KARRIEREUTDANNING

- Vil svekke NTNU

- Ja, jeg mener det faglige tilbudet ved NTNU vil bli svekket med en slik sammenslåing. NTNUs fokus skal være på teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Institusjonen er ikke et godt sted sykepleier- og trafikklærerutdanning, sier Harg til Teknisk Ukeblad.

Blir dårligere

Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr landets eneste trafikklærerutdanning, mens Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr sykepleierutdanning.

- Hvorfor vil tilbudet svekkes?

- Jeg tror en sammenslåring vil svekke både NTNU og de regionale høyskolene. NTNU skal ha oppmerksomheten rettet mot forskning og faglig utvikling, mens høgskolene i større grad har regionale hensyn å ta, sier hun.

Hun tror ikke på store enheter.

- Jeg tror ikke store enheter har noe for seg. Store enheter gir ikke bedre kvalitet. De er er en sum av mindre fagmiljøer. Har ikke disse miljøene noe felles, har det ikke noe for seg, sier Harg, som var den eneste i Stjernø-utvalget som tok dissens.

Faller på listene

Mens andre norske universiteter har opplevd bedre resultater i de siste internasjonale universitetsrankingene, har NTNU falt på listene de siste årene.

Utvalgsleder Steinar Stjernø frykter ikke at forslagene fører til ytterligere fall.

- Gode resultater på slike rankinger har ikke så mye med universitetenes størrelse å gjøre. Det har handler ikke om hvilke institusjoner NTNU slås sammen med. Det handler i stor grad om forskningsinnsats og vitenskapelig arbeid, sier Stjernø.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.