Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ingeniørkunst fra Hokksund solgt til Yamaha Motor

Rett før jul ble det kjent at den japanske motorsykkelprodusenten Yamaha Motor kjøper flere av Hokksund-selskapet Brudeli Techs patenter. Nå er oppfinneren bak klar med nye ideer.

Del
Onsagers BrandStory
Onsagers skaper verdier av unike norske ideer. Med rådgivning innen IP-Strategi, med bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 70 års sikring av de viktigste verdiene Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser at det i den moderne kunnskapsøkonomien er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og utvikling gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter. Ingeniører + jurister = Onsagers Med en tverrfaglige bransjeteam bestående av 23 ingeniører og 8 jurister kan Onsagers levere tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter. Møt ekspertene våre »

– Det er en enorm ære at Yamaha finner vår trehjuling så interessant at de velger å kjøpe patentene våre. Vi kan ikke tenke oss noen som er bedre i stand til å løfte teknologien vår ut i verden, og gleder oss til å se hva Yamaha kan få til med grunnlaget vi har lagt, sier Geir Brudeli, oppfinner og eier av Brudeli Tech.

Det hele startet for 20 år siden, da Brudeli jobbet som utviklingsingeniør i bilindustrien. Dette var på 90-tallet, og man begynte å se noen spredte konsepter i skjæringspunktet mellom motorsykkel og bil. Brudeli hadde bil som jobb og motorsykkel som hobby.

– På jobb var fokuset å gjøre bilene mer effektive og bedre tilpasset nye og urbane levemønstre. Jeg fikk jobbe tett med konseptavdelingene hos bilprodusentene og så at det var et stort gap mellom bil- og motorsykkelmarkedet. Der tenkte jeg at det var plass til noen nye ideer, forteller han.

Stivhet, vekt og lang fjæringsvei

BMW lagde på denne tiden scootere med tak og sikkerhetsseler. Brudeli, som var motorsykkelentusiast, mente at dette gikk på bekostning av kjøregleden. Samtidig så han et stort behov for å gjøre motorsyklene mer robuste.

Brudeli har laget en sykkel med lav vekt og høy grad av stivhet. Dette gir vært gode kjøreegenskaper, spesielt på ujevnt underlag, hvor man unngår å få tilbakeslag i styringen. <i>Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com</i>
Brudeli har laget en sykkel med lav vekt og høy grad av stivhet. Dette gir vært gode kjøreegenskaper, spesielt på ujevnt underlag, hvor man unngår å få tilbakeslag i styringen. Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com

– Ideen kom til meg en gang jeg var ute på et vintertreff for motorsykkelentusiaster, og så noen som brukte støtteski på sykkelen. Selv satt jeg i sidevogna til en kamerat, og begynte å gruble. Hva om en sykkel kunne lages med fotbrett og krenging foran? Kanskje kunne den fungere like bra om sommeren som om vinteren?

Dermed var starten på et innholdsrikt gründereventyr i gang. Brudeli hadde erfaring med hjuloppheng for bil, og så at doble A-armer var basis for nesten alt innen billøp. Han syslet med ideen om å konstruere noe tilsvarende for sykkel, med lav vekt og høy grad av stivhet. Han så for seg at dette kunne gi svært gode kjøreegenskaper, spesielt på ujevnt underlag, og at han på denne måten kunne unngå å få tilbakeslag i styringen.

Brudeli tok det beste fra bilverdenen og konverterte det til sykkel. Han gikk for en løsning som holdt fjæring og styring adskilt, kombinert med den beste måten å gjøre hjulopphenget krengende på. <i>Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com</i>
Brudeli tok det beste fra bilverdenen og konverterte det til sykkel. Han gikk for en løsning som holdt fjæring og styring adskilt, kombinert med den beste måten å gjøre hjulopphenget krengende på. Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com

– Stivhet, vekt og lang fjæringsvei ble nøkkelingrediensene. Jeg så etter en løsning som holdt fjæring og styring adskilt, og jaktet på den beste måten å gjøre hjulopphenget krengende på. Jeg tok rett og slett det beste fra bilverdenen og konverterte det til sykkel, forteller han.

Litt som å kjøre slalåm

Målet var å komme opp med et prinsipp som ivaretok følelsen av å kjøre motorsykkel fullt ut. Han trengte to hjul foran for å oppnå bedre stabilitet, men det skulle ikke gå utover kjøreopplevelsen.

– Målet var krenging så langt det fantes mønster på dekkene.

Geir Brudeli, gründer og eier av Brudeli Tech

– Det var viktig for meg at styringen ikke ble påvirket av krengevinkelen. Dermed måtte jeg få til en veldig lang fjæring, kombinert med stor krengevinkel. Hovedtyngdepunktet måtte fungere på samme måte som på en tradisjonell motorsykkel. I tillegg gikk jeg for minst mulig materialbruk, og en mekanisk enkel løsning. Skulle jeg lykkes måtte jeg få til noe i skjæringspunktet mellom pris, funksjon og ytelse, forklarer han.

For å få bedre kontroll ved krenging, introduserte Brudeli fotbrettet. Her kan man bruke føttene til å flytte vekt. <i>Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com</i>
For å få bedre kontroll ved krenging, introduserte Brudeli fotbrettet. Her kan man bruke føttene til å flytte vekt. Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com

 Et av nøkkelprinsippene ble et fotbrett, for bedre kontroll ved krenging. Her kunne man bruke føttene til å flytte vekt. Litt som i slalåm. 

Bitt av basillen

Selve gründer-reisen startet høsten 2001. Da sa Brudeli opp jobben sin og satset alt på ideen om en helt spesiell trehjuling. Han fikk med seg en kompis, Kjetil Eide, som investor, økonom og styreformann, fikk etablererstipend og gav seg selv et halvår på å finne ut om ideen hadde potensial. 

De startet med å lage en røff og rå prototype, og inviterte til testing. Den uferdige modellen ble bygget på lillebrors moped, og kan i beste fall beskrives som en mock-up. Men alle som testet prototypen så at det var noe der. Dermed begynte en lang utviklingsjobb.

Man skal ta mange hensyn for å sikre gode kjøreegenskaper. Caster, camber, styrevinkler basert på Ackermann- prinsippet skal alt stemme også når du ligger over i 45º

Geri Brudeli

– I denne fasen var det viktig å spille på ulike profesjoner. Kjetil hadde erfaring med forretningsutvikling og det å hente inn midler, og var helt uunnværlig i oppstarten. Selve designet ble utviklet i samarbeid med Hareide Designmill, i dag Hareide Design, noe som resulterte i et vanvittig lekkert og åpent design, forteller Brudeli.

De fikk støtte og veiledning fra både Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO). Begge disse instansene er i dag en del av Innovasjon Norge. I tillegg fikk de økonomisk støtte fra Skattefunn i regi av Forskningsrådet. Støtten ble avgjørende for at de kunne satse videre.

– Vi ble bitt av basillen. Da halvåret var omme var det ikke snakk om å gi seg. Mange syntes nok det var galskap å si opp en trygg, god og ikke minst utrolig spennende ingeniørjobb, men jeg har alltid visst at drømmen er å starte noe selv. Jeg må nok først og fremst takke min utrolig støttende og tålmodige kone, som forøvrig også er sivilingeniør, for at jeg fikk lov til å satse, sier han.

Var tidlig ute med å ta i bruk internett som kilde for kunnskap og deling

Han satte tidlig alle krefter inn på å få oversikt over markedet. Han studerte ulike nettverk og patentdatabaser, og fant mye kunnskap og inspirasjon ved å se på eksisterende patenter. Etterhvert kunne han også konkludere med at hans egen idé var ny, og verdt å satse på.

– Det var i denne perioden internett kom for fullt, og Yahoo-groups ble et veldig nyttig verktøy for meg. Her hjalp alle hverandre, og den kollektive kunnskapen som fantes i nettverket var fantastisk. Å diskutere og dele kompetanse med likesinnede var utrolig nyttig og kanskje noe av det smarteste jeg gjorde i begynnelsen, sier Brudeli.

I denne perioden var det en stor fordel at han gjennom tidligere jobber hadde en del erfaring både med å lese og utarbeide patentsøknader. Dette var også bakgrunnen for at han kontaktet Onsagers.

– Onsagers hadde et veldig godt renommé og var kjent for sine dyktige patentingeniører. Både jeg og min kontaktperson i Onsagers er nok over gjennomsnittlig interessert i mekanikk og motorsykler, og vi fikk raskt en veldig god dynamikk, sier han.

Ønsket å skape et lite marked fra verkstedet i Hokksund

I samarbeid med Onsagers ble det i 2003 søkt om patent for selve grunnprinsippet i ideen. Ettersom Brudeli Tech var et lite selskap med begrensede ressurser, ble det lagt en strategi som gjorde at kostnadene for rettighetene ble spredt over flere år. I 2008 ble selskapet innvilget patent i USA. I Europa først i 2013.

– For oss fungerte det svært godt å gå forsiktig frem. Vi fikk raskt positive signaler i vår internasjonale PCT-søknad, og kunne etter dette ta oss god tid med å sikre patenter i ulike nøkkelmarkeder. Det er prinsippet vi sendte inn i 2003 som nå er solgt til Yamaha, forklarer han.

I 2005 snakket de første gang offentlig om ideen. Dette skjedde på den årlige motorsykkelmessen i Milano, der hele motorsykkelindustrien er samlet.

– På denne tiden var krengende trehjulinger i ferd med å ta av. Vi fikk mye oppmerksomhet og et enormt kontaktnett etter denne messen. Det var også her vi møtte Yamaha for første gang, forteller Brudeli.

Planen var å etablere produksjon på verkstedet i Hokksund. De ønsket å skape et lite marked, for så å selge ideen videre til noen som kunne ta den ut i verden.

– Som liten nisjeprodusent får man en helt egen kontakt med kundene, og kan lettere forstå hva de vil ha. Ofte er dette svært attraktiv kunnskap for de store aktørene i bransjen, forteller han.

Dramatisk storbrann

I 2008 fikk Brudeli Tech produsert en serie med kjøretøy, som alle var EU-godkjent. Den lille garasjen var registrert som en fullverdig kjøretøysprodusent og hadde alle godkjenninger i orden. Til sammen ble det produsert og solgt 11 sykler. Syklene ble spredt for alle vinder og ble solgt til entusiaster i Italia, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Australia, i tillegg til i Norge.

– Alt lå til rette for at planen vår skulle lykkes, og vi fikk utrolig gode tilbakemeldinger på syklene. Det har vært lite tekniske problemer, og kundene har gitt uttrykk for at de falt for det unike designet. Men som mange gründere vet: Ting går ikke alltid som planlagt, sier han.

I 2012 brant deler av industriområdet, Eiker næringspark, og hele verkstedet ned i en dramatisk storbrann. Brudeli Tech mistet alt, både prototypene og to ferdige sykler

– Brannen forandret alt for oss. Vi mistet alt og måtte starte fra null igjen. Det ble en periode der jeg jobbet mer som konsulent enn med eget selskap. Men så begynte dialogen med Yamaha å utvikle seg, forteller han.

Nordmennene imponerte i Japan

Så langt hadde han holdt Yamaha litt på avstand, men nå begynte en ny retning å utkrystallisere seg. I 2016 ble prosessen så intensiv at han måtte jobbe fulltid med å få sluttført avtalen.

Vis mer

– Vi vurderte mange muligheter i denne prosessen, men landet på at salg av alle patenter, med basis i grunnpatentet fra 2003, var det riktige. Her var Onsagers igjen til uvurderlig hjelp. De hjalp meg med å vurdere hvordan jeg best kunne sikre meg i etterkant. Vi ønsket blant annet å unngå at jeg satt igjen med noe ansvar etter salget. Samtidig ønsket jeg muligheten til å kunne forfølge nye ideer innen samme sfære, forteller han.

Resultatet ble en bunnsolid avtale, som sikret Brudeli midler til å fortsette å forfølge drømmene sine, samtidig som det er avklart hvilke muligheter og begrensninger han har i det videre arbeidet. I møte med grundige japanere, var det faktisk nordmennene som imponerte.

– Vi gjorde et vanvittig stykke forarbeid før vi var klare for å signere kontrakten. Det var viktig å avgrense hva Yamaha fikk med seg og ikke i forbindelse med salget. I samråd med Onsagers ble det bestemt at alle nye ideer skulle patenteres, før vi vurderte om disse også skulle selges. Etter en enormt intensiv fase endte vi opp med to nye patenter, som i dag danner grunnlaget for hva jeg skal jobbe videre med etter salget. Mer vil jeg ikke si om dette foreløpig, sier han hemmelighetsfullt.

Han forteller at han til kontraktsmøtet i Japan hadde med seg en analyse av andre patenter på området, og en oversikt over hvilke muligheter og begrensninger dette gir for Yamaha. Yamaha hadde selv laget samme rapport og konklusjonene var svært samstemte, men Brudeli og Onsagers sin oversikt gikk enda litt lenger enn den Yamahas patentavdeling hadde utviklet.

– Dette skapte en enorm tillit og bidro nok til at vi dro avtalen i land. I vår analyse brakte vi ny informasjon til bordet, også der det ikke nødvendigvis var fordelaktig for oss. Vi var åpne på hvilke begrensninger som lå i patentene, og ønsket mest av alt å sikre at de ikke kunne ta oss for noe i etterkant. Det var en god følelse å imponere sindige japanere, sier han.

Komplette hjulopphenget systemleveranse som nisje

Med et «fornuftig antall millioner» på bok går når Brudeli inn i en ny fase. I motsetning til i 2001 har han nå sikret seg patenter før han har en prototype på plass. Nå jakter han på de riktige partnerne og kanskje også på nye investorer.

– Jeg kommer nok til å fortsette å jobbe som konsulent, parallelt med at jeg satser på firmaet. Det har vært en stor fordel å holde kontaktet med konsulentlivet de siste årene, både kompetansemessig og sosialt, forteller han.

I løpet av gründerreisen har markedet for trehjulinger vokst voldsomt. I 2005 fantes det ingen sånne kjøretøy på markedet. I dag tilbyr store aktører som Piaggio, Peugeot, Kymco, Adiva og Quadro trehjulinger med krenging. I tillegg har Honda nylig vist frem en konseptmodell og Yamaha er allerede en betydelig aktør i dette markedet, og ser nok muligheten for å utvide tilbudet med Hokksund-utviklede patenter.

– Hele det komplette hjulopphenget foran er i ferd med å bli en systemleveranse. Det er nok her jeg har funnet min nisje, og her jeg skal jobbe videre også. På mange måter er jeg nå tilbake til 2001, men samtidig har jeg erfaringer og et kontaktnett som jeg tror vil gjøre min neste gründerreise litt enklere og mer forutsigbar. Men det vil fortsatt kreve hard jobbing, sier han.

Hele det komplette hjulopphenget foran er i ferd med å bli en systemleveranse. Her har Brudeli funnet en nisje, også fremover. <i>Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com</i>
Hele det komplette hjulopphenget foran er i ferd med å bli en systemleveranse. Her har Brudeli funnet en nisje, også fremover. Foto:  Rune Baashus, www.baashus.com

Han peker på nye muligheter innen elektrifisering som det mest spennende som skjer innen transportbransjen for øyeblikket. Nå bygges det kjøretøy som er små, effektive og miljøvennlige. Da blir trehjulingene et veldig hot tema.

– Om du i 2001 visste det du vet nå, ville du gjort det igjen?

– Jeg skal innrømme at det har vært tøffe tak underveis, men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke har angret et sekund på at jeg valgte å satse på gründerlivet. Jeg hadde nok heller angret om jeg ikke gjorde det. Jeg har gjort mange feil underveis, og det er mange ting jeg gjerne skulle gjort om igjen, men jeg må likevel si at jeg er veldig fornøyd med hvor reisen har ført meg i dag.

– Hvilke råd vil du gi til andre som har en idé i magen?

– Som utviklingsingeniør er det veldig viktig å orientere seg om fagområdet sitt. Kunnskapen vår er den viktigste vi har, og den må vedlikeholdes. I noen tilfeller kan man også ta eierskap til denne kunnskapen gjennom et patent, men for å få til dette må man følge med på utviklingen. Andres patenter kan være en kilde til både inspirasjon og innsikt, og det skader heller ikke å være nysgjerrig og leken i jakten på nye og bedre løsninger. Kjenner du området ditt godt nok vet du også om ideen har nok verdi til å forsvare investeringen, sier han.

Les flere artikler fra Onsagers