BYGG

Vil fjerne bilene fra en hel bydel

GRÅTT TIL GRØNT: Prosjektleder for by- og boligutstillingen, Birgit Rusten, og sjefsarkitekt i Drammen kommune, Øystein Bull-Hansen, håper arkitekter vil bli med på idékonkurransen og vise hvordan blant annet denne grå parkeringsplassen i Strømsø bydel kan bli grønn og bilfri.
GRÅTT TIL GRØNT: Prosjektleder for by- og boligutstillingen, Birgit Rusten, og sjefsarkitekt i Drammen kommune, Øystein Bull-Hansen, håper arkitekter vil bli med på idékonkurransen og vise hvordan blant annet denne grå parkeringsplassen i Strømsø bydel kan bli grønn og bilfri. Bilde: Mona Strande
Mona StrandeMona StrandeJournalist
13. okt. 2009 - 07:02

By- og boligutstillingen

  • By- og boligutstillingen i Oslo - Drammen 2009-2018 skal vise prinsipper for energieffektive og klimavennlige by- og boligområder.
  • Utstillingen skal konsentreres rundt kollektivtrafikkaksen mellom Oslo og Drammen, og være en tiårig prosess.
  • Utstillingen skal utvikle og formidle kompetanse i byggenæringen gjennom 25-35 forbildeprosjekter.
  • Visjonen er å planlegge og realisere klimanøytrale byområder og arkitektur.
  • Første mål er 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk.
  • Det skal tenkes klimaeffektivt gjennom både plan-, prosjekterings- og byggeprosess.
  • By- og boligutstillingen er et partnerskap mellom Drammen kommune, Oslo kommune, Norske arkitekters landsforbund, Husbanken, Enova og Grønn Byggallianse.

DRAMMEN: Mens mye er gjort for å få Bragernes bydel finere, er Strømsø bydel – på den andre siden av Drammenselva – glemt.

Nå inviteres arkitekter og planleggere til en åpen idékonkurranse som skal omgjøre Strømsø til Drammens grønne utstillingsvindu.

– Dette er et viktig men utfordrende område å utvikle, så nå håper vi å få inn frodige og inspirerende ideer, sier sjefarkitekt Øystein Bull-Hansen i Drammen kommune.Fra grått til grønt

Området som inngår i idékonkurransen starter ved Strømsø torg og togstasjonen, der Bybrua kommer over fra Bragernes bydel, men torget i seg selv inngår ikke siden ombygging der allerede er i gang.

Prosjektområdet følger elven østover til Telthusgata, og går så langt bort fra elven som til Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

– Jernbanen sperrer tilgangen til elven i det meste av prosjektområdet, og Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Telthusgata er store trafikkbarriærer. Vi kan ikke fjerne bilene fra disse gatene, siden de inngår i sentrumsringen. Ønsket er å gjøre det enkelt å krysse disse barriærene, samtidig som det skal være minst mulig biltrafikk i området mellom elven og disse veiene, sier Bull-Hansen.STORT: Konkurranseområdet er stort, og Drammen kommune håper arkitekter som blir med på idékonkurransen ser og utnytter potensialet bydelen har.Strømsø bydel, Drammen kommune, by- og boligutstillingen, NAL Ecobox
STORT: Konkurranseområdet er stort, og Drammen kommune håper arkitekter som blir med på idékonkurransen ser og utnytter potensialet bydelen har. Drammen kommune

200-årssted inkludert

Prosjektet er inndelt i fire delområder. Det første, Tollbugata – Langesgate, har en stor rivningstomt som må gis ny form og funksjon.

I Langesgate må det fortsatt gå noe biltrafikk, mens Tollbugata skal få gående og syklende som de sentrale trafikantgrupper. Delområde 2, Doktor Gundersens plass, åpnes for store endringer i plass og gateutforming når busstraseen flyttes.

Her ligger også Strømsø videregående skole. Skolen har en fredet bygning, og Drammens 200-årssted ved jubileet i 2011 er tenkt ved denne bygningen.

Riving

I delområde 3, Doktor Hansteins gate, er det mange ledige tomter og flere bygg tenkes revet.

Forhandlinger pågår nå for å inngå avtale med tre av grunneierne i området for å realisere prosjekter i by- og boligutstillingen.

– Doktor Hansteins gate vil kunne bli en helt ny gate som også blir bydelens ansikt mot elven. Og i det fjerde delområdet, Telthusgata, håper vi at konkurranseforslagene kan vise oss hvordan vi skal få et sammenhengende grøntdrag som knytter bydelen naturlig til elven. Her vil det nok være behov for arkitektur og landskapsarkitektur på et skulpturelt nivå, og vi håper de kan vise oss grønn arkitektur på sitt beste, sier Bull-Hansen.BEDRE MILJØ: Bilene kan ikke forsvinne helt fra Strømsø, men by- og boligutstillingens prosjektleder Birgit Rusten, og sjefsarkitekt Øystein Bull-Hansen i Drammen kommune, vil at parkområder og brede gangveier skal råde bymiljøet i Strømsø bydel.
BEDRE MILJØ: Bilene kan ikke forsvinne helt fra Strømsø, men by- og boligutstillingens prosjektleder Birgit Rusten, og sjefsarkitekt Øystein Bull-Hansen i Drammen kommune, vil at parkområder og brede gangveier skal råde bymiljøet i Strømsø bydel. Mona Strande

En fristende gulrot

Idékonkurransen er en del av by- og boligutstillingen i Oslo – Drammen som skal pågå til 2018.

By- og boligutstillingen er i full gang med å lete etter prosjekter til utstillingen, og er veldig glade for at Drammen kommune har stilt en hel bydel til disposisjon.

– Vi prøver å få med oss visjonære forbildeprosjekter i form av enkeltbygninger, anlegg og hele byområder. Målet er å skape en arena for innovasjon og kompetanseutvikling, hvor deltakere kan lære av hverandre, sier prosjektleder for by- og boligutstillingen – og leder i NAL Ecobox – Birgit Rusten, som også frister med en gulrot for de som slenger seg på:

– De som er med på prosjektet og har høye miljøambisjoner får gratis support fra fagekspertise, energitilskudd og andre utviklingstilskudd, omdømmebygging, medieprofilering – og til og med ekstra smidig kommunal saksbehandling, frister Rusten.

Fristen for innlevering av bidrag til idékonkurransen for Strømsø bydel er 8. februar 2010.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.