HELIKOPTER

Vraket europeiske helikopterregler - har ennå ikke kommet igang med norske

Må skredderskys norske forhold.

Bilde: Eirik Helland Urke

I mai besluttet regjeringen at Norge ikke vil være med på det felleseuropeiske offshore helikopterregelverket (Hofo). Dette var i tråd med Luftfartstilsynets anbefaling.

– Jeg er trygg på at det er en god løsning for Norge at vi ikke innfører EUs tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) for fire måneder siden.

Hva Norge i stedet skal ha, er et av temaene som diskuteres på Solakonferansen som pågår på Stavanger lufthavn i disse dager.

Den arrangeres årlig og regnes som Europas viktigste konferanse om offshore helikoptersikkerhet.

– For svakt regelverk i dag

Ørnulf Lien fra Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) fortalte at forumet var fornøyd med resultatet så langt. Altså at Hofo ble nektet innført.

Samtidig må en ny nasjonal forskrift på plass når resten av Europa innfører regelverket 1. juli 2018.

– Nå gjenstår det forhandlinger med EU om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Hvilke tilleggskrav ønsker vi inn i en nasjonal forskrift, og hvilke europeiske krav ønsker vi ikke tatt inn? Det er for tidlig å si hvordan dette går, men vi må bygge ei bru over dette regelverkgapet, sa Lien på konferansen.

SF er sammensatt av representanter fra myndighetene, helikopteroperatørene, oljeindustrien, Avinor, fagforeningene og andre som er involvert i offshoreflygning.

Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg, påpekte på konferansen at det er nødvendig å skreddersy et nytt norsk regelverk for helikopteroperasjonene på sokkelen. Et oppdatert regelverk som er spesialtilpasset norske forhold, men som samtidig tar med seg de positive sidene aspektene ved EU-reglene. Eksempelvis teknisk innhold og krav. 

Forbundet er fornøyd med at regjeringen ikke vil innføre Hofo, men påpeker samtidig at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt. Myndighetene har ikke oppdatert regelverket, fordi bransjen har ordnet opp selv, blant annet gjennom Norsk olje og gass' såkalte retningslinje 066.

– Helikoptersikkerheten på norsk sokkel er verdensledende, men det er nasjonale regelverket har sakket akterut. Det er på tide å oppdaterte det nasjonale regelverket for offshore helikopteroperasjoner, sa Fjeldsbø.

Uten norsk tillatelse

EU har i mange år jobbet med å etablere totalharmoniserende felleseuropeiske regler for luftfartsoperasjoner, herunder også med helikoptre offshore. Disse driftsbestemmelsene skal blant annet sørge for like konkurransevilkår.

Det såkalte Helicopter Offshore Operations-regelverket (HOFO) møtte imidlertid kraftig og unison motstand fra norsk hold, ikke minst i helikopter- og petroleumsbransjen.

Et av det viktigste ankepunktene var at aktører som ønsket å fly folk på norsk sokkel ikke lenger skulle behøve norsk driftstillatelse, såkalt Air Operator Certificate (AOC), utstedt av norske luftfartsmyndigheter. Dessuten at regelverket ville fjerne muligheten for nasjonale krav, som for eksempel norsk tilsyn med operasjonene, krav til utstyr og prosedyrer og trening av besetninger.

Det ble fryktet at helikopterselskapene flagget ut med påfølgende tap av norske arbeidsplasser, både flygende og dem på basene. Med andre ord at hele bransjen skulle forsvinne, inkludert kompetansen og sikkerhetskulturen som er bygget opp gjennom tiår.

SF har ment at europeiske luftfartsmyndigheter, Easa, ikke har utredet konsekvensene av regelverksendringene for Hofo godt nok, og at de har lent seg for mye på den britiske sikkerhetsstudier i stedet for de tre-fire norske.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.