ENERGI

Vindkraft får 250 mill.

HØYDEDRAG: Skallhalsen vindpark i Vadsø kommune skal bygges av Statkraft med en installert effekt på 40 til 65 MW. Vindparken plasseres på et høydedrag ved Skallhalsen.
ILL: STATKRAFT
HØYDEDRAG: Skallhalsen vindpark i Vadsø kommune skal bygges av Statkraft med en installert effekt på 40 til 65 MW. Vindparken plasseres på et høydedrag ved Skallhalsen. ILL: STATKRAFT

Eli Arnstad, administrerende direktør i Enova, mener at dette var de beste prosjektene i denne søknadsrunden.

Samlet vil de tre utbyggingene gi en kraftproduksjon på 430 GWh per år. Totalt vil utbyggingene koste rundt en milliard kroner.

Enova utlyste en ny investeringsstøtteordning for vindkraft med søknadsfrist 15. november og mottok i alt syv søknader. Søknadene representerte en kraftproduksjon på 1,2 TWh per år. Totale investeringer for søknadene er 3,3 milliard kroner og søkt støttebeløp var i overkant av 800 millioner.

- I konkurransen om midlene har vi lagt vekt på å støtte prosjekter som gir mest fornybar energiproduksjon per tildelt støttekrone, uttaler Enova-direktøren i en pressemelding.

Vindforholdene ved anleggene er meget gode og de vil tilføre det norske energisystemet betydelig ny energiproduksjon. -- Prosjektene vil også være av betydning for å tilføre likviditet i et eventuelt pliktig sertifikatmarked, hevder Arnstad. Dersom man vil selge grønne sertifikater fra disse prosjektene må støtten tilbakebetales.

Les mer om: