Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Trenger beskyttelse mot livsfarlige kopier

Laerdal Medical AS er verdensledende med sitt livrednings utstyr, og bruker patent- og designbeskyttelse for å bekjempe helseskadelige kopier.

Del
Onsagers BrandStory
Onsagers skaper verdier av unike norske ideer. Med rådgivning innen IP-Strategi, med bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 70 års sikring av de viktigste verdiene Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser at det i den moderne kunnskapsøkonomien er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og utvikling gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter. Ingeniører + jurister = Onsagers Med en tverrfaglige bransjeteam bestående av 23 ingeniører og 8 jurister kan Onsagers levere tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter. Møt ekspertene våre »

Av Axel Krabberød

I Finland ble Laerdal nylig innblandet i en alvorlig hendelse. En nakkekrage med selskapets design knakk da ambulansepersonell brukte den ute i felt på en pasient. Konsekvensen ved en defekt nakkekrage kunne vært fatale for pasienten, sekundært stod også Laerdal sitt omdømme på spill.

Viste seg å være en kopi

Laerdal ble informert om dette alvorlige tilfellet av finske helsemyndigheter. Det viste seg imidlertid snart at nakkekragen var en kopi med samme design og farger som Laerdals nakkekrage. Heldigvis må skader på CE-merkede produkter rapporteres inn til myndighetene, og Laerdal ble derfor informert om saken, slik de har blitt i tilsvarende saker tidligere.

Laerdal bruker IP-beskyttelse, blant annet for å sikre kvaliteten på medisinske hjelpemidler for å unngå livsfarlige situasjoner, slik som i Finland forklarer Svein Maberg, IP manager i Laerdal.

Hjelpe til å redde liv

Laerdal Medicals misjon er «helping save lives». Ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade.

For å hjelpe med å redde liv har selskapet utviklet produkter for opplæring i hjerte/lunge redning (HLR) , avansert livredning, luftveishåndtering, immobilisering, traumetrening, overvåking, defibrillering og simuleringstrening, skal liv reddes. Dette er en misjon Laerdal lever etter, og bruk av IP-beskyttelse som patenter og designbeskyttelser er et viktig verktøy for å kunne levere denne i tråd med misjonen.

Håndhevelse i Kina

Nakkekragen var høyst sannsynlig produsert i Kina og solgt over nettet. Mange anser det utfordrende å håndheve IP-rettigheter i Kina, men Laerdal har siden midten av 2000-tallet systematisk registrert og håndhevet sine IP-rettigheter i Kina.

«Mini-Anne», en rimeligere og oppblåsbar HLR-dukke, var det første produktet som ble utsatt for kopiering. Laerdal hadde sikret seg sterke patentrettigheter til dukken, noe som muliggjorde aggressiv håndhevelse fra dag én.

Erfaringen er at håndhevelse faktisk fungerer hvis man står med rettighetene i hånden, også i Kina.

Foto: Laerdal medical
Foto: Laerdal medical

Enklere håndhevelse av designbeskyttelse

Kina mangler, sett fra et europeisk synspunkt, en fungerende markedsføringslov eller handelsavtale som stopper brudd på god forretningsskikk. Dette har vært med å gjøre Kina til et attraktivt land for piratkopiering. Laerdal har registrert noen av patentrettighetene sine i tollen i Kina, men dette har hatt blandet suksess da tollerne har vanskelig for å oppdage brudd på patentrettigheter og dermed ikke rapporterer særlig mange funn tilbake. I den forbindelse har Laerdal fått indikasjoner på at designrettigheter har en mye større suksessrate i denne sammenheng og tester dette ut akkurat nå.

Laerdal har erfart at designbeskyttelse kan være mer effektivt å bruke når man skal stoppe kopier på vei ut av Kina

Fysisk overvåkning av potensielle inngrep

En viktig del av Laerdals IP-virksomhet er markedsovervåking, både online og fysisk. De deltar aktivt på salgsmesser i USA, Tyskland og Kina hvor de kartlegger potensielle inngrep og skaffer dokumentasjon, som de i neste omgang bruker til å håndheve sine rettigheter i de respektive markedene.

Pionér innen mykplast til leker

Laerdal Medical AS startet som et lite forlag i 1940, og var spesialiserte på gratulasjonskort og barnebøker. Selskapet beveget seg raskt inn i produksjon av leketøy av tre og senere mykplast. Som pioner innen mykplast tidlig på 50-tallet, ble dette inngangen til å produsere realistiske og effektive læringsverktøy for undervisning i munn-til-munn-metoden. Senere har førstehjelp og akuttmedisin med særlig fokus på opplæring blitt Laerdal sin hovedaktivitetsområde.

IP-strategi en naturlig del av produktutviklingen

Grunnleggeren av Laerdal Medical, Asmund S. Laerdal, var oppfinner og hadde erfaring med patenter. Laerdal begynte derfor tidlig med IP-beskyttelse av sine produkter. I et internasjonalt marked med økt konkurranse har det blitt behov for en aktiv etablering, håndhevelse og forvaltning av IP-rettighetene. I dag er IP-strategi en innbakt del av produktutviklingsmodellen til Laerdal.

Onsagers har unik kompetanse og erfaring med prosjekter som innebærer konvergerende teknologi med mange tekniske områder og flere selskaper involvert, slik som vårt avanserte livredningsutstyr. Da er det viktig å forstå hva som faktisk kan beskyttes og hvem som eiere IP-rettighetene. -Svein Maberg, IP manager i Laerdal.

Ikke patenter for å patentere

Den interne mantra Laerdal jobber etter når det gjelder IP er å veie kost-nytte opp mot strategiske mål før man starter en prosess med å etablere rettigheter, enten det er varemerke-, design- eller patentbeskyttelse.

For Laerdal Medical er IP-beskyttelse et viktig verktøy for å oppnå de strategiske målene sine.

Laerdal legger alltid ned et grundig arbeid i produktutviklingsprosessen, og vurderer nøye om det nye produktet er så unikt og viktig at det skal brukes ressurser på IP-rettigheter knyttet til det.

– De kampene vi har tatt med IP-rettigheter som våpen har ofte dreid seg om å beskytte våre brukere og bransje mot dårligere kopier, slik at vi kan fortsette å hjelpe å redde liv, avslutter Svein Maberg, IP Manager i Laerdal.

Les flere artikler fra Onsagers