Vil ta havvind-beslutning på Ekofisk i løpet av året

ConocoPhillips vurderer å elektrifisere oljefelt i området ved hjelp av vindkraft.

Vil ta havvind-beslutning på Ekofisk i løpet av året
ConocoPhillips vurderer å bygge havvind i tilknytning til Ekofisk-området i Nordsjøen. En investeringsbeslutning vil bli tatt i løpet av året. Foto: ConocoPhillips

Ekofisk-området i Nordsjøen består av flere felt, med Ekofisk og Eldfisk som de største. Ekofisk er dessuten det eldste feltet på sokkelen, og har produsert i 50 år. Nylig ble utvinningstillatelsene her forlenget, som kan gi feltet en total levetid på nesten 80 år.