BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Dette er noen av våre eksperter

Innhold fra annonsør

Arnulf Crowo

Fysikk med industriell instrumentering og akustikk

Arnulf er patentrådgiver med bakgrunn i fysikk, og har lang erfaring med å veilede og gi råd i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. Han kartlegger behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Arnulf utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Arnulf er: IT og kommunikasjon, media og underholdning, Elkraft og elektronikk, fornybar energi og miljø samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Trond Ramsvik

Materialfysikk

Trond er patentrådgiver og utdannet doktor ingeniør i materialfysikk. Han har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i innland og utland, og gir råd under behandlingen.

Spesialområdene til Trond er: oljeserviceindustrien, maritim industri, elkraft, fornybar energi og miljø, havbruk og fiskeri, bygg og anlegg, mekanisk industri samt næringsmiddelindustrien.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Anette Robsahm Røhmen

Teknisk Fysikk

Anette er patentrådgiver og har mange års erfaring med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Hun utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Anette er: fiskeri og havbruk, skip og maritim, mekanisk industri, fornybar energi og miljø, design og møbler, elkraft og elektronikk samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Eirik Røhmen

Prosess metallurgi

Eirik har vært patentrådgiver siden 1997 og har grundig erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i innland og utland.

Spesialområdene til Eirik er: kjemisk industri, fornybar energi og miljø samt mekanisk industri.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Endre Woldstad

Elteknikk

Endre er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i innland og utland.

Spesialområdene til Endre er: elkraft og elektronikk, olje og gass, IT og kommunikasjon, media og underholdning samt sport og fritid.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Henning A. Johansen

Strategisk bruk av IP

Henning er patentrådgiver med fokus på IP-strategi. I tillegg til å ha en mastergrad i biokjemi, har han også mastergrad i IP Management og International IP Law. Henning bistår med veiledning i forbindelse med strategisk anvendelse av IP i innovasjonsøyemed, og i produkt- og tjenesteutvikling. Han gir også råd om strategisk beskyttelse av teknologi, og hvordan bedrifter kan anvende IP i kommersiell sammenheng.

Spesialområdene til Henning er: farmasi og biotek, næringsmiddelindustrien, havbruk og fiskeri samt kjemisk industri.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Geir Langli

Kjemisk industri

Geir er patentrådgiver og utdannet doktor i organisk kjemi samt byggingeniør. Han har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Han representerer norske og multinasjonale selskaper ved å håndtere deres patentporteføljer verden over, i tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Geir er: bygg og anlegg, farmasi og biotek, fornybar energi og miljø, kjemisk industri, mekanisk industri, næringsmiddelindustrien samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Håvard Larsen Rykkje

Olje og gass

Håvard er patentrådgiver med bakgrunn fra petroleumsteknologi og har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig vekt på patenter. Han utarbeider og behandler patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Håvard er: fornybar energi og miljø, mekanisk industri samt olje og gass.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »

Kim Livgard

Farmasi og biotek

Kim er patentrådgiver med bakgrunn i biokjemi fra Radiumhospitalet og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon. Han arbeider med å identifisere behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og har fokus på det kommersielle aspektet ved patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Spesialområdene til Kim er: farmasi og biotek, kjemisk industri, havbruk og fiskeri samt næringsmiddelindustrien.

Se hele ekspertprofilen og ta kontakt »