Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Smartere elbil-lading med patentert transformatorteknologi

Nordmenn er verdensmestre i elbil. Nå vil Zaptec gjøre oss bedre på lading, med intelligent strømstyring. Vi tok en kundeprat med CEO Simen Teigre

Del
Onsagers BrandStory
Onsagers skaper verdier av unike norske ideer. Med rådgivning innen IP-Strategi, med bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse. 70 års sikring av de viktigste verdiene Siden 1945 har Onsagers bidratt til å styrke bedrifters konkurranseevne gjennom å beskytte, forvalte og håndheve deres immaterielle verdier og rettigheter. Vi ser at det i den moderne kunnskapsøkonomien er særlig ressurser som kunnskap, erfaring, kreativitet og bedriftskultur som bidrar til næringslivets vekst og utvikling gjennom utvikling av immaterielle verdier og rettigheter. Ingeniører + jurister = Onsagers Med en tverrfaglige bransjeteam bestående av 23 ingeniører og 8 jurister kan Onsagers levere tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden fra strategisk rådgivning til beskyttelse, forvaltning og håndhevelse av immaterielle verdier og rettigheter. Møt ekspertene våre »

Norske Zaptec leder an når en ny bølge av teknologi er i ferd med å revolusjonere måten energi distribueres på. Såkalte Solid State Transformers er spådd å være det neste store innen strømdistribusjon. Og helt i front for utviklingen ligger Stavanger-baserte Zaptec.

– Dette er en helt ny måte å bygge transformatorer på. Vi går bort fra gammeldagse vikle-transformatorer, som er bygget på over hundre år gammel teknologi, og over på en teknologi som vil kunne revolusjonere all strømdistribusjon, forteller Simen Teigre, administrerende direktør i Zaptec.

Smartere strømstyring

Det startet med en god idé, to ingeniører og en investor. Teknologien har sitt utspring fra olje- og gassektoren, men gründerne innså raskt at de hadde et langt større nedslagsfelt enn de først så for seg.

– Selskapet startet i 2012 med en transformator som skulle kunne plasseres tre kilometer ned i et trangt rør, hvor den i tillegg skulle tåle en belastning på 150 grader og 300 bar. Det gav oss en robust teknologi, men endringene i olje- og gassektoren gjorde at vi måtte se oss om etter andre bruksområder, sier Teigre.

Transformatoren, som er liten og lett, men samtidig svært robust, gjør at man kan styre strømforsyningen smartere. Dette gjorde at NASA vurderte å ta med seg transformatoren til Mars. Men nå ser det ut til at vi først skal få glede av nyvinningen her nede på jorda.

Intelligent og dynamisk lading

– Mulighetene for denne teknologien er enorme. Men etter å ha testet en rekke bruksområder og markeder har vi landet på at elbil-markedet har størst potensial i første omgang. Her har vi også en fordel i at hjemmemarkedet er et av de mest modne i verden og fungerer som et utstillingsvindu for oss, forteller Teigre.

Den patenterte teknologien sørger for en intelligent og dynamisk lading, på et nivå som Zaptec er alene om. Det at selskapet angriper bransjen fra utsiden, og ikke har bakgrunn fra den tradisjonelle strømbransjen, har vært en stor fordel.

– Vi har nok tenkt utradisjonelt, og ser at vår teknologi kan løse mange utfordringer. Dagens trafoer er store og tunge, og kan ikke styres godt nok. Vi har utviklet en superkompakt elektronisk transformator som kan styres digitalt og kontrolleres med en ekstrem presisjon. Dermed kan vi bidra til å løse mange av verdens energiutfordringer, sier han.

Lad hvor du vil, når du vil

Blant de første til å innse dette er franske Renault, som allerede har inngått et samarbeid med Zaptec om levering av en bærbar ladekabel med integrert skilletransformator. Kabelen skal hjelpe eiere av Renault Zoe til bedre lading. Det har vært et velkjent problem at verdens hurtigst ladende elbil har møtt på problemer i det norske strømnettet. Men ved hjelp av Zaptecs ladekabel er utfordringen løst.

ZapCharger Portable – Unik ladekabel laget for Renault Zoe modellen <i>Foto: Foto</i>
ZapCharger Portable – Unik ladekabel laget for Renault Zoe modellen Foto: Foto

Normalt veier en transformator rundt 30 kilo og er på størrelse med en ti-litersbøtte. Zaptec har fått sin patenterte transformator så liten og lett at den er integrert i selve kabelen. Dermed kan du ta med kabelen og lade når du vil og hvor du vil.

Ny veggboks løser utfordringer i parkeringsanlegg  

– I tilfellet med Renault startet vi med å løse en helt konkret utfordring. Vi fant en tidlig nisje, der problemet er stort nok til at investeringsviljen også er stor. Som gründerbedrift er det viktig å fange opp et konkret problem, for så å løse dette. På sikt vil den samme teknologien kunne tilbys andre elbil-eiere.

ZapCharger Pro – montert på murvegg <i>Foto: Foto</i>
ZapCharger Pro – montert på murvegg Foto: Foto

I tillegg til den bærbare ladekabelen har Zaptec utviklet en veggboks til bruk i parkeringsanlegg.

Den typiske kunden er borettslag, sameier, utbyggere, kontorbygg eller parkeringsselskaper. Alle møter de nå nye krav til elbildekning i sine anlegg. Fra 1. januar 2017 trådte en ny parkeringsforskrift i kraft, og det er forventet at håndhevelsen av denne vil intensiveres fra og med 2018.

– Mange har fått fart på seg og vet at de må gjøre noe, men for enkelte virker kostnaden uoverkommelig. Skal du oppgradere parkeringsanlegget på gamlemåten må du bygge ut strømnettet, legge inn nye kurser og trolig investere flerfoldige tusen i å oppgradere el-anlegget. Med Zaptecs strømbokser gjør vi dette enkelt for deg, forteller Teigre.

Intelligent styring av eksisterende kapasitet

Veggboksen, som også er basert på patentert teknologi, fordeler strømmen smart og sikrer trygg lading for flere biler samtidig, uten at du må oppgradere strømnettet ditt. I stedet for 30 nye kurser setter du heller opp 30 veggbokser og lar Zaptec-systemet gjøre jobben.

– Flere borettslag og utbyggere har allerede oppdaget fordelene ved teknologien vår. Den er ekstremt enkel å installere og fleksibel i bruk. Jeg pleier å sammenligne det med overgangen fra ISDN til bredbånd, sier han.

Med ISDN fikk man en dedikert linje til hver mottaker, mens bredbåndet gjorde at alle i et borettslag kunne dele samme linje. I dag er det sånn at Zaptecs konkurrenter fortsatt må trekke dedikerte linjer til hver ladeboks, mens Zaptecs teknologi kan greie seg med én kabel ut i garasjeanleggene. Ved hjelp av intelligent styring kan flere lade samtidig, uten at anlegget overbelastes.

– Vi tar den strømmen som allerede er tilgjengelig og fordeler den til alle ladestasjonene på en smart måte. Dette med kapasitet er en stor bekymring for mange som drifter parkeringsanlegg. Når vi vet at en elbil trekker like mye strøm som alt annet i en husholdning til sammen, er det god grunn til å lete etter nye og smarte måter å lade på, sier Teigre.

Fra hest og kjerre til el-bil

Verden over er man nå i ferd med å bygge tredje versjon av byer, Storby 3.0. I Storby 1.0 foregikk transport med hest og kjerre. Man baserte seg riktignok på biodrivstoff, men møkka ble et stort miljøproblem. Redningen ble bensinbilene i Storby 2.0, men så ble NOx et miljøproblem, og man fant redning i elbilene. Dette betyr at Storby 3.0 må ha en god ladeinfrastruktur.

Et konservativt anslag tilsier at antall el-biler vil øke med 30 prosent i året i tiden som kommer, og mange storbyer ser derfor til Norge for å lære. Zaptec har hatt innledende samtaler med eksempelvis myndighetene i London, men enn så lenge er det svært få markeder i verden som er modne til å ta skrittet helt ut. Norge er et av disse.

– Vår patenterte teknologi kan spille en viktig rolle når den gamle strøminfrastrukturen skal oppgraderes verden over. I Paris signerte tusen byer på at de skal være grønne innen 2050. For å få til dette må de ha elbiler i sentrum, og skal de ha elbiler i sentrum må de ha en godt utbygd ladeinfrastruktur. Der stopper det for mange i dag, forklarer Teigre.

Har tenkt beskyttelse fra dag én

Zaptec var tidlig ute, og har dermed skaffet seg et solid forsprang på konkurrentene – også internasjonalt. I et marked som allerede er svært hett, og som bare vil bli hetere i tiden som kommer, vil det være viktig å beskytte teknologien og varemerket sitt mot kopiering og misbruk.

– Vi har tenkt IP-strategi fra dag én, og har valgt å patentere teknologi og å beskytte konsepter for å sikre best mulig utgangspunkt for videre vekst. Foreløpig konkurrerer vi mot gårsdagens teknologi, men dette vil endre seg raskt, sier Teigre.

I Zaptec har de valgt å starte med å løse utfordringer for forbrukeren, for deretter å jobbe seg oppover i verdikjeden. I tillegg til elbil-markedet vil de på sikt kunne jobbe med å løse utfordringer innen industri, infrastruktur, bygninger og konstruksjoner.

Med ZapSafety kan håntverkere ta med sin egen personlige isolasjons transformator <i>Foto: Foto</i>
Med ZapSafety kan håntverkere ta med sin egen personlige isolasjons transformator Foto: Foto

IP-strategi gir arbeidsro og konkurransefordeler

Fageksperten: Trond Ramsvik

Trond er patentrådgiver og utdannet doktor ingeniør i materialfysikk. Han har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter.

Se hele ekspertprofilen »

– På sikt vil Zaptec være et globalt selskap med base i Norge. Markedene våre er internasjonale og komponenter til produktene våre kommer fra hele verden. Da blir det ekstra viktig å ha en bevisst IP-strategi i bunn. Vi må være raske og innovative, og gripe muligheter når vi ser dem. I Zaptec er det ikke selve ideen som er unik, men måten vi tar den ut på. Vi utvikler en teknologi som det har vært snakket om i ti år, så nå handler alt om å identifisere utfordringer og å finne løsninger på problemene, forklarer Teigre.

Han illustrerer det med Roald Amundsens ferd til Sydpolen. Ideen om å komme seg til Sydpolen var ikke ny, og det var flere som prøvde seg. Men årsaken til at Amundsen lyktes, og ikke Scott, handlet om å være innovativ og smartere enn konkurrentene, og om det å gjennomføre.

Fageksperten: Anette Robsahm Røhmen

Anette er patentrådgiver og har mange års erfaring med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Hun utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Se hele ekspertprofilen »

– Sammen med Onsagers patentrådgivere har vi utviklet en solid IP-portefølje som ikke bare omfatter transformatorer, med også videre bruk, utnyttelse og implementering av teknologien. Vi har sett på intelligent fordeling av strøm fra transformatorer, hvordan ta betalt for strømmen og ikke minst hvordan vår teknologi kan implementeres i eksisterende bybilde og infrastruktur, som lyktestolper og parkometre. Helheten gir et solid konsept vi tror kan stå sterkt når elbil-infrastrukturen skal rulles ut, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier Teigre.

– Med en solid IP-strategi og tett samarbeid med Onsagers ingeniører, som forstår vår teknologi inngående, får vi arbeidsro og gode kort på hånden. Vi har solide patenter den dagen vi skal ut i verden med vår teknologi, avslutter han.

Ta kontakt med Onsagers branjseteam for Elkraft og elektronikk for en prat om hvordan slik teknologi kan beskyttes.