KRAFT

Vil ha påbud om CO2-rensing

Selvforsynt: LNG-anlegget på Melkøya er konstruert for å være selvforsynt med strøm under normal drift. Gassturbinen fyres med naturgass fra gasstrømmen som fødes til prosessanlegget på Melkøya. Dette er altså et gasskraftverk uten CO2-rensing.
Selvforsynt: LNG-anlegget på Melkøya er konstruert for å være selvforsynt med strøm under normal drift. Gassturbinen fyres med naturgass fra gasstrømmen som fødes til prosessanlegget på Melkøya. Dette er altså et gasskraftverk uten CO2-rensing. Bilde: Ole Ketil Helgesen
Stein Jarle Olsen
9. okt. 2008 - 10:21

Miljøkomitéen i Europaparlamentet stemte tirsdag for et forslag om at alle større kraftverk som bygges fra 2015, skal ha teknologi for CO2-fangst og –lagring.

Lagring

Kraftverk over 300 MW vil fra 2015 ikke kunne slippe ut mer enn 500 gram CO2 per produsert kilowatt-time i årsgjennomsnitt – om det er tilfellet, må utslippene reduseres på annen måte, for eksempel ved lagring i jorden.

- CO2-rensing er et av de viktigste klimatiltakene vi har, og det er helt fantastisk at EU-parlamentarikerne nå ønsker å gjøre dette tiltaket obligatorisk, sier en svært fornøyd Eivind Hoff, daglig leder i Bellona Europa.

Les også: EU sier ja til CO2-støtte på Mongstad

Ikke gass

Grensen innebærer imidlertid at gasskraftverk ikke pålegges rensing, men EU skal i 2014 gjennomgå grenseverdien og se på en mulig senking. Da vil de også vurdere om man skal kreve rensing av eksisterende kraftverk.

- I tida framover skal vi jobbe for at både eksisterende kullkraftverk må renses, og at utslippstaket blir strengere. Samtidig må vi sørge for at kraftselskapene ikke prøver å bygge skitne kullkraftverk de nærmeste årene, sier Hoff i en pressemelding.

Saken skal opp i ministerrådet, hvor alle EUs medlemsland er representert, like før jul.

Støtte

EU-parlamentet gikk også inn for å støtte testprosjekter for CO2-fangst og –lagring med opptil 500 millioner klimakvoteenheter (ETS).

Avhengig av kvoteprisen fremover, tror komitéen kvotene kan ha en verdi på rundt 80 milliarder kroner.

Les også: Starter CO2-rensing av kullkraft