Visste du at...

  • 62 prosent av IKT-bedriftene vil investere mer i utlandet enn i Norge.
  • De fleste bedriftene er positive til markedsutsiktene i 2005, men forventningene er noe dempet i forhold til for et halvt år siden.

* Tall fra NHOs økonomibarometer