ARBEIDSLIV

Visker ut kjønnsforskjeller

Opplæring i og bruk av IKT i skolen kan bidra til å redusere mulige forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder noen utvalgte motivasjonsrelaterte variabler, skriver Astrid Margrethe Sølvberg (37) fra Trondheim i sin doktoravhandling til cand.polit. ved NTNU.

Sølvberg har ønsket å utvikle kunnskap om og innsikt i den betydning IKT-erfaring har for sentrale psykologiske faktorer som er involvert i elevenes læringsprosess når de bruker IKT. Hun har også sett på hvilken betydning kjønn har i denne sammenhengen.

I avhandlingen legges det særlig vekt på å studere bruk av IKT i skolen som et læringsverktøy i fagene og i tema- og prosjektarbeid. Både prosjektarbeid og IKT ble obligatoriske faktorer i grunnskolen ved innføringen av læreplanverket av 1997.

Elevenes motivasjon for å bruke IKT var sterk og uendret over en ettårsperiode, og deres opplevelse av å mestre og ha kontroll i bruk av IKT ble styrket når de fikk opplæring i og tilbud om å bruke IKT i læringsarbeidet.

Avhandlingen har tittelen «IKT i skolen. En studie av relasjoner mellom bruk av IKT på 8. klassetrinn og noen motivasjonelle faktorer». Arbeidet er utført ved Pedagogisk institutt, NTNU, med professor Harald Valås som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Astrid Margrethe Sølvberg er cand.polit. (1993) fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Trondheim, og har disputert for graden dr.polit. Hun er ansatt som forsker ved Vox, Forskningsavdelingen, i Trondheim.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.