KARRIERE

Vil ha Stor-NTNU

DEBATT: Skal alle de offentlige utdanningsinstitusjonene i Midt-Norge samles under NTNUs paraply?
DEBATT: Skal alle de offentlige utdanningsinstitusjonene i Midt-Norge samles under NTNUs paraply? Bilde: NTNU
Dag Yngve Dahle
23. feb. 2010 - 08:15

Lorentzen, som er professor ved NTNUs program for lærerutdanning, ønsker seg ett universitet for hele Midt-Norge.

– De fire institusjonene NTNU, HiST, HiNT og Dronning Mauds Minne bør samles som en helhetlig institusjon, sier Lorentzen til Adressa.no.

– Tungvint

Han leder et utvalg som ser på samarbeid mellom institusjonene på masternivå. Nå foreligger utvalgets foreløpige innstilling. En av hovedkonklusjonene er at en sammenslåing vil gi klare stordriftsfordeler.

Svein Lorentzen, professor ved NTNUs program for lærerutdanning.
Svein Lorentzen, NTNU
– Vi ser at samarbeidet mellom institusjonene ikke er bra nok. Det er mye som er tungvint slik systemet er i dag. De samme oppgavene utføres på flere institusjoner og det administrative, som for eksempel regler for opptak, fungerer ulikt fra sted til sted, sier professoren.

Sammenslåinger og større utdanningsinsitutsjoner er aktuelt. I fjor ble Høgskolen i Tromsø slått sammen med Universitetet i Tromsø.

Nå diskuteres sammenslåinger mellom UiT og høyskolene i Harstad og Alta. Også flere andre steder diskuteres sammenslåinger.

NTNU slår UiO