi.

  3. Og til slutt, EcoStruxure EV Advisor, skybasert driftsprogramvare som vil gjøre det mulig for partnere å enkelt idriftsette, fjernovervåke og kontrollere elbil-ladeinfrastrukturen. Gjennom et abonnement sikrer den også tilgang til avanserte analysetjenester.
    Dette vil komme i løpet av vinteren.

Den globale ledelsen for elbillading i Schneider Electric har i en årrekke hatt Norge under lupen. De kom da til konferansen på Lillestrøm for å få tilbakemeldinger fra vårt marked, som er verdensledende.

– I Norge er nå cirka 80 prosent av de nylig solgte bilene elektriske, ifølge Elbilforeningen. Elektrifiseringen av samfunnet generelt vil føre til at vi på sikt risikerer å sprenge strømnettet. I tillegg blir el-sikkerheten viktigere enn noen gang. Ladeanlegg må bygges og tilpasses byggets tilgjengelige effekt. Samtidig må man sørge for optimal bruk av elektrisitet og ekstra sikker bruk av elbilladere, med fokus på brukervennlighet, sier Damsleth.

Det globale markedet for e-mobilitet er ifølge Bloomberg NEF spådd å tidoble seg i de neste 10 årene. Bygninger vil spille en avgjørende rolle i elektrifiseringen av verdens transport. Rundt 70 prosent av elbil-ladingen vil innen 2030 skje i nærings-, industribygg og borettslag.

Schneider Electric kan levere en komplett løsning for elbil-ladeinfrastruktur:

I tillegg til laderne:
Smarte tavler for elektrodistribusjon og energistyring
Smart Panels omfatter ulike brytere, jordfeilautomater, lysbuevern, sensorer for brannforebygging, energimålere, effektbrytere etc. En nettilkoblet, sikker og fremtidsrettet installasjon.

Canalis strømskinner
Strømskinner med uttaksbokser og vern, for å fordele strømmen fra tavlen til laderne på en effektiv, installasjonsvennlig og ekstra sikker måte.– EcoStruxure for eMobility tilfører bygninger merverdi ved å gjøre dem klare for fremtiden med elektrisitet 4.0-løsninger. De er kostnadsbesparende både med tanke på kapitalkostnader og driftskostnader. I eksisterende bygg vil man ikke trenge å utvide elektroanlegget utover det som er strikt nødvendig fordi energien vil overvåkes og styres for å bli brukt på en smartere måte. Og dessuten: løsningen skal kunne integrere fornybare energikilder. Vi bygger et nettverk av partnere som kan tilby ettermarkedstjenester som drift, tilsyn, service og oppgraderinger som en del av konseptet, sier Damsleth.

Ønsker du å vite mer og få rådgivning? »