Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Bruker 4D på et av Oslos mest spennende byggeprosjekt

Veidekke unngikk kranproblemer fordi to digitaliseringsentusiaster var tidlig ute med Synchro.

Anleggsleder Rolv Einar Lindseth (t.h.) og BIM-koordinator Johan Selmar.
Anleggsleder Rolv Einar Lindseth (t.h.) og BIM-koordinator Johan Selmar.
Del
NTI BrandStory
NTI har kunnskapen og erfaringen som kreves for å kunne guide dere trygt til effektive arbeidsmetoder. Vi støtter din forretningsutvikling gjennom å identifisere behov og tilby totalløsninger utfra det vi kaller NTI METODEN Vi utvikler og leverer totalløsninger for høyteknologiske miljøer innen bygg, design, industri og produktutvikling. Med over 70 års erfaring har vi en enorm kunnskap og har alltid ligget i forkant av den tekniske utviklingen. Vi i NTI har fra starten i 1945, da vi begynte med en småskala produksjon av tegnebord i København, utviklet oss konstant. Vi tok tidlig steget inn i den digitale verden når tegneprogrammene kom på 1980-tallet. To ting har vært typisk NTI under hele reisen: dels det delte fokuset mot både bygg- og industribransjen, dels at vi alltid har kunnet håndtere og supportere produktene vi har solgt. I dag er NTI en av Nord-Europas ledende leverandører av helhetsløsninger innenfor digital informasjonshåndtering for selskap innen bygg, design og industri. Til tross for størrelsen vår har vi aldri gitt slipp på den familiære og nære følelsen. Vi arbeider langsiktig og i tett samarbeid med våre kunder for å gjøre dem sikre og effektive mot mål om at de skal kunne levere det best mulige resultat. Det stiller store krav til oss og vår kompetanse – og det liker vi! Mer om våre tjenester »

Veidekke er blant regionens fremste entreprenører og eiendomsutviklere. Blant årsakene til gode resultater er internkulturen der ansatte oppfordres til å flytte grenser og heve standarden for hvordan byggeprosjekter gjennomføres. Den beskrivelsen passer godt på anleggsleder Rolv Einar Lindseth og BIM-koordinator Johan Selmar. De satte seg ambisiøse mål da de tok på seg oppgaven med sin tildelte tredjedel av Vitaminveien 11 på Storo i Oslo.

– Man må tørre å prøve noe nytt for å forenkle overgangen til papirløse byggeplasser. På dette prosjektet vil vi også utføre en del som papirfritt, sier Selmar som er primus motor bak satsning på ny teknologi i dette prosjektet.

Med Thon som byggherre skal det utvikles 62 000 kvadratmeter med boliger, kino, hotell og næringslokaler. Utbyggingen skjer i tre arbeidsgrupper. Selmar og Lindseth jobber på boligdelen og tilknyttede næringslokaler. Arbeidet på tomta startet i april 2016 og kvartalet skal stå ferdig i februar 2019. Effektiv fremdrift på et så omfattende byggeprosjekt krever høy kvalitet i gjennomføringen. Derfor har de også valgt teknologi som forenkler og forbedrer.

Involverende og smart planlegging

Planlegging og prosjektering er gjort i Veidekkes prisvinnende rammeverk: Involverende Planlegging (IP). Dette er en metodikk for å drive framdriftsplanlegging i prosjektbasert produksjon, i samsvar med selskapets prinsipper for godt forbedringsarbeid. Hovedmålet er å redusere tapt tid og skape flyt i produksjonen. Tilnærmingen er involvering – at alle deltar i planleggingen av egen hverdag.

– I Veidekke digitaliserer vi arbeidsprosessene for å bli bedre, og henter hjem gevinster på HMS, bedre ressursbruk og dermed større lønnsomhet i prosjektene. Tettere samarbeid med smarte møteformer rundt nyskapende teknologi gir også høyere kvalitet og færre feil, sier Lindseth.

BIM er en forutsetning for fremtidens byggeformer. Veidekke tok dette flere skritt lenger da konsernet i 2016 besluttet å standardisere alle utbyggingsprosjekter med 4D fra Synchro og NTI. Selmar var i gang med testingen forut for denne beslutningen, og dermed en av de første som kjørte i gang med verktøyet i stor skala.

- Med 4D og Synchro blir det enklere å forstå byggeprosessen slik at det kan fattes bedre valg. Kombinasjonen av BIM og Synchro brukes til all planlegging, sier Lindseth.

- Vårt team på Vitaminveien 11 har nok satset hardere på 4D og prøver å være litt bedre og mer effektive enn de andre. Intern konkurranse er sunt, supplerer Selmar med et smil.

Fjerner feil før de oppstår

Med 4D spares tid og penger. Med simuleringer og visuelle fremstillinger fjernes feil før de oppstår, og man skal ikke taste mye på kalkulatoren før man kan se mange nuller bak beløpene som spares inn. Et eksempel er hvordan de på planleggingsstadiet brukte Synchro til å visualisere planen og se at det var behov for å flytte en kran for å få optimal drift.

- Det hadde vært komplisert og kostbart å finne ut dette i etterkant, påpeker Selmar.

Ute på byggeplass brukes nettbrett og Synchro Site for å følge opp fremdriftsplanen. Fremdriftsplanen er serverbasert med Synchro sin egen løsning, Synchro SWP. Dermed sikres det at alle justeringer, kommentarer og endringen gjøres i sanntid og blir umiddelbart synlige for hele arbeidsteamet. Risiko med manuelle lister, utdaterte versjoner på papir og beskjeder på gule lapper blir et gufs fra fortiden.

- Når alle jobber serverbasert i samme fil blir oppgaver automatisert og vi sparer dobbeltarbeid. Det er mye enklere å sette opp komplekse planer som gjør byggeprosjektet mer effektivt, sier Selmar og påpeker at de kan teste seg frem med ulike senarioer i 4D for å se om gjennomføringen er praktisk mulig.

Viktig med god opplæring

Den digitale duoen har vært nøye med å lære opp sine kolleger i verktøyene, og fremhever at dette gir raskt verdi og spennende erfaringer.

- Visualisering av modellene og planene er gull verdt. Vi får mange tilbakemeldinger på ansatte og underentreprenører som ser nytten i verktøyet, sier Selmar.

De fremhever at de fortløpende finner smarte nye funksjoner i programvaren. Med Synchro og Site forenkles også målingen av planen.

- Brukervennligheten i verktøyet hjelper oss med å forenkle innhenting av tallmateriale og målingsunderslag. Dermed får vi erfaringer og statistikk som gir oss muligheten til å bedre fremdriften i prosjektet, sier Selmar

- Programmet er så omfattende at vi foreløpig kun har skrapet overflaten, sier Selmar og fremhever visualiseringen og automatiske oppdateringer i skyen som de absolutt største fordelene.

- Integrasjonen av involverende planlegging og Synchro gir Veidekke større potensiale til å gjennomføre enda bedre byggeprosjekter i fremtiden, og vi håper at denne kunnskapen gjør Veidekke til en enda mer attraktiv samarbeidspartner, avslutter Lindseth.

Les flere artikler fra NTI