KARRIERE

Vil gi bygdefolk lavere lønn

LØNN: Tor Steig mener den norske likhetstenkningen spiller inn.
LØNN: Tor Steig mener den norske likhetstenkningen spiller inn. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
25. nov. 2009 - 21:45

Norge bør innføre såkalt geografisk differensiering av lønn, slik at offentlige ansatte i spredtbygde strøk tjener mindre enn kollegene i de store byene.

Det mener Tor Steig, sjeføkonom i NHO.

Den gylne gren

– I enkelte strøk tjener vaktmesteren bedre enn industriarbeideren, nettopp fordi han jobber i offentlig sektor. Er du lærer og bor på et sted hvor det er billig å bo, er du på den gylne gren. På mange mindre steder er stat og kommune lønnsledende. Slik bør det ikke være, sier Steig til Teknisk Ukeblad.

Han viser til at det er betraktelig billigere å bo og leve i distriktene enn for eksempel i Oslo.

– Lønninger som er dannet i pressområde, er høye når de virker i mindre sentrale strøk. Levekostnadene tas ikke i betraktning slik det er i dag. Jeg mener at det er behov for en viss regional differensiering av lønn i offentlig sektor, sier Steig.

Han var medlem av Holden-utvalget, som for seks år siden foreslo en slik differensiering.

Vil ha lønnsstopp for høytlønte menn

Fagforeningene sier nei

– De store lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor i byene gir rekrutteringsproblemer i offentlig sektor. Samtidig har andre deler av landet høyt lønnsnivå i offentlig sektor sammenlignet med privat sektor. Derfor argumenterte vi for økt geografisk fleksibilitet. Etter mitt syn er det fortsatt et slikt behov, sier utvalgets leder Steinar Holden, til daglig professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Han peker på en viss fare for at slike lønnsforskjeller kan øke den totale lønnsveksten.

Utvalgets forslag er ikke realisert.

– Jeg tror at grunnen delvis er at man ikke har funnet gode måter å gjøre det på, og delvis at arbeidstakersiden ikke har ønsket dette, sier Holden.

Forskere: Lønna i privat sektor vil gå ned

Spår debatt

Per Kristian Sundnes, direktør for KS Arbeidsliv, er enig.

– Siden 2003 har vi hatt mye fokus på andre grupper, for eksempel lærernes lønn. Det at offentlig sektor er lønnsledende i distriktene, har ikke vært et tema for arbeidstakersiden, sier han.

– Offentlig sektor skal ikke være lønnsledende. Derfor vil vi ha mer lokal lønnsdanning. KS sier ja til større forskjeller innad i hver kommune, men ikke nødvendigvis mellom kommuner. Det bestemmes av rammene i lønnsoppgjøret. Men det er jo ikke sikkert lønnsnivået må være det samme i Bossekop som i Asker, sier Sundnes.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim har følgende kommentar:

– Man kan si at det vil være mer solidarisk å gi mer der levekostnadene er høye, men det er et godt prinsipp at tariffavtaler er nøytrale i forhold til geografi og bosettingsmønster. Men jeg tror dette er en debatt som vil komme, sier YS-lederen.

Vi har det IKKE verre på jobb