Verden blir ikke noe grønnere av at vi kjøper flere klimakvoter. Vi kjøper oss til bedre samvittighet, kanskje? Fly klima (Bilde: Simen Håkonsen)

Vil gi flere gratiskvoter

  • Industri

Høyre vil foreslå endring i den såkalte klimakvoteloven, skriver Dagens Næringsliv.

Gratiskvoter

Det vil føre til at også bedrifter etablert etter 2001 får gratiskvoter for 80-90 prosent av sine klimagassutslipp.

Lovforslaget skal legges frem så fort Stortinget samles igjen i oktober.

– Det som hastet for 14 måneder siden, haster ikke mindre i dag. Nå må Stoltenberg-regjeringen legge prestisjen til side og innse at deres lov er en oppskrift på utflytting og heller ikke vil gi miljøgevinst, sier Høyre-talsmann Ivar Kristiansen til DN.

Les også: NHO ber EU stoppe klimalov

Beregnet

Siktemålet med den opprinnelige loven var at Norge skulle slutte seg til EUs marked for klimakvoter. Det ble bestemt at bedriftenes utslipp i perioden 1998 – 2001 skulle legges til grunn for kvoteberegninger.I perioden 2008 – 2012 skulle bedriftene få gratiskvoter for i gjennomsnitt 92 prosent av disse utslippene. Nye bedrifter måtte betale full pris for alle utslipp.

Les også: Klimakvotehandel først neste år

Avgjorde

Høyre og FrP var uenige i praksisen, og NHO klaget den inn for ESA. ESA avgjorde i sommer at loven var diskriminerende, og krevde at den ble endret.

Dermed foreslår Høyre nå en endring i tråd med partiets opprinnelige ønske.

Les også: ESA skroter klimakvoteloven

Anker ikke

Det ser imidlertid ut til å være enighet i regjeringen om at ESAs innvendinger er begrunnede, ettersom Miljøverndepartementet i forrige uke varslet at de ville imøtekomme kravene.

Det betyr at mellom ti og tolv nye bedrifter etablert etter 2001 vil få gratiskvoter, i tillegg til de 69 opprinnelige bedriftene etablert før 2001. Bedriften NorFraKalk og gasskraftverket på Kårstø er kanskje de mest kjente.

Les også: