Vil kutte kostnader

– Investeringer i olje- og gassvirksomheten i 1999 var på 69 millliarder kroner. Dette utgjorde om lag 1/4 av de samlede investeringer i Norge.

– Utforming og nivå på de fiskale rammevilkårene vil påvirke oljeselskapenes interesse for aktivitet i Norge.

– Det er oljeselskapenes vurdering av lønnsomhet og risiko i et prosjekt som er avgjørende for om de vil foreslå prosjektet gjennomført.

– Det er således helt sentralt at kostnadene reduseres slik at de gjenværende ressursene på norsk kontinentalsokkel kan utvinnes på en lønnsom måte og derved legge grunnlag for ny aktivitet, sysselsetting og statlige inntekter.

– I den senere tid har de internasjonale oljeselskapene fått tilgang til petroleumsressurser i land som tidligere ikke var tilgjengelige for dem.

– Utforming og nivå på de fiskale rammevilkårene påvirker oljeselskapenes interesse for aktivitet i Norge.

– Skatte- og avgiftssystemet bør være tilpasset de utfordringer en står overfor på kontinentalsokkelen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå