ENERGI

Vil avvikle vernet av disse ti elvene

Høyre foreslår å fjerne vern av ti konkrete vassdrag.

Flåmselvi står på lista over vassdrag Høyre kunne tenke seg å bygge ut.
Flåmselvi står på lista over vassdrag Høyre kunne tenke seg å bygge ut. Foto: Noralv Distad, tidl. ordfører
20. jan. 2022 - 13:42

Høyre har laget en liste over ti vassdrag som de vil vurdere å oppheve vernet av og dermed åpne for kraftutbygging. På lista er åtte vassdrag i Vestland, ett i Trøndelag og ett i Nordland. 

– Vi har sett på de vassdragene hvor utbygging kan gi viktig flomsikring og samtidig ivareta naturverdier, sier energipolitisk talsperson Bård Ludvig Thorheim i Høyre til NRK

Høyre foreslår å åpne disse elvene for kraftutbygging:

  • Opo i Ullensvang, Vestland
  • Vossavassdraget, Vestland
  • Granvinsvassdraget, Vestland
  • Eikedalsvassdraget, Vestland
  • Flåmsvassdraget. Vestland
  • Strynevassdraget, Vestland
  • Løkjelsvassdraget i Etne, Vestland
  • Verdalsvassdraget, Trøndelag
  • Vefsnavassdraget, Nordland

I tillegg nevnes Gjengedalsvassdraget i Vestland, som ikke teknisk sett er vernet, men som i 2018 fikk nei til utbygging, skriver NRK.

Vil ikke nevne elver i Innlandet

Høyre har også forslag til vassdrag i Oppland og Hedmark hvor vern kan fjernes, men disse vil partiet ennå ikke navngi.

Opo i Odda er elva som oftest trekkes fram når det er snakk om kraftutbygging i vernede vassdrag. Bildet er tatt dagen etter storflommen i 2014. <i>Foto:  Jomar Bergheim</i>
Opo i Odda er elva som oftest trekkes fram når det er snakk om kraftutbygging i vernede vassdrag. Bildet er tatt dagen etter storflommen i 2014. Foto:  Jomar Bergheim

En rekke vernede elver og vassdrag har vært vurdert for vannkraft gjennom årene. TU har laget en liten gjennomgang av hvilke elver som er eller har vært aktuelle for utbygging, enten på grunn av flomvern eller andre interesser. 

Det er politisk strid om hvorvidt det bør åpnes for utbygging i vernede vassdrag, og ved nyåret åpnet også Ap for utbygging.

Forrige uke sa derimot NVE-direktør Kjetil Lund at gevinsten ved slik utbygging vil være liten og at det er mye å hente i energieffektivisering. 

– Med mindre man vil gå inn i indrefileten i norsk natur, er det neppe mye kraft å hente ut på den måten. I så måte er dette et blindspor, sa Lund til E24.

Forsker tror «skånsom utbygging» er mulig

Ap og Høyre åpner for det de kaller «skånsom kraftutbygging» i enkelte vernede vassdrag. De viser til bedre teknologi og strengere regelverk enn før.

De har også fått støtte fra NTNU-forsker Jo Halvard Halleraker, som har jobbet mye med miljøløsninger for vannkraft og vært med på å utforme strengere vannkraftregler gjennom EUs vanndirektiv.

– Ja, jeg tror økologisk forsvarlige utbygginger går an. Med moderne miljøtilpasning og bruk av ny kunnskap om tilpasning til årstider og vannmengder, sier Halleraker til TU.

Han trekker fram utbyggingene av Nedre Otta og nye Jølstra som eksempler på godt miljøtilpassede utbygginger som tar hensyn til fisk og bunndyr.

Til sammen 389 norske vassdrag er vernet mot utbygging. NVE har beregnet det totale vannkraftpotensialet i vernede vassdrag, inkludert i naturvernområder som nasjonalpark og naturreservater, til 49,5 TWh. Potensialet for små kraftverk på under 1 MW er ikke med i beregningen.

Laksforsen i Vefsna er mye fotografert. Vefsna er også kjent som ei god lakseelv.
Les også

Politikerne vurderer utbygging i verna vassdrag. Hvilke elver tenker de på?

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.