KARRIERE

Vil ha lønn for å pleie foreldre

Gammel. Eldre. Gamle. Seniorer. Pensjonister. Senior. Sykehjem. Senil. Arbeidsliv. Arbeidslivet. Hender. Jobb. Arbeidsmarkedet.
Gammel. Eldre. Gamle. Seniorer. Pensjonister. Senior. Sykehjem. Senil. Arbeidsliv. Arbeidslivet. Hender. Jobb. Arbeidsmarkedet. Bilde: HECKLER Pierre
Dag Yngve Dahle
27. sep. 2007 - 10:42

I dag kan arbeidstakere være hjemme med sykt barn uten å bli trukket i lønn.

Behov

LO-sekretær Trine Lise Sundnes vil ha en tilsvarende ordning for å pleie gamle foreldre.

– Andre pårørende vil også ha behov for å være hjemme, for eksempel med syk ektefelle, sier Sundnes til LO-aktuelt.

Pleie av kreftsyke ektefeller eller samboere er ett eksempel.

Lovmessig

Fafo-forsker Heidi Gautun peker på at det er vanskelig å kombinere denne typen pleie med jobb. I dag er heller ikke pleie av syke foreldre/ektefeller en akseptert form for omsorg.

For å bøte på dette mener LO at rettigheten bør lovfestes eller tas inn i tariffavtalene.

– Den enkelte arbeidstaker vil føle det enklere å bistå når man har en legitim rett til å utføre denne tjenesten, sier Sundnes.

Vi blir ikke dummere med årene

Les mer om: