BYGG

Vil øke rådgivernes innflytelse på bygg

Multiconsult mener norske byggeprosjekter blir bedre om flere aktører slipper til langt tidligere i prosessen.

Ved å se på byggets livstidskostnader, fremfor byggekostandene, kan man utvikle både bedre og rimeligere bygg, ifølge Multiconsult.
Ved å se på byggets livstidskostnader, fremfor byggekostandene, kan man utvikle både bedre og rimeligere bygg, ifølge Multiconsult.
12. sep. 2014 - 14:56

I løpet av 2,5 år brukes det like mye på drift av sykehuset som det brukes på å bygge det, viser tall fra Multiconsult.

– Om man heller velger å investere litt mer i tidligfasen av bygget, kan man spare driftskostnader i form av både nedetid og driftsstans, samt redusere verditapet per år, sier FoU-leder Svein Bjørberg, i Multiconsult.

Sammen med aktører fra alle ledd i byggenæringen skal han og kollegaer, gjennom forskningsprosjektet Oscar, se på ulike måter å gjennomføre byggeprosjekter på.

Les også: Sintef vil halvere tiden det tar å sette opp et bygg

Bedre planlegging

Noe av det aller viktigste, for å bedre livstidskostnadene hos et bygg, mener Bjørberg er planleggingen av bygget.

– Før man kommer i gang med bygget er det viktig å tenke på hva det er som er karakteristiske elementer for at vi skal få merverdi når vi bruker det, sier han.

For å unngå dårlig verdiutvikling, mener han derfor man må se på ulike gjennomføringsmodeller for byggeprosjekter.

– Vi må se på hvordan dagens gjennomføringsmodeller kan forbedres for å ivareta verdiskaping for eier og bruker i bruksfasen av bygg, sier Bjørberg.

Vil gi verdiskaping

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som gir en optimalisering av utformingen av bygg.

– På den måten kan bygget bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid, forklarer Bjørberg.

Målet er å oppnå bærekraftige byggverk som skal fungere godt for sitt formål over tid, med minst mulig ressursbruk.

Vil endre rekkefølgen

Normalt velges arkitekt før rådgiver når et bygg skal settes opp. Bjørberg mener en tettere integrasjon av arkitektur, teknologi og brukerhensyn, og dermed tidlig involvering av flere andre aktører, må til om man skal få et bygg som er optimalt for dets bruksområde.

– Det kan være alt for sent å få inn rådgiverne når bygget alt er skissert. Ved å gå rett til tegningene mister man livsløpsperspektivet, og ser kun på sluttresultatet, sier han.

President i Norske arkitekters landsforening (NAL), Kim Skaara, er enig med Bjørberg i behovet for at rådgiverne kommer tidlig inn i byggeprosjekter.

– Det er viktig å ha planleggere i tidligfasen av et prosjekt og å jobbe tverrfaglig så tidlig som mulig, sier han.

Skaara påpeker likevel at arkitektene er de som må først inn i planleggingsprosessen.

– Jeg mener ikke at rådgiverne bør komme inn i prosjektet før arkitektene. Arkitektene er ofte de som trekkes inn først for å gjøre mulighetsvurderinger og legge grunnlaget for en god prosess. Vår kompetanse skal sikre helheten i ethvert prosjekt. Det er dermed viktig at vi har en ledende rolle fra starten av, sier han.

Skal utvikle ny modell

I dag gjennomføres det meste av utbygging på totalentrepriser. Noe som, ifølge Bjørberg, er et stort problem.

– Byggherren velger stort sett alltid anbudet med lavest pris. Entreprenøren kjøper dermed inn underentreprenører for lavest mulig pris for å maksimere egen verdi, og har ikke noe incitament for å bygge bygget så godt som mulig, sier han.

Prosjektleder Anne Kathrine Larssen bekrefter problemet med dagens valg av gjennomføringsmodell.

– Gjennom Oscar ønsker vi å utvikle en modell som ser på hele byggets levetid, ikke kun på byggekostnadene, sier hun.

Og understreker at prosjektgruppen per i dag ikke sitter med noen fasit på hvordan modellen bør være.

– Jeg tror ingen av de modellene vi har i dag er løsningen slik de praktiseres. Vi må utvikle en ny modell, hvor vi tar hensyn til investeringskostnadenes betydning for byggets livstid. Avhengig av type prosjekt vil behovet for gjennomføringsmodell og kontraktsstrategier kunne variere en god del, en slik ny modell vil derfor kunne ha ulike varianter. Det viktige er at sentrale elementer for å ivareta verdi for eier og bruker over byggets levetid skal ivaretas, og at modellene skal understøtte dette, sier hun.

Les også:

– Det norske vann- og avløpsnettet er ikke dimensjonert for fremtidens nedbør

Gardermoen får «terrassegulv» på taket

Her bygger det nederlandske arkitektfirmaet hus med 3D-printer

 

 

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.