OFFSHORE

Vil sikre seg gass

31. jan. 2001 - 12:13

– Anleggene i Grenlandsområdet var moderne da de ble bygd på 70-tallet, og flere av dem var på størrelse med sine konkurrenter ute i Europa. Skal vi fortsatt være konkurransedyktige, må vi bygge ut. Volum er viktig i internasjonal sammenheng, sier Jan Erik Gyllensten, leder av Telemark Gassforum og ordfører i Bamble kommune. Deltakerne i forumet samarbeider godt. Hovedstrategien deres er å sikre økte gassleveranser til området.

Nytt selskap

Fra årsskiftet er etylenfabrikken med crackeren på Rafnes skilt ut som eget selskap under navnet Noretyl AS. De tidligere eierne eier 50 prosent hver. Styreformann i det nye selskapet er administrerende direktør Roy Vardheim hos Borealis AS på Rønningen. Tidligere hadde Hydro Polymers AS driftansvaret, med Norsk Hydro (51 %) og Borealis (49 %) som eiere.

Crackeren omdanner etangass til eten, et viktig råstoff både til Hydro Polymer og Borealis. Stabil og tilstrekkelig tilgang på etan til konkurransedyktig pris er en viktig forutsetning for videreutvikling av petrokjemianleggene i området. Crackerens kapasitet er i dag på 450.000 tonn. Utbygging kan mer enn doble produksjonen og legge grunnlag for en tilsvarende utvikling hos råstoffmottakerne. Stabil og tilstrekkelig tilgang på etan til konkurransedyktig pris er en viktig forutsetning for å videreutvikle petrokjemiindustrien i området. En rørledning som overfører etangass fra Kårstø til Rafnes, er et alternativ som blir drøftet. Ledningen kan videreføres til oslofjordområdet og markedene der.

Tørrgassledning

Tørrgass kan fungere både som energikilde og råstoff for videreforedling. – Grenland er det eneste stedet i Norge der det er lønnsomt i å legge inn en tørrgassledning, hevder Gyllensten. Gassforumet har flere gode argumenter for gassledning:

- Tørrgass kan med fordel brukes som råstoff til ammoniakkproduksjonen på Herøya.

- Tørrgass som erstatning for olje i fyringsanlegg betyr reduserte utslipp av CO2.

- Industriens konkurranseevne på det internasjonale markedet blir styrket

- Tilgang på råstoff og energi danner grunnlag for nyetableringer og utvidelser i regionen.

- En gassledning kan føre til milliardinvesteringer i området.

Gyllensten understreker at det er viktig å foredle gassen på norsk jord. Verdien på produktet kan øke opptil seks-sju ganger. Industrien i Grenland står for 10 prosent av norsk eksport, samt 6 prosent av landets verdiskaping. Kompetansenivået i området er høyt. Forskningsavdelingene i Hydro og Borealis alene sysselsetter mer enn 500 personer.

Avsetning avgjør

Dersom planene om å levere norsk gass i en rørledning til Polen blir realitet, øker mulighetene for et grenrør til Grenland og det sentrale Østlandet. Direktør Jan Heiberg i Statoil Europeisk Gass uttaler til GassMagasinet at grunnlaget må være et kontraktfestet, årlig gassalg på minst 1,5 milliarder standard kubikkmeter gass.

Gyllensten melder om et aktivt samarbeid for å oppnå målene. Den politiske aktiviteten er høy, og i desember var olje- og energiminister Olav Akselsen på besøk i Grenland. Like før jul samlet et enstemmig kommunestyre i Bamble seg bak ønsket om rørledning.

I slutten av januar skal representanter for gassforumet møte fylkesmannen i Telemark og næringskomitéen på Stortinget. Løpende kontakt med andre relevante komitéer på Stortinget, samt sentrale rikspolitikere, står også på programmet. Avgjørelser som tas på ulike plan i løpet av inneværende år, kan bli avgjørende for den videre utviklingen av gassledningsprosjektet.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.