Vindkraftselskaper mangler planer for å rydde opp i vindparker

I dag er det 36 vindkraftverk med 625 turbiner i Norge. Ingen vet hva det vil koste å fjerne kraftverkene og reparere naturinngrepene ved utløpet av levetiden.

Vindkraftselskaper mangler planer for å rydde opp i vindparker
Vindkraft på Smøla. Foto: Statkraft

I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre. Det er vanlig å beregne en levetid på 25 år for en vindpark, og NVE gir en konsesjon på 25–30 år fra produksjonsstart.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier de ikke har tid til å følge opp, til tross for at det har vært et krav om dette siden 2001, melder NRK.

– Her er det armer og bein, og vi har ikke hatt ressurser til å prioritere arbeidet. Vi vil undersøke dette når vi har kapasitet. Da vil det være aktuelt å vurdere sanksjoner der det er nødvendig, sier seksjonssjef Arne Olsen i NVE.

Kravet til garanti og kostnadsanalyse for tilbakeføring av vindkraftanlegg til natur gir en pekepinn på hva det vil koste å reparere et vindkraftområde. En slik garanti skal også sikre at kraftverkene tar denne kostnaden.

Juridisk rådgiver Vidar Lindefjell i organisasjonen La Naturen Leve mener det hele er oppsiktsvekkende.

– Kravet har vært gjeldende lenge. Hva er det NVE driver med? Det er lite vits med slike krav om man ikke følger opp, sier Lindefjell til NRK.

Olsen i NVE sier ansvaret ligger på vindkraftverkene.

– Det er konsesjonæren sin plikt å passe på at disse vilkårene blir oppfylt. Her kan det bli konkrete sanksjoner til aktuelle selskaper.

Les også